Vad göra när romanen blir refuserad?

Det är ett en utmaning att arbeta om något man lagt ner sin själ i men det kan vara värt jobbet.

Hela den här handboken handlar om analys av en text. Analyserna kan även användas för att hitta svagheter i sin egen text, så det första tipset är att gå igenom analysmodellerna i kapitlen som följer med ett öppet sinne och försök identifiera svaga punkter

Brooks (2015) ger följande strukturerade angreppssätt efter en refusering.

Börja med att så opartiskt och kritiskt underbyggt som möjligt besvara frågan: Är konceptet bra nog? Konceptet beskrivs enklast som svaret på frågan ”Vad händer om?”. Tänk om någon kommit hemligheten om Jesus på spåren? Konceptet är inte en berättelse i sig, men den har öppnat upp för berättelsen. Nästa fråga är om det finns det en utgångspunkt (premise) baserad på konceptet där en karaktär adderas och något viktigt står på spel, bränner det till? I Da Vinci-koden är huvudpersonen Robert Langdon lämpligt nog professor och expert på religiös symbolik. Finns det en dramaturgisk kurva som leder läsaren genom berättelsen?