V-Ö

Val – implicerar motsättning, utmaningar som inte är självklara för den fiktiva personen, och något för läsaren att fundera över. Hur kommer detta att sluta? (Estetik)

Varavärde – symbol och känsla som förmedlas av ett ord. Här skiljer man på ordets grundbetydelse (denotation och dess olika betydelsenyanser från associationer, värderingar och annat (konnotation). Smal, mager och slank säger samma sak men signalerar olika attityder och stilvalörer. (Språk)

Visa, inte berätta – visa upp något via gestaltning snarare än att berätta om något.  (Beskrivningar)

”What if …” – utforskande frågor som manuset tar upp (Romanens värld)

Visa, inte berätta – visa upp något via gestaltning snarare än att berätta om något.  (Beskrivningar)

Äkthet – texten uppfattas som författarens egen. En berättelse och karaktärer som konsekvent följer de regler författaren etablerat. Svår att precisera, den känns, som anden i maskinen. (Språk)

Ämne – föremålet för idémässig behandling. Ett livsområde, eller problemområde som upplevs som viktigt, exempelvis ödet och den fria viljan (Berättelsen)