Tema

Revising calls for a certain degree of ruthlessness. You must question the worthiness of every aspect of what’s in your story, and if anything is found wanting, you must jettison it (Obstfeld, 2002, s. 258).

Det finns två principiellt olika sätt att studera manuskriptet. Det första utgår från en helhetsöversikt som tar in detaljer efter hand (top down), och det andra från detaljer som sätts ihop till en helhet (bottom up). Att utgå från temat tillhör den första kategorin och typen av övergripande frågor som kan ställas top down är:

 • Vad handlar texten om, egentligen? Skriv ner berättelsens teman och vikta dem.
 • Gå tillbaka till synopsis. Vad har ändrats?
 • Struktur? Kapitelindelning? Matchar strukturen dramat?
 • Vem berättar?
 • Vilka karaktärer deltar? Vem eller vilka är viktigast?
 • Hur många sidor? Har manuset en rimlig omfattning?

Besvara var och en av frågorna med några få meningar.

Malmsten (s. 155) föreslår flera olika sätt att läsa en text som kan ge nya insikter om helheten:

 • Humoristiskt perspektiv – hur visar sig humorn, om den finns? Är den påklistrad, eller en del av helheten. Vad betyder den i berättelsen?
 • Familjeperspektiv
 • Barnperspektiv
 • Romantikperspektiv
 • Tidsskildringsperspektiv

Norin (s. 296) föreslår ”golvredigering” där hela manuskriptet läggs ut på ett golv för att ge en överblick. Bell (2008, s. 249) föreslår att författaren skriver en kort essä om temat för att lära känna det bättre.

Under den fortsatta redigeringen bör temat som det framträder under arbetet hela tiden hållas aktivt, som en riktningsvisare och ett avstämingskriterium. Varje delberättelse ska återspegla helheten, varje karaktär, dialog och formulering bidra.

Under jobbet från detaljerna och uppåt, bottom up, är det en annan inställning till texten som prövas. En lyhördhet som kan skärpas genom att läsa texten högt och ett detaljarbete som kräver ”glasögon med rejäla förstoringsglas och en skärpt hörsel, känslig för minsta dissonans i språk och bilder, för rytmer och ordval” (Norin, s. 294)

Det kan vara lämpligt att till och från lägga undan texten så att den kan studeras som någon annans text. Det välbekanta leder till en hemmablindhet.