Skrivprocessen

För att genomföra ett skrivprojekt krävs kunskaper om skrivande och mycket hårt arbete under lång tid. Förutom dessa nödvändiga krav underlättas arbetet av systematiskt planerande och arbete. Med skrivprocessen i detta avsnitt menas en författares arbetsmetoder med att arbeta fram en roman. Det är författarens sätt att komma från förarbete och utkast till korrekturläsning och slutlig bearbetning via respons från andra och omarbetning. Från bokax till boklimpa.

Skrivprocessen ser i praktiken mycket olika ut för alla författare och det finns inga rätt eller fel. Bara för att ta några exempel så skriver en del skriver på morgonen men andra gör det sent på kvällen. En del skriver hela tiden andra skriver i kortare eller längre perioder av intensivt skrivande när inspirationen faller på. En del skriver på kaféer, andra i ett helt tyst rum. Många använder en texteditor för att editera texten och det är också vanligt att använda anteckningsböcker för att plita ner sina idéer .

I det här delkapitlet begränsas till några få aspekter av skrivprocessen, nämligen lite om hur arbetet med en roman kommer igång, några tips för när författandet kört fast, och kort om när det tar slut. Avsnittet är en utvikning från huvudspåret i den här skrivhandboken som fokuserar på det som formuleras i texten, inte på hur författaren praktiskt organiserar sin vardag och sitt arbete. För mer om det praktiska skrivandet se till exempel (Malmsten, 2012), (Norin, 2011), bläddra runt i tipsen på alla författarbloggar eller ta en fika med någon annan författare. Anmäl dig till en skrivarkurs.

Att börja skriva en roman – det var en gång …

”En bra roman är till 1/3 upplevd, 1/3 läst och 1/3 påhittad” / PC Jersild

Då var det bestämt. Dags att dra igång ett romanprojekt.

Alla romaner startar från ett blankt medvetande och ett blankt papper eller datorskärm. Ena sekunden fanns det inte någon ide, och så plötsligt finns den där. En gnista av inspiration som ger en trådände att nysta i eller en härva att försöka reda ut.

Om idén inte ger sig själv, hur skaffar du  en?

  • Återanvänd en gammal, kanske klassisk, idé? En kortnovell kan vara en bra start.
  • Vardagens paradoxer, konflikter och dilemman?
  • Personliga problem? Kanske en dagbokstext som förtjänar att skrivas om till en roman?

”Jag skriver en titel på första sidan. Sen letar jag reda på ett citat som någon annan skrivit, ett citat som passar till titeln. Citatet skriver jag på andra sidan. Det är på tredje sidan jag måste tänka mig för jävligt noga.” (Slas citerad i Malmsten, s. 86)

I det som följer förutsätts att det finns ett motiv till att skriva en roman, se avsnittet om författarskap. Kanske är romanen ett projekt i en kurs, ett sätt att slippa tänka på något annat eller ett sätt att få ihop till månadshyran. Troligtvis finns det också ett tema eller någon annan övergripande kontext som styr upp projektet. Utifrån det är det författarens uppgift att med hjälp av sina värderingar, talang och kunskaper roa, hjälpa, och upplysa läsarna. En god berättare ser alltid möjligheter där andra bara blir ledsna och upprörda (Hägg, 2004, s. 30).

Med kontexten given kan författaren skapa och utforska en romanvärld och den arbeta fram en bärande ide genom att ställa ”What if”-frågor.

  • Hur skulle det vara om …?
  • Tänk om …?

Under spånandet lossnar det förhoppningsvis och idéerna sprutar fram. Men, med hundra procents säkerhet är inte alla idéerna goda idéer, i alla fall inte just då och där. Vilken som är den bästa idén kan ta ett tag att reda men grundkravet är att den presenterar ett dilemma, som får huvudpersonerna att agera mot en lösning i den fiktiva världen.Kanske behövs research utefter flera parallella spår innan valet görs.

I brist på annat kanske en fyndig titel kan ge inspiration? Eller kanske är huvudpersonen given som i många seriedeckare eller som i böcker om Reacher, Matt Bolan, eller romansviten av Marcel Proust?

Efter lite ältande är iden säkrad, i alla fall en första version av den. Hur fortsätter du sedan arbetet? Eftersom en roman är ett komplext och antagligen långsiktigt åtagande är det en plan, struktur, ordning och reda. Detaljer runt detta är vad denna text försöker förmedla.

När skrivprocessen rullar på

Så länge skrivandet flyter på, det finns pengar på banken och det är långt till deadline är ett kreativt arbete som att skriva en roman en njutbar upplevelse. Största risken är antagligen att många njutbara timmar i sträck tröttar ut författaren mentalt och fysiskt.

Ta en paus för att röra på kroppen då och då.

En bit mat två till fem gånger per dygn.

Unna dig de timmar sömn som behövs.

Se till att engagera dig i andra och prioritera ett socialt umgänge. Det behövs för att få perspektiv på det egna arbetet.

När skrivprocessen kör fast

Till och från kör alla fast i skrivprocessen, och det är som det ska vara. Ett litet utdrag av den oändliga listan över potentiella typiska problem är:

  • Karaktärernas mål från föregående scen är inte kopplade till målen i den scen som skrivs. Kanske är karaktärernas övergripande mål alltför ospecificerade?
  • Det är för lätt att nå målen. Karaktären pressas inte till sitt yttersta. Det kan alltid bli lite värre. Det finns alltid något karaktärsfel som kan förvärra situationen.
  • Det är för svårt för karaktärerna att nå målen.
  • Det finns ingen tanke på vad som kommer att ske i nästa scen eller vad det ska vara för typ av scen.

Malmsten (s. 112) föreslår ”överdriftmetoden” när skrivandet låst sig. Iden är att välja ut ett eller några avsnitt och sedan medvetet skriva om dem genom att överdriva, dramatisera, ta i, bre på och polarisera. Trappan blir ett stup, en höjd röst blir ett vrål, ogillandet blir ett hat och det värsta tänkbara händer. Överdrifterna lyfter det skrivna, gör det urblekta färgstarkt, kontrastrikt, lyser upp, gör en tankegång synlig och i bästa fall rolig

I bästa fall.

Det finns inga garantier. (Malmsten, s. 112)

Ytterligare tips från Malmsten (s. 113) är att ta en paus, jobba med annat ett tag, eller att dricka sig full.

Andra författare och skrivboksförfattare med tips är John Gardner (1991), Augustsson (1994), Ray Bradbury (1994), Stephen King (2001), Margaret Atwood (2002), Joyce Carol Oates (2003), Göran Hägg (2004), Elisabeth George (2004), Norin (2011), men det finns många fler.

När skrivprocessen går mot sitt slut

Bara för att romanens handling är färdig och mördaren avslöjad kan inte författaren andas ut. Skrivprocessen är långt ifrån över. Minst halva arbetet återstår.

Slutet av denna lärobok behandlar saker du bör tänka på under efterarbetet av texten.