Att skriva om sex och erotik

Att skriva om sex och erotik
1. Inledning om sex och litteratur om sex
1.2 Pornografi och erotik, då och nu
1.3 Vad är sex?
1.4 Sex är viktigt för de allra flesta av oss
1.5 Sexuella fantasier
1.6 Varför, när, var, hur blir det ”bra sex”
1.7 Sex som engagerande gissningslek
1.8 Erotik är en storsäljare
1.9 Varför ha med sex i en roman?
1.10 Sexscener blir personliga
1.11 Samma sex för alla?
1.12 Författaren
1.13 Berättelsen
1.14 Genre
1.15 Tema
1.16 Humor, känslor och sex
2. Regler för erotiska berättelser
3. Principer för att skriva ”bra erotik”
4. Litterär gestaltning av sex
4.1 Berättare och berättarperspektiv
4.2 Erotisk dramatik (om och hur/var/när/vilka)
4.3 Språk
4.4 Karaktärer
4.5 Relationer
4.6 Dialog
4.7 Analysfrågor för handlingen om (förförelse), handlingen av (samlag) och händelse (orgasm)
4.8 Handlingen om (var: situationen, scenen, hur: förförelse, flirt och förälskelse)
4.8.1 Förförelse, flirt och förälskelse
4.8.2 Scener (var och när)
4.8.3 Miljö
4.8.4 Hur gör D. H. Larencw i Lady Chatterleys lover?
4.8.5 Hur gör A. Nin i Venusdeltat?
4.8.6 Hur gör E. L James i Femtio nyanser av honom
4.9 Handlingen av (förspel och samlag)
4.9.1 Kyssen
4.9.2 Över gränsen
4.9.3 Praktiska detaljer
4.9.4 Dramatik
4.9.5 Beskrivning och gestaltning
4.9.6 Hur gör D. H. Larencw i Lady Chatterleys lover?
4.9.7 Hur gör A. Nin i Venusdeltat?
4.9.8 Hur gör E. L James i Femtio nyanser av honom
4.10 Händelse ( Orgasm)
4.10.1 Hur gör D. H. Larencw i Lady Chatterleys lover?
4.10.2 Hur gör A. Nin i Venusdeltat?
4.10.3 Hur gör E. L James i Femtio nynaser av honom
4.11 Berättare och berättarperspektiv. Hur gör andra?
4.11.1 Kvinnlig berättare ur ett manligt perspektiv
4.11.2 Manlig berättare, kvinnligt perspektiv
4.11.3 Manlig berättare, manligt perspektiv
5. Analyser med hjälp av tipsen om ”bra erotik” ska skrivas
5.1 En enda natt, Simona Ahrnstedt – Sveriges romancedrottning – en längre analys
5.2 Dödlig åtrå, Susanne Ahlenius – Sveriges första erotiska deckare – en analys
6. Bästa och sämsta erotiska scenerna / sexscenerna (enligt vissa)
6.1 Prisbelönta dåliga sexscener i bra böcker (enligt juryn)
7. Män och erotik
7.1 Varför är det svårt att skriva erotik?
7.2 Varför skriver män dålig erotik?
7.3 Erotik för män?
7.4 Vad gör män som skriver dålig erotik för fel?
7.5 Män som skriver om kvinnor och sex
7.6 Män och sex
7.7 Posterotik och män

1. Inledning om sex och litteratur om sex

Erotic fiction is a powerful form of literature. While som stories can provide insights into the human condition and others can sway our opinions about religion abd philosophies, erotica consistently shows us that, as humans, we’re driven by arousal and we will always be driven by arousal (Lister, 2013, s. 115)

Sex och språk är två fundamentalt mänskliga upplevelser. Utan det ena skulle vi inte vara här och utan den andra skulle vi inte vara människor. Litteratur med och om sex är numera en kulturellt accepterad genre som är värd mer öppen diskussion än för närvarande. Vad kännetecknar sådan litteratur? Vilka varianter finns det? Hur skriver en författare sådan litteratur? Vad behöver författaren tänka på? För vem skrivs den? Finns det skillnader som beror av läsare? …

Målsättningen med denna fristående essä i handboken är att ge en strukturerad redogörelse för erotik i litteraturen som hjälper författaren att få ut mer av sitt skrivande av erotik och läsaren att få ut mer av sitt läsande.

Exempel för att illustrera diskussionen är främst tagna från tre storsäljande texter från olika tidsepoker, miljöer och genrer, ambitionen sträcker sig inte till att vara heltäckande:

 • Lady Chatterletys älskare, D. H. Lawrence (1928) – en klassisk roman med erotiska inslag som efter att ha varit förbjuden läsning blivit en etablerad klassiker och storsäljare.
 • Venusdeltat, Anais Nin (1969): Storsäljare – erotiska noveller skrivna på 1940-talet som är accepterade som konst av litterära kritiker.
 • Femtio nyanser av honom, E. L. James (2011) – megasäljande erotisk roman ai den romatiska genrem. Inte accepterad av litterära kritiker.

Två nutida Svenska romaner analyseras En enda natt av Simona Ahrnstedt (Sveriges romancedrottning) och Dödlig åtrå av Susanne Ahlenius (Sveriges första erotiska deckare).

Essän börjar efter denna introduktion med en kort inledning till sex och litteratur om sex. Det följs av ett avsnitt om regler för erotiska berättelser och ett avsnitt med tips för att skriva ”bra sex”. Ett längre avsnitt om förförelse, samlaget och orgasmen använder sig av de tre kända romanerna ovan för att exemplifiera. Utgående från avsnittet om hur man skriver ”bra sex” analyseras sedan de två nutida svenska romanerna. Exempel på bra och dåligt skriven sex ges och diskuteras innan essän avslutas med funderingar om erotik för män. Essän har ett separat avsnitt med de referenser som jag använt. De är alltså ännu inte inkluderade i handbokens referenser.

En hel del av citaten är på engelska. Lite bekvämt för författaren, men å andra sidan är engelskan ett mer uttrycksfullt språk än svenskan, det finns fler författare och det finns en poäng att se texten i oöversatt original.

Essän har ingen ambition att förändra, bara att beskriva nuläget efter bästa förmåga, så ärligt som möjligt. Att inte försöka förändra kommer förstås av några ses som ett ställningstagande, men i vår värld är det väl ändå ingen som håller med någon annan fullt ut om någonting. Detta är ett inlägg in en större diskussion.

1.1 Försök till definitioner av litteratur med inslag av sex

Before we get there, a quick quiz: What is the difference between erotica and sex in literary novels? In erotica, the sex is never bad. It’s always vagina-blowing, cock-swelling fantastic. But in the excerpts below, sometimes the sex scenes don’t go as planned, or one of the partners wants something he is not getting. It’s not all roses and multiple orgasms. In short, it’s more like the complexity of real life, which sometimes arouses you and sometimes depresses you (Bookfox).

En första distinktion är att texterna vi studerar är noveller och romaner som handlar om sex eller där sexbeskrivningarna används för att driva på handlingen, fylla på den, försöka göra den intressant, eller där sex används för att beskriva tema, karaktärer, eller relationer.

Erotisk litteratur: Berättelser som har betydande textavsnitt som bygger beskrivningar av sexuella relationer och sexuella beteenden. För att platsa som litterär erotik bör sexscenen säga något väsentligt om människans relation till sex och hur det är att vara människa.

Pornografi (porr): Erotisk litteratur som detaljerat fokuserar på sexakten eller sexakter. Språket är realistiskt och grafiskt beskrivande. Tiden är linjär och dramat avspeglar sexakten. Porr används oftast som ett nedvärderande omdöme.

Det är svårt att definitionsmässigt separera begreppen på ett tydligt sätt, men det är definitivt skillnad att berätta runt fikabordet att en köpt och läst pornografi eller erotik för att läsa på vägen till jobbet, även om det är samma bok det talas om. Att läsa erotik är inte heller helt rumsrent i alla sammanhang och för alla. Erotiken säljs mycket som e-böcker. De går att läsa utan att omslaget ses av andra. Om och hur en distinktion görs skiljer sig från kultur till kultur, författare till författare, och från läsare till läsare. Anais Nin kallade sin samling av berättelser för Venusdeltat – Erotiska noveller. Analogt finns det sedan länge en diskussion om bilder. Enligt Barthes skiljer sig det erotiska fotografiet från det pornografiska genom att något sticker ut. Den erotiska bilden har ett punctum som pornografin saknar. ”Fotografen har funnit begärets rätta ögonblick”, en reprentation som överlever läsakten (Ullen, 2009, s. 68-69).

Etymologiskt kommer pornografi från de grekiska orden pornos, prostituterad och graphos, att skriva. Erotik kan härledas till det grekiska eros som står för passioneras fysisk kärlek. Skillnaden mellan de båda begreppen beskriver LeFrank som “between sex and love, the physical and emotional […] comparing being naked to being nude – the subtlety is nearly imperceptible” (LeFranc, 2017, s. 19). Vi kan också känna liknande distinktion i synonymer som: utan kläder, naken, näck, blottad, obeslöjad, eller som i skillnaden mellan att klä av sig, slita av någon kalsongerna och utföra en striptease till Joe Cockers ”You can leave your hat on”. Till skillnad från pornografin behåller erotiken förförelsen, magin och mysteriet, till och med romantiken.

So-called “erotic” books . . . represent not so much the erotic scene as the expectation of it, the preparation for it, its ascent; that is what makes them “exciting;” and when the scene occurs, naturally there is disappointment, deflation. In other words, these are books of Desire, no of Pleasure. (Barthes, The pleasure of the text 1989: 58)

1.2 Pornografi och erotik, då och nu

Själ i flamma, blod i dans,
han var hennes, hon var hans,
han blev hon, hon blev han,
ett och allt och tvenne,
när hans unga makt av man
trängde in i henne.

/ Gustaf Frödings, Femte strofen i En morgondröm, Stänk och flikar, 1896

För bara några hundra år sedan avrättades 100 000 kvinnor enligt lag för att ha haft sex med satan. För hundra år sedan ansågs det allmänt att masturbation var ett tecken på dålig karaktär, en svag fysik, sexuell omognad och kunde leda till galenskap, fysisk kollaps, blindhet och vårtor (Littens, 1999). I många länder avrättas fortfarande homosxuella. Vad som är politiskt korrekt och hur vi ser på sex ändras alltså över tid. Pornografin legaliserdes i Sverige så sent som 1971. Innan dess var det brottsligt att sprida sexuellt explicita bilder.

Genre är en överenskommelse mellan läsare och författare via texten har ett tydligt syfte och med den definitionen blir det lätt att klassa in pornografi. Den har enligt (Ullen, 2009) ett tydligt syfte, nämligen att hjälpa läsaren att tillfredsställa sig själv sexuellt. Porr handlar enligt honom primärt inte om relationen mellan könen och har heller ingen ambition att berätta en bra historia (Ullen, 2009, s. 19). Det behövs inget dilemma, inget motstånd för huvudpersonen att kämpa mot, och det kommer att sluta lyckligt med en tillfredsställd läsare.

Pornografin behöver inte tolkas för att uppfylla sitt syfte. […] utifrån konsumentens perspektiv bär pornografin inte någon betydelse utöver sig själv. Pornografi är underlag för onani (eller, för all del, sexuellt umgänge med en partner) varken mer eller mindre det vill säga för ett handlande som äger rum i samma ögonblick som vi tar del av den fiktiva historien. (Ullen, 2009, s. 57-58).

Det är inte så att pornografin saknar handling eller karaktärer, de är inte bara inte det centrala utan är bara med för att motivera sexet (Ullen, 2009, s. 59). Pornografin fokuserar på detaljer, den visar, och är ur det perspektivet den litteratur där att visa snarare än att berätta är allra viktigast. Den får oss att glömma tid och rum och bara vara. Språkbruket är också speciellt. Att använda ord som ”kuk” och ”fitta”, speciellt när läsaren inte förväntar sig det, är ett sätt att skapa en ögonblicklig fascination (Ullen, 2009, s. 455). Den typen av ord och även närgånga detaljer kan utnyttjas för att dra in läsaren i den fysiska akten som beskrivs, men riskerar att stöta bort dem som blir alltför chockade. Som inte vill komma så nära.

One woman’s erotica is another woman’s pornography ((Engstrom, 2015)

Erotisk litteratur har skrivits i alla tider. Här är en kort lista över berättelser som i vissa fall lästs i över tusen år och i de flesta fall lästs av miljontals människor:

 • Tusen och en natt
 • Decamerone, Boccaccio G.
 • Fanny Hill, Cleland, J.
 • Lady Chatterleys älskare, Lawrence, D. H.
 • Rädd att flyga, Jong, E.
 • Venusdeltat, Nin, A.
 • Femtio nyanser av honom, James E. L.
 • Erotiska noveller, Stenberg, B.
 • Lust, Jonsson, C., Xstory

Erotisk litteratur riktar sig idag främst till kvinnor. Så har det inte alltid varit, men det är heller inte ett nytt fenomen enligt Fuld (2014, s. 9). Erotisk litteratur lästes tidigt av kvinnor när de träffades.

I claim that between Ovid’s Ars amatoria up until the beginning of the 19th century, a large part of literature with erotic or explicitly sexual subjects was written for a female audience, and was intended and indeed served as a contribution towards their sexual education or as a manual on prudent female behaviour in potentially compromising situations. For centuries, men and women entertained each other at social soirees by reading aloud stories with erotic themes. (Fuld, 2014, s. 9)

Förlaget Xstory gav ut 25 titlar mellan år 2007 och 2010, de flesta skrivna av kvinnor för kvinnliga läsare (Expressen, Nytt sug efter erotik, 2010). Förlaget Vertigo hävdar att 90 procent av den erotiska litteraturen i Sverige inhandlas av kvinnor. Männen lämnade texten som medium i mitten av 70-talet för mer visuella medier (Expressen, Nytt sug efter erotik, 2010).

[V]isual documentation became in the twentieth century the ultimate means of recording the ‘truth’ of human sexuality. Yet, while the visual medium has largely diverted the attention of the male audience it has its own inherent limitations, especially its tendency to make the image occlude narrative and psychological complexity. Even after the coming of film, therefore, the written form has remained an important vehicle for erotic expression, and one that has increasingly been colonised by women as readers and as writers. (Hardy, 2015).

Fanny Hill som John Cleland skrev 1748 räknas som den första moderna pornografiska romanen. Vi får följa glädjeflickan Fannys öden och äventyr ur hennes eget perspektiv. Romanen är realistisk och berättas i presens och första person för att ge bästa möjliga närvarokänsla för läsaren. Den kvinnliga berättarrösten gör romanen speciell (Hardy, 2015). Samtidigt som romanen skrevs började ett samhälle växa fram med rigorösa normer och en tydligt patriarkal organisation av familjen. I denna miljö var det männen som skrev och läste sex. Romanen släpptes ocensurerad så sent som 1970 i Storbritannien. Runt år 1900 skrevs pornografi fortfarande företrädesvis av män från medel- eller överklass som gärna skrev ur ett kvinnligt perspektiv där kvinnan var undergiven och medgörlig. Litteratur av män för män. Under de senaste femtio åren har mycket ändrats. Berättelser om man och kvinna i heterosexuella förhållanden ur ett manligt perspektiv, ofta skruvade, har kompletterats med berättelser om homosexuella förhållanden, kvinnliga konstnärer på driv, gruppsex och BDSM. En kantring mot erotik för kvinnor.

Först på 1980-talet etableras erotisk litteratur som en egen marknadsföringskategori. Det är också då som erotik som riktar sig till kvinnor blir mer synlig. Utgivningen av erotik har sedan gått lite upp och ner. En uppgång var under slutet av 1980- och början av 90-talet, då det gavs ut minst fyra antologier med erotiska noveller. […] Birgitta Stenberg och Kerstin Thorvall är exempel på kvinnliga författare vars självbiografiska skildringar utmanade gränser, och som var politiskt laddade. (Litteraturvetaren Anna Hultman i Wickberg, 2018).

En extremt framgångsrik representant för den nya tidens erotik för kvinnor är Femtio nyanser av honom skriven av E. L. James (1969). I den kombineras heterosexuell romantik, sexscener med sadistiska inslag och ett liv i utstuderad lyx till ett framgångsrikt koncept (Hardy, 2015). Med den romanen har den erotiska litteraturen accepterats, speciellt av kvinnliga läsare men utvecklingen fortsätter, förstås:

– I Sverige har vi en stark tradition av feministiskt självbiografiskt skrivande om sex, som de två kan ses som en del av. I takt med att kvinnorna har erövrat den erotiska genren, har också läsekretsen ändrats. Idag kan man se hur den erotiska litteraturen vänder sig mer mot en kvinnlig läsekrets, medan den mainstream-pornografiska filmen riktar sig mer till män (Litteraturvetaren Anna Hultman i Wickberg, 2018).

En tydlig trend är att erotik kombineras med romantik. Roach (2010) menar att denna sammansmältning hjälper kvinnor att hantera sitt eget kärleksliv där de har problem att hantera paradoxen att samtidigt vilja ha och vara rädda för män. Den nya romantiska litteraturen med erotiska inslag är ett sätt för kvinnor att hantera normer och komplexiteten är att söka sig utanför den heterosexuella relationen. Vampyrer, starka kvinnor som klarar sig utan sex eller utforskar sex utifrån sina egna behov.

I am heartened by the growth of erotica, paranormal, and the new lines of gay and lesbian romance with their ménage stories; non‐“vanilla sex scenes;and heroines who even after pairbonding remain kickass vampirekillers, or vampires, or some other form of strong female alpha or highachieving professional. Although romance fiction can sometimes seem to offer a narrower vision of womens lives perhaps even create false expectations and impossible goals on the other hand, judging by its massive readership, this vision is hugely appealing to women (Roach, 2010).

Böcker med sex inom fantasy begränsas inte bara till hbtq. Ett exempel är serien om Merry Gentry av Laurell K Hamilton där Meredith, en människo-älva av kunglig ätt måste bli med barn. Hon omges av en vaktstyrka av sagolikt vackra vakter skimrande i olika färger och möter vilda män i sina försök att bli med barn i en sagovärld. I Mistrals kiss (2006) som är del 6 av 9 sträcker sig det första samlaget mellan Meridith och två av vakterna från sidan 31 till sidan 113. Serien sålde bra nog för att böckerna skulle hamna på listorna över storsäljare. Här är ett utdrag mot slutet av samlaget där Meredith älskar med vakten Mistral.

… Lightning began to rain down from the clouds. One white-hot bolt after another, as if the clouds were screaming, and this was as fast as they could throw lightning upon us. The ground shuddered with the beating of the lighting and the roll of the thunder. It was as if the  lighting was hitting the ground as often as Mistral’s body hit into mine. … (ibid., s. 111).

Om det är väl känt och undersökt att många kvinnor söker sig till romantik med erotiska inslag är det enligt Armengol (2008) mindre utforskat vad erotisk litteratur kan ge män. Det är intressant av flera skäl. Dels för att det är en potentiellt stor läsargrupp, alla män är inte stereotyper som bara går igång på visuella ledtrådar, och dels för att det normativa landskapet nu snabbt ändrar sig. När kvinnor ändrar sin syn på hur liv ska levas kommer även männens liv att förändras. Inte bara som en reaktion på kvinnornas förändring, hela samhället förändras ständigt och det går allt snabbare.

Armengol (2008) studerar amerikanska manliga författare och ser en förändring i synen på sex från ett fokus på maskulin styrka och virilitet, kvinnor ska besegras med en stadig erektion, till en sexualitet som inte är fokuserad på mannens könsorgan och penetration.

Ford asks the reader to play an active role in envisioning possible rewritings of heterosexuality away from traditionally phallic terms. In Ford’s story, then, the phallocentric view of sexuality, along with Troy’s phallic rod, is finally torn into pieces. Moving beyond reductive phallic notions of sexuality, Ford opens up the world of male (hetero)sexuality to infinite bodily pleasures and sensations, as well as to a new world of feelings and emotions. (Armengol, 2008, s. 27-28)

Genom att göra det skulle mannen kunna få en ny syn på mer av sin kropp, sina sinnesintryck och känslor. Som en viktig sidoeffekt skulle denna utveckling kanske kunna minska männens fokus på individualism och lösa upp många känslomässiga knutar kopplade till den isolering denna medför. Det skulle definitivt ändra mannens förhållande till kvinnor, andra män och säkert även till sex. Kanske även till erotisk litteratur.

1.3 Vad är sex?

Frågan om vad sex är verkar vara enkel att besvara ända till dess man försöker.

Svaret från uppslagsverket är att sex är det nedärvda beteende som säkerställer människans överlevnad genom att en penis förs in i en kvinnas vagina, sperma ejakuleras och befruktar kvinnans ägg. När man läser den beskrivningen inser man att något av den mänskliga erfarenheten och upplevelse av sex fattas.

För att komma närmare vad sex är kan vi utvidga sex som en rent fysisk aktivitet till att innefatta sexuella fantasier och allt annat som kan ge sexuell njutning.

Sex är ett samlingsbegrepp för de olika sexuella praktiker som personer kan ägna sig åt. Med sex brukar menas stimulering av genitalier eller anus, men begreppet kan också stå för allt som en person gör för att uppnå sexuell njutning (Wikipedia, sex)

1.4 Sex är viktigt för de allra flesta av oss

What makes sex so powerful an urge is our desire to connect with another human being. (Benedect, 2002, s. 41)

Vi är i grunden djur och den primära drivkraften för djur är att föröka sig. Sex ligger i vår natur. På den grunden har vi människor lagt, och fortsätter att lägga, lager på lager av sociala normer och konventioner.

Sex är inget avskilt ämne, det kopplar till allt i våra liv och är oerhört viktigt för de flesta av oss. Så viktigt att vi har problem att tala om det, även om det nu, i alla fall är tillåtet att skriva nästan vad som helst om ämnet. Vad som går att skriva om är kulturellt betingat, så om några år kanske all sexualitet är bannlyst som sexism, gubbsjuka eller kroppsfixering?

Sex har konsekvenser som påverkar känslor och relationer, det kan sprida sjukdomar och det har enorm påverkan på sociala omständigheter. Tänk om du får höra ditt barn berätta att det på matrasten sett gymnastikläraren älska med svenskaläraren på katedern? Ett annat bevis på dess betydelse är att prostitution sägs vara det äldsta yrket. Sex som leder till barn binder upp föräldrarna i ett livslångt åtagande (Peterson, 2017). Eftersom sex är så viktigt är det också svårt at skriva om.

1.5 Sexuella fantasier

Sexuella fantasier är lika naturliga som att andas och de flesta av oss skulle inte kunna avhålla oss från dem om så vårt liv hängde på det. Med variationer för individ och ålder rapporterar typiskt män att de tänker på sex minst en gång per dag (eller mycket mer) och kvinnor något mindre (Baumeiser, 2001).

Vilka typer av fantasier har vi? Littens (1999) listar de vanligaste fantasierna för kvinnliga kollegestudenter:

 1. Sex på offentlig plats
 2. Sex med en auktoritär person, t.ex. en lärare
 3. Människor i närheten som ofredas sexuellt.
 4. Göra något uppseendeväckande/äckligt med sina genitalier
 5. Säga något under ett samlag som upprör partnern

Och för manliga kollegestudenter:

 1. Sex på offentlig plats
 2. Sex med en auktoritär person, t.ex. en lärare
 3. En auktoritär person som är naken
 4. Göra något under ett samlag som upprör partnern
 5. Säga något under ett samlag som upprör partnern

Listan över fantasier var lång så det som listas här är bara toppen på ett isberg. Vad är det då enligt Litten (199) som kännetecknar en fantasi som berör:

 • Den får inte vara tråkig, och människan har en talang för att snabbt bli uttråkad
 • Subjektivt trovärdig för den som fantiserar. Sex med gröna män kan vara det för vissa.
 • Kontroll och makt finns med som viktiga ingredienser. Det behöver inte handla om piska eller muskler utan kan vara mer subtilt. Kontrollera eller vara kontrollerad är två varianter på samma tema.
 • Narcissism, den som fantiserar skriver manus, bestämmer handlingen och är oftast stjärnan i berättelsen.

Hur är det med fantasier när vi älskar? Enligt filosofen Slavoj Zizek finns det alltid ett element av fantasi med. Vi kan inte uppgå helt i älskandet innan extasen, vi behöver fantasin för att nå dit (Zizek, 2015).

We are never alone, me and my partner, there has to be a third element, a fantasy scene, an intruder, in Her an operating system. (Zizek, 2015)

1.6 Varför, när, var, hur blir det ”bra sex”

I de flesta porrfilmer är orgasmen garanterad, erektionen hård och utan problem, och njutningen är garanterat. Så är det inte alltid i verkligheten och det är upp till författaren av erotika att balansera idealiserad stereotyp sex och verkligheten.

Vad som kännetecknar ”bra sex” är en individuell bedömning men här är en lista som de allra flesta verkar vara överens om, se till exempel (Flashback, 2019) (Johansson, 2003) (Karlsson, 2010):

 • ”Bra sex” följer ingen manual.
 • Det är inte alltid bra. Det är en utopi.
 • Det är ett ömsesidigt givande och tagande, ett utforskande där det är viktigt att lyssna på sin partner.
 • Känslan måste byggas upp, det får ta den tid som behövs.
 • Spontant och lekfullt.
 • Kärlek eller åtminstone kärleksfullhet är viktig. Respekt.
 • Försoningssex efter bråk.
 • Sex för att skaffa barn.

Beroende på läggning och situationen placeras sexupplevelsen och även beskrivningen av en sexscen någonstans längs följande två skalor:

 • Sinnligt / kroppsligt eller en snuskig fantasi?
 • Nyhetens behag eller tryggt sex med någon man litar på?

Det blir bättre om hormonerna svallar och vissa delar av månaden är speciella.

1.7 Sex som engagerande gissningslek

Maybe this will turn her on, or this? There’s so much strategy that goes on in people’s heads during sex. More, less, harder, softer, maybe I should be romantic at this moment, maybe I should relent for a little bit So there’s always endless debate over strategy, and that is never confided (Edmund White in Benedict 2002, s. 40)

Sex är en intim dialog där de två (eller flera) inblandade aldrig fullt ut kan förklara sig och inte heller helt kan förstå de andra. Det är en avancerad engagerande gissningslek där alla ger och tar efter bästa förmåga och efter de mål de själva medvetet eller omedvetet har.

Sex uttrycker mycket av det vi menar med att vara människa som tillgivenhet, kärlek, rädsla, sårbarhet, ilska, makt, och underkastelse. Det river också ner försvarsmurar och öppnar upp oss för känslor och tankar vi tryckt undan (Benedict, 2002, s. 41).

När passar det med sex i en roman

I detta avsnitt ges några plus och minus med att ha sexscener i sin text. Allt från möjligheten att få sälja många böcker till att genren förfataren valt kräver det.

1.8 Erotik är en storsäljare

Erotic literature is women’s domain. From the very beginning, ever since knowledge fell into the lap of the apple picker, women have wanted to know what love is all about and share this knowledge with others (Fuld, 2014, s. 7).

Hur viktigt sex är kan anas utifrån antalet böcker som säljs med det temat. En bok av den typen som blev accepterad som rumsren var Fifty shades of grey (Femtio nyanser av honom) från 2011 som i juni 2015 sålt i 125 miljoner exemplar (150 miljoner februari 2018) och översatts till 52 språk. Den är bland de 20 bäst säljande böckerna i världen någonsin och det på bara några år.

Lady Chatterleys älskare av D. H. Lawrence skrevs 1928 och mötte hårt motstånd i domstolar för sina beskrivningar av sex. När den gavs ut av Penguin 1960 efter att censuren släppts såldes första upplagan på 2 miljoner exemplar slut inom ett år.

Erica Jongs Rädd att flyga som öppet talade om sex ur ett kvinnligt perspektiv har sålt i över 25 miljoner exemplar.

Företaget Nextory rapporterar att läsandet och lyssnandet av erotiska och romantiska böcker ökade med 165% 2018 jämfört med 2017. Intresset var störst på torsdagar mellan 21 och 22 på kvällen. Enligt företaget är det sysnen på erotisk litteratur som förändrats (SvD, 2019). December är den månad när flest läser genren och runt alla hjärtans dag i februari toppade läsandet.

1.9 Varför ha med sex i en roman?

In the best fiction about sex, even in a brief paragraph, we come to the end knowing not just “what happened” but something about the characters, their sensibilities, circumstances, or inner lives, about the narrator who is relating the events, the concerns of tha author – o all of the above. A well written sex scene engages us on many levels: erotic, aesthetic, psychological, metaphorical, even philosophica. (Benedict, 2002, s. 39)

Eftersom sex är viktigt för de flesta av oss är det också ett effektivt sätt att beröra läsaren. Fiktion behöver konflikt och så fort författaren närmar sig sex stiger insatserna. Hur, var, när säger en hel del om de som deltar så sex är ett utmärkt sätt att visa på karaktärernas inre egenskaper. En välskriven sexscen piggar upp de flesta läsare och är rolig att skriva. I vissa genrer förväntas det dessutom en eller flera sexscener och i en relationsroman helt utan erotisk spänning har författaren amputerat sin text. Den erotiska spänningen behöver inte realiseras i ssexscener, det kanske aldrig händer något mellan karaktärerna, men spänningen finns alltid mellan en man och en kvinna som ungås en tid (vi håller oss till heterosexuella förhållanden i denna essä).

I Tollström (s. 114) ges tipset att våga sikta på att göra läsaren upphetsad vilket kan göras utan att använda könsord. Det viktiga är att läsaren berörs. Ett sätt att åstadkomma detta är att skriva med mycket detaljer (Tollström, s. 117).

Du kan skriva en halv sida om hur en romanfigur ser på en annans ben. Kanske beskriva formen på vaden i form av en liknelse, Fantiserar romanfiguren om hur låret känns att ta på? Vilken färg har huden? … Hur tänker romanfiguren om att låta läpparna följa en viss linje, låta tungan kittla i knävecket? Går det att skildra förväntan? Vad händer i kroppen? (Tollström, s. 117).

Roland Barthes har skrivit ”all writing is in some sense erotic”, detta eftersom all text skrivs för att beröra läsaren, om den inte gör det, till exempel för att den är pratig, är texten frigid och känslokall (LeFranc, 2017, s. 23). Sett som sexuell stimulans är pornografi den ultimat transformerande texten, inte mentalt, men fysisk, som kroppsligt berörande.

“Is not the most erotic portion of a body where the garment gapes? In perversion (which is the realm of textual pleasure) there are no ”erogenous zones” (a foolish expression, besides); it is intermittence, as psychoanalysis has so rightly stated, which is erotic: the intermittence of skin flashing between two articles of clothing (trousers and sweater), between two edges (the open-necked shirt, the glove and the sleeve); it is this flash itself which seduces, or rather: the staging of an appearance-as-disappearance. The pleasure of the text is not the pleasure of the corporeal striptease or of narrative suspense […] the entire excitation takes refuge in the hope of seeing the sexual organ […] or in knowing the end of the story.” (Barthes, The pleasure of the text, 1975, s. 5)

1.10 Sexscener blir personliga

Beskrivningar av sex handlar om kontroll, förtroende och sårbarhet (Morris, s. 119). Svåra ämnen. Att skriva om sex blir med automatik personligt. Författaren speglas och förknippas med det som händer och hur det beskrivs.

1.11 Samma sex för alla?

Sex är olika saker för alla och hur författaren väljer att beskriva sex kommer, med nödvändighet, bara att passa några. Frågor att fundera över  här är: ”Är det skillnad på erotik och porr för kvinnor och män?”, ”Varför i så fall?”, ”Kan män skriva om sex för kvinnor?”, ”Kan bara kvinnor skriva om sex för kvinnor?”, ”Är det bara kvinnor som kan skriva läsvärda erotiska berättelser?”. Så här skriver Anais Nin (1969) om detta.

Som jag skev i del III av Dagboken hade jag en känsla av att Pandoras ask rymde mysterierna kring kvinnors sensualitet som är så annorlunda än männens och som inte går att beskriva på männens språk. Kvinnor tänkte jag, var mer benägna att knyta sex till känslor och kärlek och att välja ut en enda man åt sig snarare än att leva i promeskuitet. Jag insåg detta medan jag skrev romanerna och Dagboken, och jag insåg det än klarare när jag börjad undervisa. Men även om kvinnors inställning till sex är mycket annorlunda än män hade vi då ännu inte lärt oss hur vi skulle skriva om det. (Nin, 1969, s. 16-17)

Frågan om hur sex ska skrivas, och av vem, nu och i framtiden är en öppen fråga. Exemplen i denna essä kan användas som diskussionsunderlag och i slutet av essän ges lite inblickar i hur diskussionerna går i dagens medier.

1.12 Författaren

Enligt alla skrivböcker bör en författare som inte känner sig bekväm med att skriva erotik undvika det. Men att skriva sex kan också handla också om författarens ego. ”Jag kan skriva sex bättre än någon annan.”, ”Jag vill skriva sex. För mig själv och för andra”. Eftersom bra sexskildringar måste vara sensuella kräver det en förmåga att uttrycka sensualism hos författaren. Eftersom denne måste stå för sin roman inför sin publik, hen är en viktig del av marknadsföringen, räcker det inte att tycka om att skriva om erotik, det måste kännas rätt att prata om det också (Lawrence, 2013).

För Nins novellsamling Venusdeltat är explicita sexbeskrivning självklara, men de skrevs på ett sätt som läsarna förknippar med Nins sätt att skriva. Vad är det för ett sätt? Senare i denna essä ska vi försöka identifiera hennes stil.

1.13 Berättelsen

Vi kan definiera berättelsen på följande sätt:

En berättelse handlar om någonting som åtminstone författaren bryr sig om och vill berätta om, en ide, sak, eller olika sätt att tänka eller bete sig. En precisering vi ofta gör är att en berättelse inbegriper ett händelseförlopp.

Om det författaren vill berätta om inbegriper sex, då bör väl rimligen romanen innehålla sexscener? Men, så enkelt är det inte eftersom det är läsaren som slutligen bestämmer om romanen är läsvärd och om sex behövs. Några motiv för att ha med en sexscen i en roman är (Lawrence, 2013, s. 10):

 • En av karaktärerna utvecklas och det visas bäst i en sexscen.
 • Relationen utvecklas via fysisk och psykologisk attraktion, och det visas bäst i en sexscen.
 • Sex som reaktion på det en eller båda karaktärerna upplever och känner.
 • Sex som bevis på intimitet och att något viktigt skett.
 • Karaktären visar upp sina mentala eller fysiska egenskaper bäst via sitt beteende i en sexscen.
 • Sex är en naturlig del av den miljö som skildras, till exempel en bordell eller Big Brother.
 • Sex för att spegla en tidsanda.
 • Sex behövs för att krydda berättelsen. Ett tveksamt motiv som noga behöver synas.

Skrivprojektet kan ses som ett kontrakt mellan författare och läsare. Två perspektiv på kontraktet är genre och tema.

1.14 Genre

Beth Hill (2011) fokuserar på genren som bestämmande för hur mycket sex som kan och bör finnas i en roman. Utifrån genren har läsarna förväntningar och krav på vad de vill och absolut inte vill läsa om. Hon ger romantiska romaner som exempel och delar upp dem efter en skala där i ena änden explicita sexscener är en förväntad och nödvändig ingrediens men där sex helst inte ens ska antydas i den andra änden En puss och en kram räcker. Att det alltid finns en sexuell spänning i en romantisk roman är en annan sak.

Fundera över varför sex finns eller inte finns med i följande berättelser och hur sex gestaltas om det förekommer:

 • Sex i romaner i djursagor där djur berättar?
 • Sex i Harry Potter? I Sagan om ringen?
 • I bibeln? Visst ja, där finns det en del.
 • Sex i en sciencefiction med robotar?
 • Sex i dokumentärer där händelseförloppet i stort är verklighetsbaserat med sexskildringarna lagts dit för att öka intresset eller förankra verklighetsförloppet i människors vardagsliv.
 • Sex i romantiska barndomsskildringar? ”Det var bättre förr. När jag var liten”.
 • Sex mellan spöken?

Om boken är en actionthriller är frågan om en eller flera sexscener hinns med. Över tid har acceptansen ökat för sex i många genrer, men den första erotiska deckaren skriven av en svensk författare kom ut så sent som 2014, Dödlig åtrå av Susanne Ahlenius.

1.15 Tema

Finns det teman där erotik i form av explicit sexuella beskrivningar inte alls passar, eller teman där det sexuella är poängen?

Religiösa teman är ligger nära till hands att föreslå som sexbefriade, men i romanen Rosens namn av Umberto Eco klämmer författaren in en sexscen som sätter igång katastrofen. I övrigt innehåller boken långa vindlande religiösa och existentiella diskussioner och mord. Teman relaterade till barn är andra exempel där sex inte är vanligt.

Vi kommer senare att ge flera exempel ur romanen Lady Chatterleys älskare av D. H. Lawrence. Där är ett tema att författaren ville visa på den innerliga sexualitetens möjligheter att skapa mänsklig gemenskap. Det var Lawrence dröm för hur mänskligheten skulle lösa sina problem och en roman med det temat måste naturligtvis innehålla sexscener. Att han dessutom ville göra uppror mot snäva normer och ett stelt klassamhälle motiverade honom ytterligare.

Autofiktion har ett ambivalent förhållande till sex. Å ena sidan skapar sådana sexskildringar intresse och kan behövas för att trovärdigt beskriva en relation, å andra sidan ges bara ena sidans version av det som hänt. Den andra sidan kanske hade en helt annan syn på det som hände och har i många fall varit emot att lämnas ut. Att författaren sedan hävdar att alltihop är en fiktion och påhittat hjälper inte.

1.16 Humor, känslor och sex

Sexanspelningar och humor har en gemensam kulturell bakgrund. Före 1700-talet användes båda för att kritisera religiösa och politiska auktoriteter (LeFranc, 2017, s. 11).

Hur fungerar humor och porr tillsammans? Problemet för porr är att om den är riktigt rolig slår humorn ut den sexuella upphetsningen. Däremot kan humorn vara något som håller konsumenten kvar till dess sexakten börjar. Hur är det med humor och erotik? På ett liknande sätt som för porr hotas erotiken, fast här är det den estetiska dimensionen som attackeras. Läsningen av det sensuellt beskrivna fingret som glider längs magen neråt får en helt annan karaktär av ett gapskratt när det kittlas. Humor går alltså alldeles utmärkt att använda i erotiska scener, men det får följder. Passar det med den valda genren och i scenen? Matchar det karaktärerna

Även andra känslor som ånger, rädsla, hopp, skräck är bara några exempel som kan användas, med känsla för hur läsaren påverkas och hur resten av romanen uppfattas.

Våld är provocerande på ett helt annat sätt än humor. I kombination med sex kan det bli riktigt otrevligt.

2. Regler för erotiska berättelser

Visserligen har vi i Sverige yttrandefrihet, men det finns ändå gränser.

Tabu är incest, sex med barn, djur, eller döda människor och sex under tvång (Lister, 2013 s. 21-22). Mycket tveksamt är också våld, blod och exkrementer.

Ett viktigt och effektivt sätt att lära sig om vad som accepteras är att läsa erotiska berättelser som publicerats. De exempelromaner tas upp i denna essä är bra exempel att börja med.

3. Principer för att skriva ”bra erotik”

Giving a reader a sex scene that is only half right is like giving her half a sex scene. It is not half as cute as a whole kitten; it is a bloody, goodawful mess (Mittelmark, 2009)

Sex is notoriously difficult to write about. Even celebrated authors struggle to describe this basic, essential human behavior in ways that are actually sexy. Too often, their best attempts still fall into the realms of the too cheesy, too flowery, too technical, too cold, or too … icky to work. As readers, most of us are only too familiar with the feeling of reading a book, being happily absorbed in the plot, only to be ripped out of that absorption by a terribly written love scene. (Rutherford-Morrisson, 2015)

Många säger att det är svårt att skriva om sex. Varför är det så? En anledning är att sexskildringar sticker ut eftersom sex är så viktigt. Sexskildringar provocerar. De är dessutom relativt korta och därför lätta att kritisera om de inte stämmer med läsarens syn på saken. Skamkänslorna är aldrig långt borta och besserwissermentaliteten sällan så tydlig som i kritiken av sexskildringar. Alla vet hur det inte borde vara. Antingen håller sig sexskildringen inte inom normen för hur läsaren tycker att de borde vara, eller så håller de sig inom normen för hur sexskildringar bör vara och är tråkiga, repetitiva och tillför inget. De kan säga alltför mycket med det grova svenska språket, eller de säger ingenting i ett moln av omskrivningar som inte hetsar upp.

[Her breasts] were perfect rounds, white as mare’s milk and tipped with ruby nipples that puckered as my gaze passed over them. Her body was hairless. Her pudenda were also entirely devoid of hair. The tips of her inner lips protruded shyly from the vertical cleft. The sweet dew of feminine arousal glistened upon them. / Wilbur Smith, Desert God, (nominerad till ”Bad sex award” 2014)

Ett övergripande tips är att om du som författare inte känner dig bekväm med att skriva en sexscen så gör det inte. Det går alldeles utmärkt att skriva en storsäljare utan en enda sexscen och risken med att försöka kanske inte motiverar arbetet och våndan.

Det här rådet kan inte nog betonas. Vänd om. Gör det inte. Det finns fortfarande tid att ångra dig. Riskerna är enorma (Bitvald, 2014)

A freshly made ear and a freshly made vagina look very much alike, Tengo thought. Both appeared to be turned outward, trying to listen closely to something – something like a distant bell. / Haruki Murakami (nominerad till ”Bad sex award” 2013)

Benedict (222, s. 42) formulerar elva principer för välskriven sex:

 1. En sexscen är ingen manual
 2. En bra sexscen behöver inte innebära att sexet är bra. Ena parten kanske är nöjd och den andra besviken, vilket laddar fortsättningen av berättelsen.
 3. Det är helt okej att bli upphetsad av sina egna sexscener.
 4. Rädslan är författarens bästa vän. Utsatthet, fysisk eller känslomässig, lyfter berättelsen.
 5. Sex är spännande att läsa om, men karaktärsbeskrivningen, som bland annat framträder i en sexscen, är det viktigaste, och enligt Benedict det vi kommer ihåg
 6. Det är karaktärerna som bestämmer vad saker ska kallas (kuk, pitt, lem, penis, könsorgan, fallos, familjelycka, … fitta, snippa, skreva, grotta, buske, muff, mus, …)
 7. Ordval spelar roll: torrt, kallt, grått eller fuktigt, saftigt och rosa.
 8. Lyssna på dina karaktärer och låt dem styra. Fokusera på och bygg upp spänningen mellan dem.
 9. Karaktärerna måste vilja, och vilja intensivt.
 10. En bra sexscen handlar om sex, och något mer. Sexscenen måste ha ett syfte och bidra till berättelsen. Vad är karaktärerna ute efter? Vad säger det om dem?
 11. Vad karaktärerna är för varandra är nyckeln till en bra sexscen. Har de varit gifta i 30 år eller mötts för tio minuter sedan på dansgolvet? Ett äkta par sedan 30 år har mycket gemensamt, en komplex historia tillsammans. De har rutiner för hur de älskar och de gör det regelbundet, bekväma och avslappnade i situationen. Trots att de känner varandra väl har de ändå många hemligheter om sina fantasier och vad de åtrår för varandra. De vet vad som kan och bör berättas.

Now his big generative jockey was inside her pelvic saddle, riding, riding, riding, and she was eagerly swallowing it swallowing it swallowing it with the saddle’s own lips and maw — all this without a word. – Tom Wolfe (nominerad till “Bad sex award 2012)

Följande punkter från diverse bloggar betonar och lägger till (Bitwald, 2014) (Skybäck, 2011), (Lindqvist, 2017) (Tennant-Moore, 2016) med flera:

 • Gör det inte.
 • Berörande. Ha en djupare konflikt i fokus för sexscenen. Det står mer på spel än sex när de gör det och det och det, och helst också något som förstärker spänningen i scenen. Varken sex, humor, skräck, sorg, ångest går att skriva berörande utan att linda in det i verkligheten.
 • Det grova svenska språket måste behandlas med varsamhet eftersom det är kargt och ordfattigt. Använd inte ord som vårtgård. Känner du dig inte bekväm med orden du använder, undvik scenen.
 • Precis prosa som ger insikter om den mänskliga naturen.
 • Stämning och laddning är viktiga ingredienser. Det måste finnas något hemligt, en dragningskraft, och en dynamik mellan det som sägs och inte, mellan det som visas och inte.
 • Sexscenen måste vara kulmen av en lång uppbyggnad av attraktion och känslor

En plötslig sexscen eller ett plötsligt oanständigt ord har samma effekt på läsaren som taffligt sex utan förspel och utan egentlig attraktion har i verkliga livet – det är antingen tragiskt, komiskt, direkt avtändande eller en kombination av alla tre, och med plötsliga löften om celibat som möjlig konsekvens. (Bitwald, 2014)

 • Andra kommer att läsa det du skriver. Acceptera det fullt ut eller avstå från scenen.
 • Trovärdigt. Gestalta vad som händer och hur det känns på ett relativt realistiskt sätt. Undvik alltför mycket poetiska omskrivningar och metaforer. Det får inte heller skrivas som om det vore en medicinsk diagnos
 • Både intellektet och kroppen måste få sitt. Annars blir det antingen inte upphetsande eller bara pornografi.
 • Andra sinnen än det visuella bör aktiveras. Här gäller visa och inte berätta på en helt ny nivå.

We come now to material where ‘doing your best’ is just not good enough. We come to an area so rife with peril that it would be irresponsible of us to do anything but baldly plead with you to turn back now. When it comes to sex (…), we must insist that if you can’t do something right, give it up. … Any of the following crimes against fiction can prevent the publication of your novel. Committing several will prevent the publication of novels by anyone whose name is similar to yours, just in case. (Mittelmark, 2009)

Hur skriver man så att berättelsen håller sig till punkterna ovan? Så här tycker Benedict (2002, s. 51 – 52):

 • Sex är inte ett bankomatuttag – engagera alla sinnen
 • Anställ en inredningsarkitekt – skapa en miljö som stöttar scenen och dess syfte
 • Karaktärerna behöver inte samtala, men de kan – dialogen berättar om karaktärerna, hur de ser på sex och vilka konflikter som är relevanta i sexscenen. Dialogen som leder fram till sex är ofta mer intressant än sexet.
 • Inget behöver beskrivas explicit, men allt måste beskriva precist med detaljer – det är detaljerna som får oss att bli förälskade, enligt Benedict (2002, s. 59) och det som träffar oss och drar oss med i en sexscen. Porr är enligt henne explicit, men minimalt precist. Allt är alltid detsamma i porr.

En sista punkt är att överraska, som i all litteratur. Läsaren kan förutsättas vara nyfiken, men samtidigt otålig. Det måste etableras en spänning som får läsaren att undra över vad som ska ske härnäst. I porr är det givet. Några olika typer av överraskning är:

 • Oväntat handlande av en eller flera karaktärer.
 • Oväntad kommentar eller dialog.
 • En oväntad distraktion – kanske det ligger någon under sängen?
 • En oväntad insikt – till exempel i en otrohetsaffär.
 • Oväntat språk – lek med ord, bilder, metaforer ….

Kanske är det så att det mest upphetsande är det som inte alls skrivs ut, som i skräckberättelser där det bara blir tyst när situationen (scenen, karaktärerna, relationerna, beskrivningarna) är etablerad?

En svårighet som ännu inte berörts är den att skriva ur det andra könets perspektiv.

Här gäller det att utnyttja testläsare och annat stöd för att inte gå fel. Engstrom (2015, s. 29-30) menar att det är omöjligt för en man att veta hur en kvinna tänker om sex och för en kvinna att veta hur en man tänker.

This is the key: If you are a woman, and you think you know how a man thinks, you are wrong. If you are a man, and you think you know how a woman thinks, you are wrong.

Hon generaliserar grovt utifrån sina erfarenheter som skrivcoach och karaktäriserar kvinnors sexfantasier som intima, speciella, viktiga för karaktären. Sex ska vara romatiskt och gärna på en exotisk plats. För mannen gäller det omvända, sex för sexets skull, som en fysiskt kraftprov, gärna hemma iden egna sängen. En rejäl dos research och ödmjukhet rekommenderas inför det andra könets erfarenheter, hur det känner och tänker.

Make sure that if you’re a man writing from the woman’s point of view (or vice versa), that your female chararcter’s experience is female. Make sure you’re using the correct vocabulary. Men and women think differently, act differently, talk differently, experience life differently. Use a little humility and do your research. Writing from the point of view of the different sex is a lot harder than you think, and it’s easy to spot a fake (Engstrom, 2015, s. 33)

4. Litterär gestaltning av sex

We know about the physiology. What the writer needs to tell us in a sex scene are the things we don’t know. (Russel Banks i Benedict, 2002, s. 44).

Det sägs i bloggar och skrivhandböcker att det är svårt att skriva bra om sex, men det finns många sätt att göra det. En sexscen bör vara upphetsande, välskriven och realistisk vilket innebär många avvägningar och hårt arbete. I det som följer ges exempel dels från klassisk ”accepterad” erotik som överlevt tidens tand.

Det är ingen slump att det finns ett umärksammat pris ”Bad Sex in Fiction Award” av Literary Reviews för dåligt skriven erotik. Det är enklare att peka finger än att säga vad som är bra och varför, men till och med i diskussionen om de nominerade till priset är meningarna delade om de exempel som valts ut verkligen är dåliga, speciellt om hänsyn tas till den romankontext som de är skrivna i. Om man räknar bort det som är dålig och slarvig prosa, vad finns då kvar som är dåligt i de nominerade exemplen? Vad som är dåligt i en romans sexbeskrivning är till viss del ett subjektivt och kulturellt omdöme. Vad som gäller i en erotisk deckare 2020 skulle vara otänkbart i någon roman 1920. Det som är lättare att klandra är när hantverket inte görs som det ska. I detta avsnitt ska vi försöka ge några svar om vad det är som kännetetcknar skrivhantverket för att skriva erotik. I slutet av essän finns en längre diskussion om bra och dålig erotisk litteratur. Här fokuserar vi nu på hantverket.

4.1 Berättare och berättarperspektiv

Vem som berättar och ur vilket berättarperspektiv (fokalisering) det görs spelar roll när det gäller erotik. Framför allt om det är en kvinna eller man som berättar, och också om hen berättar utifrån en mans eller en kvinnas perspektiv. Läsarna är mer känsliga om berättaren och berättarperspektivet matchar deras eget kön, och kvinnor, som är mer vana att läsa erotik, är mer känsliga än män. Att beskriva en sexakt utifrån en kvinnas perspektiv men med ett tydligt manligt förhållningssätt är ett bra sätt att bli utskrattad.

Vilken berättare och vilket berättarperspektiv skulle du välja för din erotiska version av Snövit (Liser, 2013, s. 29)? Vad får valet av Trötter eller Toker för effekt på handlingen av, språk och annat i din berättelse? Hur skulle handlingen behöva göras om för om den elaka styvmodern är berättaren?

Lawrence (2013, s. 19) menar att en sexscen måste visa åtminstone en av deltagarnas inre upplevelse. En berättelse skriven i första person släpper in läsare så nära huvudpersonen och händelserna som möjligt. Det blir enkelt att identifiera sig med karaktären. Den filmiska motsvarigheten är att huvudkaraktären har en kamera i pannan som filmar allt utifrån huvudpersonens perspektiv. Berättaren får tillgång till mycket detaljer, men bara från ett perspektiv. För att berättelsen ska engagera krävs det att berättaren är sympatisk, eller i alla fall att läsaren känner för berättaren. Om i stället ett tredje-persons perspektiv används frikopplas berättaren från huvudkaraktären och kan berätta för läsaren på ett naturligt sätt. Den allvetande berättaren som går in och ut i de olika personerna ger största möjliga frihet för berättaren. Riken är att det blir för mycket berättande och avstånd till karaktärerna när läsaren studsar runt och får veta allt möjligt omöjligt.

I de exempelromaner som vi studerar närmare är Lady Chatterleys älskare skriven av en man och Femtio nyanser av honom av en kvinna. Båda använder sig av en kvinnlig berättare och ett kvinnligt perspektiv. Lady Chatterleys älskare är skriven i tredje person, preteritum, medan Femtio nyanser av honom är skriven i av första person, presens.

Anais Nin byter berättare och berättarperspektiv i de olika novellerna. Hon använder sig konsekvent av dåtid.

4.2 Erotisk dramatik (om och hur/var/när/vilka)

Dramatiken i litteratur finns på flera nivåer.

På en nivå byggs förutsättningar upp för att det som händer skulle kunna leda till sex, men det sägs inte rent ut. Läsaren lämnas att dra sina egna förutsättningar men ges antydningar i miljö och handling om att sex är en möjlighet, eller inte.

Ett exempel här är om vi vet att Lady Chatterleys älskare innehåller sexscener. Vi läser på och ännu har inget hänt. På sidan 67 knackar Connie på hos skogvaktaren men ingen svarar. Hon tycker sig höra ljud från stugans baksida och går runt den:

Hon gick runt stugan och stannade. På den lilla gården bara ett par steg från henne stod mannen och tvättade sig, fullkomligt omedveten om henne. Han var naken till höfterna, hans manchesterbyxor kasade ner över de smärta låren. Och hans spensliga, vita rygg var böjd över en stor bunke löddrigt vatten, i vilken han doppade huvudet; så ruska de han på det med lustigt kvicka små rörelser, lyfte sina smala vita armar och klämde bort tvållöddret bakom öronen, kvickt och elegant som en vessla som leker med vatten, och fullkomligt ensam. (Lawrence, 1928, s. 67).

Nästa dramatiska nivå gäller inte om och varför det blir sex, utan hur, eventuellt med var, när och vilka som tillägg.

I novellen Elena av Nin (1969, s. 126-212) läser huvudpersonen Lady Chatterleys älskare och vill uppleva det Connie gör i den. I novellen får vi följa Elenas problem med att nå orgasm ända tills dess hon lyckas.

När det gäller kravet på en dramatisk kurva skiljer sig inte erotik från annan litteratur. Karaktärerna i berättelsen måste ställas inför problem men för en erotisk scen finns det nya besvär och utmaningar att ta till. Dramatiska ingredienser som ofta utnyttjas i erotik är:

 • Karaktärer med avvikande sexuella beteenden.
 • Makt och tvång.

I Nins (1969, s. 28-45) novell om Mathilde ökar dramatiken snabbt när hon är bedövad av kokain och älskaren drar upp en kniv och avslöjas som en brutal sexualförbrytare. Om barn blandas in ökar genast dramatiken. Det gäller för berättelser om våld, men också för erotik.

Dramatiken kan även bygga på förförelse av karaktärer vilket är ämnet för nästa avsnitt.

4.3 Språk

Språket är en viktig ingrediens i all litteratur. Vilket språk, vilka olika ordval visar på att karaktärerna är unika med sina egna speciella personligheter? Hur yttrar sig deras socialgrupp, yrke, personliga historia och tidigare erfarenheter i deras språk?  Var konsekvent när valen gjorts. Hur märks det i deras språk att de är upphetsade? Blir de mer vulgära, mer kärvänliga eller tysta?

Eftersom sexuellt laddade ord sticker ut och uppmärksammas av läsaren är det extra viktigt att de väljs med omsorg, konsekvent och anpassat efter genre, karaktärerna i scenen, handling, författarens stil och det aktuella berättarperspektivet. Det är skillnad på penis, manslem, uppsvällt kön, och bergborr, ord som Nin använder. Dock använder hon inte ordet kuk. Den erotiska litteraturens karaktär av att dölja för att stimulera gör också att den gärna utnyttjar symboliskt språk och omskrivningar. Det i sin tur gör att erotisk litteratur måste lita på att läsaren kan se igenom och tolka subtila associationer och budskap som döljs i symbolspråk.

It goes without saying that erotic language is elaborated not only in articulated language but also in the language of images. […] Our society never utters any erotic practice, only desires, preliminaries, contexts, suggestions, ambiguous sublimations, so that, for us, eroticism cannot be defined save by a perpetually elusive word. (Barthes, Sade/Fourier/Loyola 1976: 26)

LeFranc påpekar att det gått några år sedan Nin skrev sina berättelser och att en del av hennes symbolspråk nu känns uttjatat, udda och föråldrat.

Nin’s erotica uses imagery of nature and decadence to supplement otherwise clinical or vulgar vocabulary that are indeed bold and poetic. Given that Nin wrote Delta of Venus in the 1940s (and Commengé’s translation published in the late 1970s), the metaphors do also come across faded, quaint and outdated. (LeFranc, s. 84).

Här är några exempel på hur Anais Nin använder bildspråk i Venusdeltat ur novellen Basken och Bijou (Nin, 1969, s. 212-215)

Han höll utkik efter ett av de där små röda ljusen som lovade njutning.

Han var en kännare, en gourmet när det gällde kvinnans juvelskrin.

Maman’s delectable flavoring would appear, something her girls could rarely pro-duce, a honey that smelled of seashell and that made the passage into the female alcove between her thighs a delight to the male visitor. 

[Maman kunde producera en sant njutbar saft för kärleksfesterna, en saft som de flesta andra kvinnor måste tillverka på konstgjord väg. …] Man kunde knacka på detta runda skal en, två gånger, det var nog för att Mamans utsökta kryddning skulle framträda, något hennes flickor sällan kunde producera, en honung som doftade snäckskal och som gjorde passagen in i alkoven mellan hennes lår till en glädje för den manlige besökaren. (Nin, 1969, s. 215)

“How do I look to him?” she asked herself. She got up and brought a long mirror towards the window. She stood it on the floor against a chair. Then she sat down in front of it on the rug and, facing it, slowly opened her legs. The sight was enchanting. The skin was flawless, the vulva, roseate and full. She thought it was like the gum plant leaf with its secret milk that the pressure of the finger could bring out, the odorous moisture that came like the moisture of the sea shells. So was Venus born of the sea with this little kernel of salty honey in her, which only caresses could bring out of the hidden recesses of her body.” /Anaïs Nin, Delta of Venus, s. 15

“Hur ser han på mig?” frågade hon sig själv. Hon reste sig och ställde en hög spegel mot en stol vid fönstret. Så satte hon sig på mattan framför den och särade långsamt benen. Det var en härlig syn. Hyn var perfekt och vulvan fyllig och svagt rosa. Hon tyckte den liknade en gummiplantas blad som det lättaste tryck med ett finger kan få att utsöndra droppar av mjölk likt den doftande dagg hennes sköte kunde avge vid beröring som en havets snäcka. Det var så Venus fötts ur havsvågens skum. Innerst fanns denna kärna av kryddad honung i henne, den som endast smekningar kunde få att rinna fram ur hennes kropps dolda gömslen. /Anaïs Nin(1969, s. 35)

Även när det gäller namnval använder sig Nin av associationer. I berättelsen ”Lilith” (Nin, 1969, s. 91), associerar namnet till bibliska och andra äldre berättelser där Lilith sågs som sexuellt krävande och en farlig demon.

Nins ordval kan också exemplifieras med följande en uppsättning från Nin (1969)

lem, penis, ollon, flagga, naken atlet, bergborr, genitalier, kön, fitta, slida, vulva, glädjeskrin, lilla såret, våt hungrig mun, …

som vi kan jämföra med motsvarande lista från James (2011)

 stånd, lem, ollon, klitoris. Där.

För att lära känna sin egen stil kan föreslår Lawrence (2013, s. 65-66) att författaren gör en egen ordbok över begrepp, termer och benämningar som känns rätt. Hon pekar också på möjligheten att skriva sex utan att ge namn till könsdelar överhuvud taget.

Han gled in i henne.

Hon red honom.

Språket i Femtio nyanser av honom har kritiserats hårt men det går också att se det som ett nödvändigt val för att romanen skulle bli en succé.

The British author of Fifty Shades sets her story in the north-western USA and it is narrated in the voice of the central character Anastasia Steele, a twenty one year-old American, whose tone is affected largely by the frequent repetition of such received colloquialisms as ‘jeez’ and ‘holy crap.’ Ana’s subjective, present-tense, narration roles along with little regard to style or grammar, although critics of the rudimentary writing miss the point: whether by accident or design, the style does not exceed the likely capacities of the undergraduate narrator, albeit a student of English Literature. The stylistic limitations of the narrator are well illustrated at the very end of the first novel, when having walked out on her lover she uses this rather clunking metaphor: ‘I head straight to my room, and there, hanging limply at the end of my bed, is a very sad, deflated helicopter balloon. Charlie Tango, looking and feeling exactly like me.’ (James, 2011a, p.356) In short, Ana is a shallow and pointedly unliterary literature student. She is naïve and, as she frequently says, knows very little about anything, except cooking. What is more she is a virgin who has not yet experienced orgasm or masturbated; she has no sexual history and even finds wearing make-up intimidating. In other words she is a blank space, easily available for identification by the intended reader, whom we may assume to be female. No doubt Ana is not the reader exactly as she is but as she might wish to be: an artlessly attractive, virginal body and an innocent, sympathetic personality, within whom the reader can enjoy the romantic and erotic journey to imaginary fulfilment. (Hardy, 2015).

4.4 Karaktärer

If Anastasia is the subject of this romantic narrative the eponymous hero is the principle object. In many ways Christian is a classic romantic figure. At twenty-seven he is still young, though a little older than Ana and, unlike her, sexually skilled and experienced. In fact Christian is prodigiously talented at all things, except cooking of course, and especially in business, where his acumen has already made him rich. But above all, as Ana remarks at least once in every chapter he is ‘beyond beautiful.’ He is, in short, an impossible combination of romantic masculine traits, both beautiful bad boy and powerful man of the world.  … While there are countless references to Christian in white shirt and jeans it is his face and clothed body, rather than really his naked body or sexual anatomy, which is the object of Ana’s gaze. (Hardy om Femtio nyanser av honom, 2015).

Lawrence (2013, s. 17) menar att författaren måste ha fullt klart för sig hur en viss karaktär förhåller sig till sex för att kunna skriva om det. Däremot behöver inte allt berättas för läsaren. Vad hetsar upp karaktären? Hur ser den på sex, partners kropp och sin egen? Vad är hens djupaste och mest hemliga sexuella drömmar? Hur reagerar hen i en orgasm? Hur talar hen om sex? Genom att känna sina karaktärer blir det möjligt att få dem att framstå som unika vilket i sin tur ger liv åt scenen. Att känna sin karaktär är viktigt och det finns mycket att tänka om när det gäller karaktärer i sexscener.

Ett tips för att lära känna en karaktär är att skriva profiler för en dejtingsajt både för vem karaktären är och det karaktären vill ha.

4.4.1 Karaktär och konflikter

I en roman där sex inte är temat måste sexscenen motiveras utifrån handlingen eller karaktärerna. Det finns därför mängder av motiverande frågor att ställa sig själv som läsare och författare. Vilka underliggande behov och konflikter driver huvudpersonernas beteende i de romaner vi använder som exempel (Lawrence, 2013, s. 50)? Varför är Lady Chatterlay otrogen? Varför dras Anastasia till Christian Grey? Vad driver de olika karaktärerna i Anais Nins noveller? Hur ges behoven utlopp i sexscenerna? Hur gestaltas behoven, motiven och konflikterna? Hur visa utan att berätta?  Hur visas personligheter? Utvecklas karaktären av att placeras i en sexscen? Ges läsaren ny viktig information om karaktären genom det sätt den beter sig i scenen?

När hennes kropp värmde han närhet kom han inte på något annat att säga än ”Elena!” Då var hans armar och ben och kön så förlamade att han slutade dansa. Det han var medveten om när han uttalade hennes namn var sin mor, sin mor som han sett henne när han var liten, en kvinna som var större än andra kvinnor, enorm, svällande, med moderskapets kurvor under de vida, vita kläderna, brösten som han diat och som han hängt fast vid mycket längre än han behövde, ända fram till dess han blev medveten om köttets mörka mysterium (Nin, 1969, s. 140)

4.4.2 Karaktärnas utseende

Författaren bör ha en tydlig bild av karaktären sexuella attribut innan sexscener antyds eller skrivs. Hur stora är till exempel huvudkaraktärens bröst? Är hon nöjd med storleken? Visar hon dem gärna? En annan liknande frågeställning är hur hon ser på sin egen och andras könsbehåring (Lister, 2013, s. 49). När det gäller utseende finns det inga rätt eller fel. Det är en subjektiv bedömning, även om det finns kulturella och biologiska preferenser.

Han hade tagit av sig skjortan för att få ordentligt med sol. Han hade en magnifik atletisk torso som redan var gyllenbrun. Ansiktet var ungdomligt, vaket men han hade grått hår. Ögonen var inte riktigt mänskliga. De hade den fasta, hypnotiska blicken hos en djurtämjare, något auktorativt, häftigt. Elena hade sett samma uttryck hos hororna som stod i gathörnen av Montmartedistriktet, med sina caper och scarfs i bjärta färger. Om man bortser från ögone nvar den här mannen aristokratisk. Hans rörelser var ungdomliga och oskyldiga. Han svajade när han gick som om han var en smula berusad. All hans styrka koncentrerades i den blick han gav Elena, och sedan log han oskyldigt, lätt och fortsatte.  (Nin, 1969, s. 129).

Små enkla karaktärsdrag kan göra mycket för att ge en scen liv och få karaktärerna att framträda som unika (Lawrence, 2013, s. 21). Ett ärr på axeln, en tatuering på stjärten, eller långa känsliga fingrar är några exempel.

4.4.3 Karaktärnas språk

Använder karaktären ett språk som matchar personligheten och situationen? En läkare i berättelsen använder troligen andra ord än en gängmedlem. Likaså spelar det roll om karaktären befinner sig på 1200-talet eller 2000-talet.

4.4.4 Karaktärnas sätt att beskriva

Erotik behöver inte skriva ut detaljerna av sex. Att förmedla stämningen och känslorna är minst lika viktig, om inte viktigare. Hur karaktären/berättaren väljer att beskriva situationen säger en hel del. Är det som en dröm med blommor, lukter, ljud och känselintryck eller är det en sexuell fantasi som associerar till våld? Exempel på olika sätt att beskriva sin situation kommer senare.

4.4.5 Stereotyper eller inte?

För pornografin duger stereotyper, manliga och kvinnlig. I erotik är karaktärerna en del av berättandet och om romanen vill ta sig längre bort än romatiska stereotyper kommer djupa och trasiga människor att vara viktiga för berättelsen. Om däremot sex och erotik är en betydande del av romanen så kommer automatiskt karaktärerna att relateras till sina sexuella beteenden och den erotiska utstrålning de kan förmedla. Om karaktärerna kan väljas helt fritt så kan de bli de en ännu större del av den erotiska spänningen. Exempel är oskulden och bordellmamman som båda förekommer hos Nin.

Hennes stora ögon, fortfarande klara, såg genomträngande in i byxorna som om de kunde bedöma storleken och tyngden på vad mannen ifråga hade. … Till och med genom byxorna kunde hon mäta kunden och skaffa fram rätt handske åt honom, en som passade bra. Det gav ingen njutning om det var för mycket plats, och inte heller om handsken var för trång.

Ur ”Basken och Bijou” (Nin, 1969, s. 212-213).

Möjligheterna till variation är oändliga, till och med för en kort novell.

You’ve got choices. Lots of choices. You’ve got to know your characters, how they’d behave. Ever wondered how someone else has sex, what they think about, what their purpose for sex is? Maybe you haven’t for someone in your real world, but you’ve got to think about these things for your characters. Their motivations for sex—as for each of their actions—have to be consistent for the characters. The acts themselves need to fit the character or the person the character imagines himself to be or the person the character wants to be (Hill, 2011).

4.4.6 Karaktärernas attityd till sex

Ytterligare frågor att ställa sig runt karaktärerna är: Hur är karaktärernas attityd till sex? Vardag? Första gången? Reaktioner på det som händer? Vill de ha mer? Aldrig mer? Skam? Äventyr? Leta efter en ny partner? Framgår det vad alla de olika karaktärernas attityder är? Är några av dem reducerade till stereotyper? Vampyrer och varulvar förutsätts vara sexuella rovdjur vilket författaren kan utnyttja. Också om en karaktär är ointresserad av sex bör läsaren får reda på det, utan att det skrivs ut.

4.5 Relationer

Beyond aesthetic portrayal, Christian is also the object of Ana’s narrative in the sense of process, in that his highly desirable raw material is gradually transformed into a domesticated and marriageable form. It is the old fantasy of taming the bad boy; one who, in this version, is emotionally closed and who intends to use the heroine only as a contractual submissive. Confronted by a man who is both exciting and dangerous Ana must decide how much to risk and whether she is willing to be dominated. In sexual matters she accepts his tutelage and is entirely shaped by his script; at least until he beats her so severely that the experience takes her beyond her physical limits. Ana’s rejection of him, at the end of the first novel, marks the turning point of the narrative and prepares the way for his transformation in the second novel. (Hardy om Femtio nyanser av honom, 2015).

För relationer gäller generellt samma sak som för karaktärer. I texter av pornografisk karaktär är relationen och hur den utvecklas oftast inte viktig. För erotik blir den viktigare och ju djupare mänskliga omständigheter som ska fångas mer komplicerare och oftast trasigare blir relationerna.

 • Verkar karaktärerna som älskar trivas ihop? Passar de ihop? Känner läsaren sympatin eller vad det nu är för känsler som de har för varandra?
 • Utvecklas relationen med karaktärerna?
 • Visa relationer, berätta inte.

Om det är fler än en person inblandad gäller det att vara tydlig med vem som gör var. Det blir ännu viktigare när antalet deltagare ökar. Det är lätt att som författare underskatta läsarens förvirring eftersom författaren har hela scenen klar för sig.

I Nins (1069) noveller berättas det om många olika relationer. Ett exempel är den mellan Basken och Bijou. De träffades på bordellen där konstnären Basken var bordellmammans favorit och Bijou en av glädjeflickorna.

Basken böjde sig över kvinnan som blommade under honom som en drivhusväxt, doftande, fuktig och med älskogsögon och våta läppar. En fullblodskvinna, mogen och yppig. Ändå stod hennes gummipenis styv mellan dem och det gav Basken en underlig känsla. Penisen rörde vid hans egen och försvarade kvinnans öppning som ett spjut. Han kommenderade irritera ”Ta av den”. …Han kastade sig över henne, och hon, som ännu hade atrappen i ena handen, höll den över skinkorna på mannen som borrade sig in i henne. När han höjde sig för att stöta in i henne på nytt körde hon in dildon mellan hans ben. Han skrek som ett vilt djur och kastade sig över henne Ur ”Basken och Bijou” (Nin, 1969, s. 226-227)

En annan är berättelsen om den ensamma kvinnan Elena som åker till ett fjällhotell och träffar den mystiske politiske agitatorn Pierre. Efter diverse förvecklingar tar Pierre det som sin största uppgift att tillfredsställa Elena.

Han tröttade ut sig totalt med att vänta på hennes njutning. Han höll tillbaka sin. Han stormade mot denna ointagliga kärna i hennes varelse som kunde sluta sig när som helst. Han började förstå något av mäns perversa tillgivenhet för frigida kvinnor. … Ibland behandlade han henne brutalt, som om hon var en hora och han kunde betala för hennes underkastelse. Andra gånger försökte han smälta henne med ömhet. Han gjorde sig liten, nästan till ett barn i hennes armar. (Nin, 1969, s. 158)

4.6 Dialog

Här följer några punkter att tänka på när det gäller dialogen i en sängscen, sängsnacket (Lister, s. 93):

 • Är dialogen trovärdig med tanke på situationen?
 • Kan dialogen stärka lustkänslan hos läsaren?
 • Skiljer sig dialogen före, under och efter?
 • Ju längre in i sexscenen, desto kortare meningar.
 • I slutet av akten antyds ofta en brådska i dialogen som matchar upphetsningen
 • Där det blir riktigt intensivt kanske ord ersätts med grymtningar, stön och flämtningar.
 • Det går att använda stora bokstäver eller kursivering för att betona. Om det görs på flera ställen måste det göras på samma sätt.

Lawrence (2013, s. 22) rekommenderar att ta det lugnt med snuskprat om det inte känns typiskt för en viss karaktär. Läsaren ska upphetsas, inte chockas.

4.7 Analysfrågor för handlingen om (förförelse), handlingen av (samlag) och händelse (orgasm)

I detta avsnitt ger jag förslag på frågor som kan användas vid analys av händelsen orgasm. Frågorna kan enkelt omformuleras och användas även för handlingen om (förförelse, flirt, förälskelse) och handlingen av (förspel och samlag), se exempel under rubriken Dramatik nedan.

4.7.1 Dramatik

Den dramatiska kurvan för en sexscen kan formuleras som förspel, sexakt med orgasm och ett efterspel, vilket i stora drag motsvarar en treaktare med introduktion (anslag, presentation, fördjupning), komplikation (upptrappning, klimax) och avrundning. (Engstrom, 2015, s. 35). I denna essä vidgas perspektiveet något så att förförelsen får motsvara introduktionen, samlaget med förspel grupperas ihop och orgasm får ett eget avsnitt. Förförelsen ses som ”handling om”, samlaget är ”handling av” och orgasmen klassificeras som en ”händelse”.

Den erotiska berättelsen och samlagets dramatik kulminerar ofta i en orgasm. Hur bygger författaren upp dramatiken inför orgasmen. Hur dramatiseras orgasmen. Vad händer direkt efteråt? Vad blir konsekvenserna på längre sikt? Kanske nämns det aldrig mer att det har skett något?

Frågorna kan omformuleras för handlingen om (förförelse, förälskelse):

Hur bygger författaren upp dramatiken i berättelsen för att förbereda förförelsen. Hur dramatiseras förförelsen. Vad händer direkt efteråt? Vad blir konsekvenserna på längre sikt? Kanske nämns det aldrig mer att det har skett något?

Eller för handlingen av (samlaget):

Hur bygger författaren upp dramatiken i berättelsen för att förbereda samlaget. Hur dramatiseras samlaget. Vad händer direkt efteråt? Vad blir konsekvenserna på längre sikt? Kanske nämns det aldrig mer att det har skett något?

4.7.2 Beskrivning och gestaltning

Visa inte berätta, förstås. Vilken detaljnivå ska användas?

4.7.3 Karaktärer

Frågor att ställa om karaktärerna analyseras:

 • Hur påverkas karaktärerna av orgasmen? Vad händer direkt efteråt?
 • Betyder den mer för någon av karaktärerna? Är den ointressant för någon?

4.7.4 Relationer

Hur påverkas relationerna av orgasmen? Vad händer direkt efteråt? Blir relationen starkare eller bryts den upp?

4.7.5 Dialog

Hur påverkas dialogen i orgasmen? Vad händer direkt efteråt i dialogen? Vad blir konsekvenserna på längre sikt? Kanske nämns det aldrig mer att det har skett något?

4.8 Handlingen om (var: situationen, scenen, hur: förförelse, flirt och förälskelse)

”Now it so befell that after a hard day’s work he was taking a little rest, when two young nuns, who were walking in the garden, approached the spot where he lay, and stopped to look at him, while he pretended to be asleep. And so the bolder of the two said to the other: ‘If I thought thou wouldst keep the secret, I would tell thee what I have sometimes meditated, and which thou perhaps mightest also find agreeable’…. So she took him by the hand with a blandishing air, to which he replied with some clownish grins. And then she led him into the hut, where he needed no pressing to do what she desired of him. Which done, she changed places with the other, as loyal comradeship required; and Masetto, still keeping up the pretence of simplicity, did their pleasure.”

/ Giovanni Boccaccio , The Decameron

Situationen bör innehålla något nytt, något som är annorlunda. Kryddan gör att den välbekanta och i stort sett triviala sexakten får en laddning. Både karaktärer och läsare förförs. Vad är förförelse? Den frågan ska vi reda ut nu innan vi går vidare och ser på scenen (var, när) och berättelsekomponenter som karaktärer och relationer.

4.8.1 Förförelse, flirt och förälskelse

I det här avsnittet tar vi upp tre begrepp, förförelse, flirt och förälskelse som är användbara för att analysera erotik.

Förförelse

Begreppet förförelse har för de flesta en negativ klang av medvetet missledande för att utnyttja den som förförs.

Om vi släpper frågan om makt och breddar målet med förförandet till mer än medvetet utnyttjande så kan vi ur den förfördes perspektiv se förförelse som olika sätt att via upplevelser ändra attityder och beteenden. Det behöver inte vara negativt för den som förförs men det är ofta omtumlande eftersom det innebär en förändring. Reklam, flirt, deltagande i kollektiva rörelser och spelande är exempel på företeelser som kan klassas som förförande.

Att förföra är en fråga om dynamik och en anpassad förändring av intryck som förmedlas till den som ska förföras vid precis rätt tillfälle. Görs förförelsen medvetet kan den omfatta följande steg:

 • Identifiera och separera ut den som ska förföras. Skapa intresse och en önskan.
 • Skapa njutning och förvirring (håll spänningen uppe, var noga med detaljer, skapa dagdrömmar, isolera den som ska förföras). Löften ges eller kan anas.
 • Fördjupa effekten genom att till exempel återknyta till barndomen eller andliga värden som matchar den som ska förföras. Lämpliga delar njutning och smärta, att passera ett tabu eller någon annan typ av social gräns knyter banden hårdare. Några löften uppfylls samtidigt som de ersätts av nya. Överraskande insikter fås, möten ger mer än väntat. Relationen byter karaktär och blir till ett beroende.
 • Genomför det som var syftet med förförelsen.

Notera att förförelsen är individbaserad och kontextuell. Ju mer förföraren vet om sig själv, den som ska förföras och den situation där de möts, desto större är chansen att lyckas.

Förförelse är en variant av övertalning som kan vara en medveten, och kanske snaskig. Den behöver inte vara barntillåten och frestelsen som pockar och skapar en önskan, åtrån (desire) är en del av förförelsen.

Författare av erotik utnyttjar förförelsen dels i handlingen om, där karaktärerna förför och förförs, och dels i intrigen där läsaren förförs genom det sätt som berättelsen byggs upp.

För mer om förförelse se Gulliksson (2019),

Flirt

Med flirt (eller flört) menas enligt Wikimedia att lekfullt antyda eller visa sig erotiskt intresserad av någon genom ögonkontakt eller konversation. Flirten är spännande med sin inbyggda osäkerhet, samtidigt som den inte tar sig själv på alvar. För att inte anses som alltför påträngande kan inviterna, och flirtandet självt, döljas bakom ett lekfullt, humoristiskt eller ironiskt beteende. Vad som räknas som en flirt eller inte, och vilket beteende som är acceptabelt eller inte varierar mellan kulturer. Flirtandet i sig finns i alla kulturer med beteenden som att ge en lång blick för att sedan titta bort. Flirten kan ge indikationer på om intresse finns för sex.

Relationen mellan flirt och förförelse är långt ifrån självklar men allmänt sett är förförelsen är mer riktad mot något, det finns ett mål med den.

Förälskelse

Kärlek har en första fas som innebär ett tunnelseende, förälskelsen. Den fasen är omtumlande, revolutionerande, och därmed också ett risktagande. Det finns många anledningar till att en människa förälskar sig och när den slår till visar den sig fysiologiskt som ett mentalt tillstånd upp till två år, med positiva känslor och pirr i magen kopplade till kemiska reaktioner i kroppen. Signalsubstansen dopamin och stresshormon som noradrenalin är aktiva. De stöttar känslor av glädje, entusiasm, vakenhet, till lust och njutning. Serotonindoser får oss att uppfatta den förälskade som perfekt och vi reagerar starkt på allt och all som hotar förhållandet. Oxytycin som lugnar ner oss frisläpps vid beröringen av den vi älskar samtidigt som den uppmanar oss att ha sex. Endorfiner lösgörs som likt en drog kan få oss beroende av upprepade förälskelser. Ingen dålig pillercocktail.

Eftersom vi vill att vi själva och vår partner är åtråvärda och unika, och den upplevelsen inte går att dela, är förälskelsen monogam och kan inte vara något annat (Alberoni, 1979, s. 39). Den är en djup anpassning som förändrar både oss själva och vår partner det är ett tolkande och ett utforskande som är en del av njutningen med förälskelsen (Alberoni, 1979, s. 41). Förälskelsen är nära kopplad till sex och Alberoni (1979, s. 12-13, 16) skiljer på vardaglig ordinär sex och de täta, intensiva, extraordinära och stimulerande upplevelser av sex som människor har när de är förälskade. Den sexualiteten är en revolutionär, omstörtande förändrande kraft som slår sönder för att bygga upp. Förälskelsen kostar på och den är till sin natur något som förleder, förför och bedrar oss.

Eftersom den river allt ligger det i förälskelsens natur att den inte slår till förrän det absolut inte går längre att fortsätta som förut. Men, då är det kört, för då tar förälskelsen över och inget kan stå emot. På samma sätt kan en långsam förändring i samhället passera en gräns där det inte längre finns någon återvändo.

Förförelse av karaktärer

In The Good Mother by Sue Miller, a recently divorced woman meets a man who awakens her sexual longing for the first time. This would seem to be a familiar storyline: frigid female set free by confident, sexy hunk. But the form Anna’s new passion takes is far from cliché or fantastic. Rather than swooning or feeling helpless and breathless in Leo’s presence, Anna feels that her “pelvic bones got heavier, shifted somehow.” And the first time they have sex, Anna does not experience multi-orgasmic fireworks, but a more realistic longing for the sex to last longer, to “feel more.” With her ex-husband Brian and her prior lovers—starting with groping adolescent boys—Anna has always been passive, accepting male advances as “intrusions” to be endured, wanting the man to finish so the sex would end. But with Leo, Anna feels “left behind” when Leo comes, longing to experience the same pleasure he does. This is a far more interesting—and believable—depiction of the awakening of heterosexual female lust than, say, having your first orgasm when a man plays with your nipples (as happens to Anastasia in Fifty Shades of Grey).

For Anna, having pleasurable sex is not the magical result of good chemistry, but the logical result of wanting her own pleasure and eventually communicating her desires to her partner.

When we had danced and I lost myself—in him, in the music, in the shapes on the wall—I was also intensely aware of myself physically. I felt as though my pelvic bones got heavier, shifted somehow. And when he had pushed into me on the mattress, I was wet, though I hadn’t known I would be. His warm slide in and out felt not like the intrusion it had always been with Brian, but like something that was already part of me. I hadn’t any sense of wanting him to finish: I’d reached and pushed against him to feel more. Leo cried out something when he came, and I wanted to cry out too, so bitterly was I disappointed at being left behind.

(Tennant-Moore, 2016)

Förförelse av läsaren

Vår tendens att kategorisera och förenkla leder ständigt till missförstånd. Bara för att E. L. James läses mest av kvinnor och är skriven av en kvinna och den har sålt i miljontals exemplar betyder det inte att kvinnor generellt sett tycker att den är läsvärd och upphetsande. Med säkerhet betyder det absolut inte att alla kvinnor tycker det är deras typ av litteratur. Det som kan sägas är att många kvinnor köpt boken, och relativt sett färre män.

 “If Story of O revelotuionizwd American publishing and led to a broader public acceptance of explicit erotic fiction, its content and authorship solidified reactions that are still prevalent today – primary among them is the tendency to generalize when it comes to female-authored erotic writing and to see it as a reflection of  ”what women want,” (Wyngaard, 2015).

En subtrend som uppmärksammas för att den tillfredsställer en viss kategori av människor behöver naturligtvis inte tillfredsställa alla i de grupper som kategorin tillhör. Det är en självklarhet som ständigt ignoreras. En effekt av denna generaliseringen är att intresse och nyfikenhet väcks. Generaliseringen fungerar som en marknadsföring. Intresset ökas ytterligare om romanens innehåll, eller över huvud taget någonting med romanen tangerar gränser. Om den river upp sår, är radikalt annorlunda, om den utmanar, vilket för erotik innebär att den överskrider skammens gränser. Om den gör det för många, så att det blir ett socialt äventyr att kliva över sin egen gräns, så blir det lättare att ta steget. Alla andra gör det ju.

I gunden förförs läsaren genom att lämna outforskade hemligheter som läsaren till varje pris vill avslöja

A novel is similar to sex, in fact. Most of a novel is essentially foreplay, and after the climax you’re left wanting more, sad that it has all ended. Reading is a uniquely intimate relationship — a melding of two, reader and writer.

Hur utför en författare förförelsen av läsare i praktiken? Läsaren vill be förförd. Läsandet är en flirt.

Avslöja hemligheterna sakta.

Öka insatserna för att komma åt hemligheterna efter hand.

Ask yourself, How can you create a state of anguished desire in the reader? How can you lead the reader into a crisis, a moment of danger or an uncomfortable position? How can you press your reader to cling to desperate hope in the face of looming peril? How can you stir up taboos to take your reader to the enticements of their dark side? (Faulkner, 2018).

Vi vill skapa en påtaglig erotisk spänning som drar in läsaren i scenen. Exakt vad ””erotisk spänning” är för något är svårdefinierat (Lawrence, 2013, s. 39). En viktig sak att tänka på är att visa snarare än att berätta. Andra tekniker att använda sig av är:

 • Dialog som antyder med repliker, dubbeltydigheter, antydningar och subtext.
 • Visa med kroppsspråk.
 • Visa hur karaktärerna ser på, oftast uppskattar, varandras kroppar och sexuella beteenden.
 • Sensualism.

4.8.2 Scener (var och när)

Här följer några punkter att tänka på när scener för sex konstrueras och skrivs. Att försöka begränsa sex till plats och tid är svårt, men en viktig sak att tänka på är igenkänningsfaktorn.

 • Första scenen sätter tonen på vad läsaren förväntar sig av resten av boken. När ska den första scenen utspela sig? På sidan 1 i romanen? Vad tror läsaren då om resten?
 • De flesta människor arbetar och är trötta efter arbetet. Sex är något för fredagskväll, lördagskväll, helgen och semestern. Inga regler utan undantag förstås. Sex på arbetsplatsen sker till exempel typiskt på dagtid, om det inte är skiftarbete.
 • Antalet och längden av sexscenerna i en roman bör noga tänkas igenom och beror ofta på genren.
 • Vilken detaljnivå ska användas? Kanske reduceras scenen till att en karaktär stänger dörren till somvrummet på morgonen efter.
 • Med olika längd på scenerna kan romanen ges dynamik.

I grunden gäller detsamma för erotik som för all annan litteratur. Beskrivning och gestaltning är viktig och det gäller att visa inte berätta om närvarokänslan och ska ökas och läsaren beröras.

If you do describe all the actions and body movements and body parts, what do you say? Beside motion, what else should you consider? Think about sounds and scents. Touch. The rhythm and speed of each character’s movement. The way one character reacts to or leads another character (Hill, 2011).

4.8.3 Miljö

Som i all litteratur spelar miljön en roll för att etablera en stämning. Typiska miljöer för en sexscen är sovrummet med sängen och badrummet med badkar och dusch. Vad är det för skillnad på att beskriva ett par röda skor som blanka, körsbärsröda eller farliga Lister, 2013, s. 39)? Alla sinnen är användbara för att skapa stämning och förmedla information om handling och karaktärer. Hur kläder smiter åt är något som känns för den som bär plagget och som syns för den som tittar. Hur luktar kudden, hur känns de nystrukna svala lakanen mot huden.

Nin (1969) utnyttjar många olika miljöer men ofta är de konstärsateljéer. En anledning till det är att Nin umgicks i sådana kretsar, en annan är att konstnärsliv förknippas med sensualism, njutning och excesser. Hennes andra favoritmiljö är sovrummet precis som James (2011).

Exotiska platser skickar iväg läsaren från vardagen. Nins berättelser utspelar sig ofta i Paris, men hon varierar sig gärna och flyttar handlingen till Lima i Sydamerika eller till en enslig alpby.

Ett annat sätt att skapa stämning är att spela på osäkerhet och fara med natt och skumma kvarter med prosituerade.

4.8.4 Hur gör D. H. Larencw i Lady Chatterleys lover?

Lady Connie Chatterleys man är invalid från höften och neråt. Hon har möten med en tråkig intellektuell älskare. På promenad i skogen träffar hon skogvaktaren Mellors, Pan. Skogvaktaren en trulig naturnära person med ett barn och ett misslyckat äktenskap bakom sig. Hjältinnan en frustrerad kvinna. Hon är inte oerfaren i det sexuella men förstår sig inte på sig själv. Hon får inte utlopp för sin vilja att leva fullt ut och är missnöjd med sin älskare.

 1. Till en början är Mellors avvaktande, närmast oförsämd (Lawrence, 1928, s. 49 ff.)
 2. Connie går förbi Mellrs hus får syn på honom när han tvättar sig. Hon blir djupt upphetsad, ”Den våldsamma uppenbarelsen hade trängt rakt in i Connies sköte, och det visste hon; hon kände det inom sig.” (ibid., s. 68).
 3. Hon hittar en undanskymd koja som hon aldrig tidigare sett (ibid., s. 87). Där är ofta skogvaktaren och Connie ber att få en nyckel till kojan. Deras träffar kännetecknas av misstro och missförstånd. ”Connie gick därifrån fullkomligt förvirrad. Hon var inte säker på om hon hade blivit förolämpad och djupt skymfad eller inte. Kanske menade mannen hel enkelt bara vad han sade; att han trodde att hon väntade sig att han skulle hålla sig borta. Som om hon skulle ha drömt om något sådant! Och som om han över huvud taget skulle kunna betyda så mycket, han och hans idiotiska närvaro. Hon vandrade hem förvirrad, utan att veta vad hon tänkte eller kände.” (ibid., s. 96).

Relationens utveckling följer ett tydligt mönster av förförelse. De får många tillfällen att träffas. Först antagonism, sedan förvirring. Fysisk attraktion. Att något kommer att hända  är inte svårt att gissa, men det tar 116 sidor innan de älskar för första gången.

4.8.5 Hur gör A. Nin i Venusdeltat?

Nin’s stories lack a lot of the anticipation and tension that Becker’s Mr. has, due partly to the demands of Nin’s mysterious collector and partly to the length of the text. Instead of teasing us with intensely seductive dialogue or lengthy descriptions of erotic expectancy, Nin does a lot more of the ‘showing without showing’ we expect from erotic literature, primarily through metaphors (LeFranc, s. 83)

Venusdeltat av Nin (1969) är en samling noveller. Det ger författaren färre möjligheter att bygga upp spänningen och förförelsen. Novellerna var dessutom skrivna för att tillfredsställa en samlare av pornografi vilket också påverkade innehållet. Nin tvekade att ge ut novellerna men beslöt sig till slut för att göra det.

När jag nu läser om dem många år senare finner jag att min egen röst inte är helt undertryckt. Många gånger har jag instinktivt använt kvinnans språk och sett den sexuella upplevelsen ur kvinnans synvinkel. (Nin, 1969, s. 17)

4.8.6 Hur gör E. L James i Femtio nyanser av honom

Femtio nyanser av honom av E.L James (2011) tar 125 sidor av uppbyggnad och förförelse på sig innan den första sexscenen.

Huvudpersonen Anastasia presenteraras i en spegelscen och den manliga partnern i en intervju som Anastasia kastas in i utan att hinna förbereda sig.

Alla stegen i en förförelse beskrivs där det till en början mer är omständigheterna runt deras möte som förför snarare än Christians medvetna beteende. Anastasia gör bort sig gång på gång, rodnar, nervösa gester, benen darrar, och hon vågar knappast ens titta på Christian. Hon tror inte riktigt på det som händer samtidigt som hon hela tiden knyts närmare till Christian. Han ger henne dyrbara presenter, räddar henne från att ramla ut i gatan och bli överkörd genom att dra in henne i sin famn, och undsätter henne i en våldtäktssituation när hon druckit sig så berusad att hon senare svimmar av på dansgolvet. Han tar hem henne till sig och de äter frukost tillsammans, inget mer.

Romanen är skriven i första person men James har lagt till en tydlig extra röst hos Anastasia där vi fär följa hennes egna kommentarer till sitt eget handlande.

Jag rodnar. Retas han med mig? Jag hoppas det. Jag sitter och blinkar utan att veta vad jag ska säga, och jag tror att han tycker synd om mig (ibid., s. 13)

Det lyser av nyfikenhet i hans grå ögon. Fan också. Vad vill han nu? (ibid., s. 19)

 Okej – jag gillar honom. Nu har jag i alla fall erkänt det för mig själv. (ibid., s. 38)

Det finns inget som är fel på Christian Grey under uppbyggnaden, han är underskön, välbyggd, duktig på att dansa, operaälskare, duktig på att spela piano, välartikukerad, charmig när han vill vara det och hård som stål när det behövs. Han är dessutom en superrik framgångsrik företagare med eget bolag, ett monster till stadsjeep, egen helikopter och ett gigantiskt sovrum. Allt är förstås inte som det ska vara och Christian varnar Anastasia. När han drar sig undan blir hon förtvivlad, men han kommer hela tiden tillbaka.

Han kommer ut ur badrummet alldeles våt och glimmande efter duschen, fortfarande orakad dock, med bara en handduk runt höfterna och där står jag, barbent och generad … Michelangelos David skulle vara chanslös mot honom (ibid., s. 38).

4.9 Handlingen av (förspel och samlag)

… I run my fingers just down the long place where the insides of your thighs touch, all the way to your knees, and then I’d let go of your legs, and they’d fall slightly apart, and as my hands started to move up inside them, w ith my fingers splayed wide, they’d move farther and farther apart, and then I’d lift your knees and hook them over the arms of the armchair, so that you were wide open for me, and in the darkness your bush would still be indistinct, and I’d look up at you, and I’d move on my knees so I’m closer, so I could slide my c*ck in you if I wanted, and I touch your shoulders with my hands, and pass my fingertips all the way down over your breasts and over your stomach and just lightly over your bush, just to feel the hair, and then I say, ‘I’m going to lick you now,’ and I lick both your nipples once very briefly good-bye, and I breathe my way down, and I pass over your bush this time with my mouth, and I see where the tan stops, and where the hair begins, and I keep going, and your legs are spread wide, and so I kiss inside one knee, and then across to the other, and up, back and forth, and at the end of each kiss I give a little upward lick with my tongue, up lick, lick, lick, back and forth, moving closer and closer to where your thighs meet.

/ Nicholson Baker, Vox (många lick)

I en erotisk berättelse är ofta samlaget en viktig del och oftast en höjdpunkt / vändpunkt eller det klimax som berättelsen (förförelsen, handlingen om) byggts upp mot.

4.9.1 Kyssen

I de exempel som Benedict (2002) ger i sin skrivhandbok The joy of writing sex finns inte så många sexbeskrivningar av typen kortfattad penetrering explicit beskriven. De är inte litterärt intressanta. Däremot dyker ofta kyssen upp som ett acceptabelt, okontroversiellt, oladdat beteende. Vad skiljer egentligen  en tungkyss från en tunga som slickar en fitta?

4.9.2 Över gränsen

Vad som räknas som för mycket är uppenbart en kulturell överenskommelse och författaren som kliver över gränsen bör veta att de gör det, och göra det på ett snyggt, litterärt accepterat sätt. Hon ger ett exempel där den kvinnliga karaktären i Gabriel Garcia Marquez använder sig av en napp när hon älskar. Författaren behöver aldrig ta till könsord eller beskriva samlaget.

4.9.3 Praktiska detaljer

Det finns mängder av praktiska detaljer att ta upp, eller ignorera. I Femtio nyanser av honom hanterar James (1969) problemet med vem som skyddar sig så här

”Jag utgår från att du inte äter p-piller”

Vad i helvete

”Jag tänkte väl det.” Han öppnar den översta byrålådan och tar fram ett paket kondomer. Han ser menande på mig.

”Nu är det allvar”, mumlar han.

(James, 2011, s. 125)

Blir det fläckar? Vem städar efteråt?

Fläckarna, åh, fläckarna av kärlek! Egendomliga fläckar, som hon kunde upptäcka som om hon haft förstoringsglas. Där byxorna inte hade dragits ned tillräckligt, eller där penisen hade råkat återvända till sin naturliga plats i fel ögonblick, där låg en juvelfläck: det fanns små glittrande stänk i den, som av smält mineral. Fläcken gjorde kläderna styva, ungefär som socker.

Ur Basken och Bijou (Nin, 1969, s. 215).

4.9.4 Dramatik

Ett samlag följer en egen dramatik som matchar berättandets. Förspel, orgasm och avrundning har en inneboende dramatik.

Hur kan den dramatiken yttra sig? Effektiva dramatikhöjare är krav på en eller båda karaktärerna att prestera eller förändra, kanske för att de är rädda att relationen annars dör. Tvång och våld är alltid dramatiskt och nyhetens behag bidrar till dramatiken. Det bästa är om scenen bidrar till handlingen på ett dramatiskt sätt.

Engstrom (2015, kap 4) karakteriserar förspelet som sexuell spänning som alltid uppkommer när en man och en kvinna tillbringar tid tillsammans (vi utgår från heterosexuella relationer). En spänning byggs upp som visar sig som förväntan. Hur långt kommer det att gå? Kommer de eller kommer de inte att göra det? Lady Cahtterley möter skogsvaktaren gång på gång. De är ensamma i skogen. Sexuell spänning kan visa sig som sexuell attraktion, men det är inte nödvändigt. Spänningen finns alltid där även om den inte övergår i handbegripligheter. Likaså behöver inte sexuell attraktion övergå i sex. Engstroms tips (2015, s. 38) är att dra ut på förspelet så länge det går. Öka den sexuella spänningen. Låt läsaren undra, fantisera och drömma.

Själva samlaget följer sina egna uråldriga regler. Det som kan varieras är koreagrafin, hur de gör det. Eftersom akten i sig är så välkänd så kan den också hoppas över och bara antydas. Förspelet är viktigare.

Avrundningen, det som sker efter orgasmen, ger författaren många möjligheter att bygga upp karaktärerna och förbereda för intrigen. Spänningen har släppt, de älskande ligger avslappnade i sängen, eller är de inte avslappnade? Kanske bara en av dem är nöjd och tillfredsställd? De är nakna, det kan finnas en eftertankens kranka blekhet. Det finns praktiska göromål att ta itu med. Vem lämnar sängen först och varför? Vad säger de till varandra och vad visar det om förhållandet?

När och hur börjar det?

Exakt var handlingen glider över i förspel och sedan i samlag är ofta svårt att bestämma. Begreppen är inte entydigt definierade och det finns heller ingen anledning för författaren att markera skillnaden.

Ibland är övergången tydlig:

– Ska vi gå till kojan? frågade han.

– Vill du ha mig? frågade hon en smula misstroget.

– Ja, om du vill komma

Hon teg.

– Kom nu! sade han

 (Lawrence, 1928, s. 179)

Ska det finnas en sexscen redan i första kapitlet? Ja, tyckerLawrence (2013, s. 53) för genren Romance, men det är ett beslut som varje författare måste fundera över för sin text.

4.9.5 Beskrivning och gestaltning

Ska det vara ömt, mekaniskt eller rått? Långsamt eller hetsigt? Vem tar inititivet? Upprepning med risk att det blir tråkigt?

Följande korta utdrag från Lady Chatterleys älskare (1928) och Josephine Mutzenbacher (1906) ger en god bild av variationsmöjligheterna

Och hon skälvde åter när han oemotståndligt trängde in i henne. Det kunde ha varit en svärdstöt i hennes mjuka öppna kropp, och det skulle varit döden. Hon klängde intill honom i häftig olidlig skräck. Men det blev en långsam fridfull stöt, full av frid och mäktig ursprunglig ömhet, sådan som skapade världen i begynnelsen. Och hennes skräck sjönk undan inom henne och hon hängav sig åt friden, hon höll inte tillbaka. Hon vågade ge sig själv, hela sig själv, och sjunka i vågorna. (Lawrence, 1928, s. 172-173).

Knulla på bara – herre Gud, om jag vetat att det var så skönt, o hur härlig kuken är – och hur han kan knulla-åhoj- o, o-nu—nu-nu !
Hon brast ut i gråt och kippade efter andan Ekhardt knullade på. (Salten, 1906, s. 96)

I det senare utdraget används inskjutna tankestreck där språket inte räcker till.

Två beslut författaren måste fatta är dels distansen till samlaget, med andra ord hur mycket visa och hur mycket berätta, och dels den detaljnivå som ska användas. I det andra citatet ovan kommer läsaren nära men antalet detaljer är minimalt. Vad händer egentligen? Även i det första citatet kommer vi nära men här får vi tillräckligt med detaljer för att exakt veta vad som händer. Drar vi berättande mot det extrema kan sexakten reduceras till ”Hon exploderade i en orgasm och blev trött.”.

Miljön kan spela roll om författaren vill. I Femtio nyanser av honom (2011) älskar Christian och Anastasia första gången i hans stora exklusiva lägenthet med stort fönster där hela stan kan ses och där det finns en gigantisk dubbelsäng. Miljän blir en del av karaktärsbeskrivningen av Christian och lyxen smittar av sig på (den kvinnliga) läsaren. Så här inleds samlagsscen nummer två, morgonen efter den första:

Badrummet är tillverkat av någon vit sten och är format som ett ägg, väldigt trendigt. Christian lutar sig fram och vrider på kranarna som sticker ut r väggkaklet. Han häller badolja i vattnet ur en flaska som ser dyr ut och rummet fylls av en söt och kvalmig jasmindoft medan badvattnet skummar.Han ger mig en mörk blick och drar av sig sin T-tröja och kastar den på golvet (Nin, 1969, s. 147)

Sex tröttar ut.

Sex kan vara obekvämt. Visa det om det passar. Blir det för mycket så att läsaren börjar skratta?

Sex är sinnligt. Sex syns. Sex känns. Sex låter. Sex luktar.

Sex är sinnligt. Det påverkar våra sinnen. För att sex ska få kropp och inte bara berättas måste läsarens sinnen engageras. Kurvor, texturer som möts, reflexer, mönster, doften av blommor, svett, rena lakan, nybakt bröd, smaken av champagne, choklad, och av den andre. Ljudet av andhämtning, stön,  kroppar som stöter, åska, varmt duggregn och känslan av silkeslakan, en tungspets, tjock matta och rep.

Byxorna var slitsade både fram och bak och kantade med utsökt uddbrodyr. Behån var skuren så att bröstvårtorna syntes genom triangelformade öppningar. Jag tvekade en smula inför tanken på att detta kanske skulle hetsa upp honom för mycket så att han skulle ge sig på mig (Nin, 1969, s. 73-74).

Där satt jag i mörkret och sög i mig den söta mjölken medan min kropp fylldes av en vällustig känsla som jag inte kunde förklara…. Jag kom ihåg det när jag långt senare smakade på en mans sperma för första gången. (Nin, 1969, s. 75).

Han stötte så häftigt att den gjorde små smackande ljud som jag tyckte om att höra. (Nin, 1969, s. 87).

Jag har sett din kropp så ofta och känner den så väl med min syn. Nu vill jag känna den med slutna ögon och bara känna din hud och dina lemmar. Dina ben är så starka och hårda, men ändå så mjuka att röra vid. Jag älskar dina fötter när de får vara nakna och tårna fria som en hands fingrar. Jag älskar dina vackert målade naglar och dunet på dina ben. Han lät sina händer glida över min kropp och följa varje linje och kurva. ”Om jag håller mina händer här mellan dina ben” sade han, ”kan du känna dem då? (Nin, 1969, s. 88).

4.9.6 Hur gör D. H. Larencw i Lady Chatterleys lover?

Lady Chatterlays älskare är skriven av en manlig författare, med en kvinnlig berättare och ett kvinnligt perspektiv.

Första gången (Lawrence, 1928, s. 116)

Passiv kvinna. Mannen beskriv som kysser hennes navel, aktiv, hårt slutet famntag, hans kropps intensiva rörelser, inget mer.

Andra gången (Lawrence, 1928, s. 133)

Hon känner sig besynnerligt passiv. Han håller henne hårt och hon känner kraften i hans åtrå. De älskar utomhus under ett träd. Resåren i hennes underbyxor går sönder när han sliter av dem. Hon känner hans nakna hud mot sin när han tränger in. Det går för honom.

Then as he began to move, in the sudden helpless orgasm, there awoke in her new strange thrills rippling inside her. Rippling, rippling, rippling, like a flapping overlapping of soft flames, soft as feathers, running to points of brilliance, exquisite and melting her all molten inside. It was like bells rippling up and up to a culmination. She lay unconscious of the wild little cries she uttered at the last.

/ D H Lawrence, Lady Chatterleys lover

Så när han började röra sig i en plötslig vanmäktig orgasm, då vaknade inom henne en ny sorts sällsamt böljande skälvningar. Böljande, böljande som eldslågor som flöt in i varandra mjuka som dun och flammade upp i lysande spetsar, häftiga och genomträngande, och smälte henne till en glödande massa invärtes. Det var som klockor och dånade fortare och fortare fram mot en höjdpunkt. Hon låg där utan att veta om de små vilda skrin som hon till sist pressade fram.

/Lady Chatterleys älskare (Lawrence, 1928, s. 133)

Tredje gången (Lawrence, 1928, s. 167-173)

Tredje gången drar beskrivningen av förspelet och samlaget ut över 6 sidor från att de dricker te och diskuterar om hon utnyttjat honom. Connie måste gå hem men smiter hemifrån senare på kvällen, naken under kappan. Skogvaktaren klär också av sig och de smeker och beundrar varandras kroppar. Han kommer in i henne och det går för honom men hon är inte med. Han drar sig undan och hon ber honom hålla om henne, hålla henne hårt. Han smeker henne och kommer in i henne igen.

Och den här gången överväldigades hon inte av den våldsama extasen hos sin egen lidelse; hon låg med händerna overksamma på hans arbetande kropp, och vad hon än gjorde kunde hon inte hindra att det kändes som om hennes själ betraktade alltsammas utifrån, ovanifrån, och hans hans stötande höfter verkade löjliga, och ivern hos hans penis att nå sin lilla uttömningskulmen verkade komisk. Ja, detta var kärlek, detta löjliga studsande med baken och sedan bortvissnandet av den stackars obetydliga, fuktiga lilla penisen! Det var den gudomliga kärleken! /Lady Chatterleys älskare (Lawrence, 1928, s. 170)

Det gick strax därpå mycket bättre, se citatet senare under rubriken Händelse (orgasm).

Vi knullade en låga till liv

/Lady Chatterleys älskare (Lawrence, 1928, s. 299)

4.9.7 Hur gör A. Nin i Venusdeltat?

Som ett exempel på hur Anais Nin skildrar samlaget får vi följa Elena på besök hos skulptören Jean.

Skulpturerna var som monument, fem gånger naturlig storlek, havande kvinnor, indolenta och sensuella män med händer och fötter som trädrötter. En man och en kvinna var så sammanslingrade att det inte gick att särskilja deras kroppar. Konturerna var helt hoplödda. De tornade upp sig över Elena och Jean, bundna av sina genitalier. I skuggan av skulturen gick de mot varandra utan ett ord, utan ett leende. Inte ens deras händer rörde sig. När de möttes tryckte Jean Elena mot skulpturen. De kysstes inte eller röde vid varandra med händerna. Det var bara deras torson som möttes och återgav skulpturernas sammanlödda kroppar i varmt mänskligt hull. Han tryckte sina genitalier mot hennes i långsam, förhäxad rytm, som om han ville komma in i hennes kropp på det sättet.

Hon föll ihop i en hög, fångad mellan hans ben, och nu ville han fixera den ställningen, ha den kvar för evigt, nagla fast hennes kropp med snabba stötar från sitt uppsvällda kön. De rörde sig igen, hon för att erbjuda sin kvinnlighets djupaste skrymslen och han för att binda dem samman

Han slöt ögonen för att känna denna förlängning av sin varelse där allt blod hade koncentrerats och som låg i hennes vällustiga mörker. Han kunde inte längre hålla tillbaka utan ville tränga in i henne, fylla hennes sköte till brädden med sitt blod, och när hon tog emot det slöts den lilla passage där han rörde sig tätare kring honom och svalde hans varelses essenser. Skulpturen kastade sin skugga över deras omfamning, som inte löstes upp De låg som om de förvandlats till till stenar och kände den sista droppen av njutning ebba ut.

Ur ”Elena”, Nin (1969, s. 195-196)

Exempel nummer två kommer också från Elena. Här älskar hon med en okänd man i en alpstuga:

Det gick skälvningar genom hennes kropp. Då och då viskade han, sade åt henne att lyfta benen tills knäna rörde vid hakan. Det hade hon aldrig tidigare gjort.

Hon satte sig till hälften upp, med rufsigt hår och drogade ögon. Som genom en dimma såg hon honom ligga på rygg. Hon gled ned i bädden tills hennes mun nådde hans penis. Hon började kyssa denruntom. Han suckade. Penisen darrade lätt för varje kyss. Han såg på henne. Han hölla handen på hennes huvud och pressade det nedåtså att hennes mun skulle falla över penisen. Hans hand stannade kvar medan hon rörde sig upp och ned och sedan föll, föll med en suck av outhärdlig njutning, föll på hans mage och låg där med slutna ögon, smakande sin glädje.

..

Hon gned hela sin kropp mot hans och njöt av friktionen med djurisk lusta. Sedan föll hon ned på sidan och låg där och rörde vid hans mun som en blind som vill upptäcka hur munnen, ögonen, näsan är skapade, för att förvissa sig om deras form, hårets längd och struktur, hur han hade håret bakom öronen. Hennes fingrar var lätta, men plötsligt blev de hårdare , tryckte djupt in i köttet och gjorde honom illa.

Han kröp över henne så att han kunde ta henne med större kraft och nå in i botten av hennes sköte och röra vid väggarna om och om igen. Och så upplevde hon sensationen att nya celler vaknade i hennes slida, nya fingrar, nya munnar som reagerade på hans intränganden och drogs med i den rytmiska rörelsen. Hans stötar blev mer och mer njutbara, som om friktionen hade ökat njutningen ytterligare. Hon rörde sig snabbare för att nå klimax, och när han såg det påskyndade han sina rörelser inuti henne och hetsade henne att komma tillsammans med honom, med ord, med sina smekande händer och till slut med munnen fastlödd vid hennes så att tungorna rörde sig i samma rytm som slidanoch penis, och klimaxen spreds mellan hennes mun och kön i korsande strömmar av allt större njutningtills hon skrek, till hälften snyftade och till hälften skrattade av all glädje som strömmade genom hennes kropp.

Ur ”Elena”, Nin (1969, s. 133-136)

4.9.8 Hur gör E. L James i Femtio nyanser av honom

Efter 125 sidor av uppbyggnad och förförelse är det dags för det första samlaget. Jämförelsevis tog det Anais Nin 6 sidor att komma dit i sin längsta novell, som totalt är 86 sidor.

Christian har just visat Anastasia sin tortyrkammare och Anastasia har berättat att hon är oskuld.

Christian frågar om hon vill åka hem, men det vill hon inte. Det börjar bli sent.

Kom, säger han.

– Va?

– Den här situationen ska vi rätta till, nu med detsamma.

– Vad menar du? Vad är det som ska rättas till?

– Din oskuld, Ana. Jag tänker ligga med dig. Nu.

– Jaså.

– Om du vill förstås.

(James, 2011, s. 123)

Och det vill hon förstås efter att han lovat henne att göra ett undantag. Han ska inte ”knulla hårt” som Ana formulerar det.

Sedan glider hans händer långsamt utmed min rumpa ner mot låren samtidigt som de drar ner mina jeans. Jag kan inte titta bort. Han stannar till och slickar sig om läpparna, utan att enenda gång bryta ögonkontakten. Han lutar sig fram och drar nästippen längs skåran mellan mina lår. Jag känner honom. Där. (James, 2011, s. 127)

 

– Du är så vacker, Anastasia Steele. Jag kan knappt bärga mig.

Herredjävlar. De där orden. Han är så sexig. Jag blir helt andfådd. (James, 2011, s. 127)

 

– Du är så härligt våt. Gud, jag vill ha dig. Han kör in fingret i mig och jag ropar högt när han gör det om och om igen. Han lägger handflatan mot min klitoris och jag ropar till igen. Han trycker hårdare. Jag stönar.

(James, 2011, s. 130).

 

– Nu tänker jag knulla er, miss Steele, mumlar han när han siktar ollonet rakt mot mitt kön. Hårt, viskar han och tränger sedan in i mig med våldsam kraft.

– Aaah! Skriker jag och känner en konstig nypande smärta inom mig när han tar min oskuld. Han hejdar sig och ser på mig med en extatisk och triumferande blick.

Hans mun är en aning öppen och han andas tungt. Han stönar.

– Du är så trång. Känns det bra?

Jag nickar och ser storögt på honom med händerna på hans underarmar. Det känns som som om jag är helt uppfylld. Han ligger stilla så att jag får vänja mig vid denna överväldigande känsla av att ha honom inuti mig.

Nu kommer jag att brja röra på mig, älsking, säger han efter en stund. Hans röst är kvävd

Han drar sig ut med en utstuderad långsamhet. Sedan blundar han när han tränger in i mig igen. Jag ropar till ännu en gång och han blir stilla.

– Mer? Viskar han med sprucken röst

– Ja, flämtar jag.

(James, 2011, s. 130-131).

Samlaget tar 9 sidor. Några få minuter senare (2 sidor) är han inne i henne igen och hon får en ny orgasm.

4.10 Händelse ( Orgasm)

Orgasm i litteratur kommer antingen för tidigt, för de som blivit upphetsade, eller alldeles för sent, för de som inte blivit det. Hur representeras en orgasm? Får båda/alla orgasm? Samtidigt? Varje gång? Alla gånger?

4.10.1 Hur gör D. H. Larencw i Lady Chatterleys lover?

Första gången en sorts frid:

Hon låg orörlig. Försjunken i en sorts dvala, som alltid i en sorts dvala. Aktiviteten och orgasmen var hans, helt och hållet hans: hon förmådde inte längre egga upp sig själv. Till och med hans armars hårt slutna famntag, till och med hans kropps intensiva rörelser och säden som sprutade i henne förnam hon i en sorts dvala, ur vilken hon inte började vakna förrän han slutat och vilade svagt flämtande mot hennes bröst.

Då frågade hon sig, undrade lite vagt: varför? Varför var detta nödvändigt? Varför hade det lyft en tung börda från henne och skänkt henne fri? Var detta verkligt? Var detta verkligt?[…] Och hon visste att om hon gav sig helt åt mannen var det verkligt. Men om hon behöll sin kropp för sig själv var det ingenting värt. Hon var gammal: hon kände sig miljoner år gammal. Och till sist hade det blivit så: hon förmådde inte uthärda bördan av sig själv. Hon måste ge sig åt den som ville ta henne. Ge sig åt den som ville ta henne.

(Lawrence, 1928, s. 116-117)

 Andra gången ingen orgasm, besvikelse

Så när han började röra sig, i en plötslig vanmäktig orgasm, då vaknade inom henne en ny sorts sällsamt böljande skälvningar. Böljande, böljande som fladdrande eldslågor som flöt in i varandra mjuka som dun och flammade upp i lysande spetsar, häftiga och genomträngande, och smälte henne till en glödande massa invärtes. Det var som klockor och dånande fortare och fortare mot en höjdpunkt. Hon låg där utan att veta om de små vilda skrin som hon till slut pressade fram. Men det var förbi alltför snart, alltför snart, och hon förmådde inte längre tvinga fram sin egen utlösning med sina egna rörelser. Detta var annorlunda, annorlunda. Hon förmådde inte göra någonting. Hon kunde inte göra sig hård och gripa om honom för att nå din egen tillfredsställelse. Hon kunde bara vänta, vänta och pina inom sig medan hon kände hur han drog sig undan och blev mindre.

(Lawrence, 1928, s. 133)

 

Tredje gången får båda orgasm

Hon vågade ge sig hän fullkomlig, hela sitt jag, och låta sig ryckas bort av floden.

Och hon kände sig som havet, ingenting annat än mörka vågor som steg och svallade, som svallade i väldiga dyningar så att långsamt hela hennes dunkla väsen var i rörelse, och hon var som oceanen med svallande, mörka, dunkla vattenmassor. Åh, och långt nere inom henne delade sig djupen och vällde åtskils i långa, sjudande bränningar, och hela tiden i hennes levande sköte delade sig djupen och vällde åtskils som från centrum av en djup dykning, medan dykaren sjönk djupare och djupare, och allt mäktigare rullade bränningarna från henne bort mot någon strand och lämnade henne obetäckt, och närmare och närmare trängde det okända som hon kände, och längre och längre bort rullade vågorna från henne bort från henne själv och övergav henne, tills hon plötsligt i en mjuk, skälvande krampryckning kände hur det djupaste och innersta i hela hennes varelse träffades, hon visste att hon hade träffats, fullbordandet nådde henne, och hon var borta. Hon var borta, hon fanns inte mer, och hon föddes, en kvinna.

Åh, så underbart, så underbart. Under bortdomnandet förstod hon hur underbart det var. Nu klamrade sig hela hennes kropp i öm kärlek intill den okände mannen, och besinningslöst till hans slaknande penis, när den mjukt, förgängligt, omedvetet drog sig undan, efter att ha trängt in med sådan våldsam mäktighet. Och när den hemlighetsfull och känslig gled ut och lämnade hennes kropp gav hon till ett instinktivt skri av djup saknad och försökte sätta den tillbaka. Den hade varit så fullkomlig! Och hon älskade den så! (Lawrence, 1928, s. 173)

4.10.2 Hur gör A. Nin i Venusdeltat?

De flesta novellerna är det handlingen och situationerna som är huvudsaken, inte samlaget och speciellt inte orgasmen:

Jag fortsatte mina kramande rörelser och upplevde strax en fantastisk, djup orgasm långt inne i mig. (Nin, 1969, s. 89).

Då tog han fram sin penis som var hård som en bergborr och stötte den i mig, stötte och stötte i mitt våta sköte medan jag var helt upplöst och förlorad i hans passion. (Nin, 1969, s. 332).

I novellen om Mathilde är orgasmen en del av handlingen eftersom Mathilde inte lyckats få orgasm:

Hans penis tycktes gjord av järn, den var lång och smal och han rörde den i alla riktningar. Hon hade aldrig mött någon så aktiv älskare. Han rörde sig fortare och fortare ch sade med hes röst: ”Kom nu, kom nu, kom nu, jag ber dig. Ge mig allt nu. Ge mig det. Som du aldrig gjort förr. Ge dig själv nu.”. När hon hörde hans ord började hon kasta sig mot honom som en galning och orgasmen kom som en blixt som slog ner i dem båda samtidigt. (Nin, 1969, s. 40).

4.10.3 Hur gör E. L James i Femtio nynaser av honom

Notera att de skrivs i första person och i presens.

– Kom igen nu, älskling, mumlar han. Hans tänder sluter sig om den ena bröstvårtan och hans tumme och pekfinger drar hårt i den andra så att jag exploderar under honom. Hela min kropp vibrerar och kastas av och an. Han kysser mig länge och djupt så att mina skrik kvävs i hans öppna mun (James, 2011, s. 129)

Jag börjar styvna till medan han tränger in i mig gång på gång. Min kropp darrar, spänns … hela min hud täcks av en tunn svetthinna. Herregud … Inte visste jag att det skulle kännas så här … visste inte att det kunde vara så skönt. Jag kan inte tänka klart längre … Det är bara förnimmelser … bara han … bara jag … åh, snälla … jag stelnar till.

– Kom nu, Anastasia, säger han i en flämtande viskning och orden får mig att nystas upp så att jag går i tusen bitar under honom när orgasmen sköljer över mig. När det går för honom ropar han mitt namn samtidigt som han tränger djupt in i mig och tömmer sin säd i mig.

(James, 2011, s. 131)

4.11 Berättare och berättarperspektiv. Hur gör andra?

Exemplen nedan är sorterade efter kön, berättare och perspektiv. Kvinnlig berättare och sett från kvinnans perspektiv är avsnitt ett. Författarens kön kan vara skilt från berättarens.

Kvinnlig berättare ur ett kvinnligt perspektiv:

”[she felt] pure deepening whirlpools of sensations swirling through her tissue and consciousness, till she was one perfect concentric fluid of feeling.”

/D H Lawrence , Lady Chatterleys älskare

”The entire mystery of pleasure in a woman’s body lies in the intensity of the pulsation just before the orgasm. Sometimes it is slow, one-two-three, three palpitations which then project a fiery and icy liqueur through the body. If the palpitation is feeble, muted, the pleasure is like a gentler wave. The pocket seed of ecstasy bursts with more or less energy, when it is richest it touches every portion of the body, vibrating through every nerve and cell. If the palpitation is intense, the rhythm and beat of it is slower and the pleasure more lasting. Electric flesh-arrows, a second wave of pleasure falls over the first, a third which touches every nerve end, and now the third like an electric current traversing the body. A rainbow of color strikes the eyelids. A foam of music falls over the ears. It is the gong of the orgasm. There are times when a woman feels her body but lightly played on. Others when it reaches such a climax it seems it can never surpass. So many climaxes. Some caused by tenderness, some by desire, some by a word or an image seen during the day. There are times when the day itself demads a climax, days of which do not end in a climax, when the body is asleep or dreaming other dreams. There are days when the climax is not pleasure but pain, jealousy, terror, anxiety. And there are days when the climax takes place in creation, a white climax. Revolution is another climax. Sainthood another.”
/ Anais Nin, 
Diary of Anais Nin, Vol. 2

I Nins berättelser är det inga problem för en man att få erektion direkt igen efter utlösning. Är det en kvinnlig dröm?

”O that awful deepdown torrent O and the sea the sea crimson sometimes like fire and the glorious sunsets and the figtrees in the Alameda gardens yes and all the queer little streets and pink and blue and yellow houses and the rosegardens and the jessamine and geraniums and cactuses and Gibraltar as a girl where I was a Flower of the mountain yes when I put the rose in my hair like the Andalusian girls used or shall I wear a red yes and how he kissed me under the Moorish wall and I thought well as well him as another and then I asked him with my eyes to ask again yes and then he asked me would I yes to say yes my mountain flower and first I put my arms around him yes and drew him down Jo me so he could feel my breasts all perfume yes and his heart was going like mad and yes I said yes I will Yes”

/ Molly Bloom in Ulysses av Joyce

 ”I had it now, I felt it now, and, beginning to drive, he soon gave nature such a powerful summons down to her favourite quarters, that she could no longer refuse repairing thither; all my animal spirits then rush’d mechanically to that center of attraction, and presently, inly warmed, and stirr’d as I was beyond bearing, I lost all restraint”

/ John Cleland, Fanny Hill,

”It was Heaven. I was the earth, the mountains, the tigers, the rivers that flowed into the lakes, the lake that became the sea. He was thrusting faster and faster now, and the pain was mingled with pleasure, and I could have said: ‘I can’t take any more’, but that would have been unfair, because, by then, he and I were one person.”

/ Paulo Coelho, Eleven Minutes

4.11.1 Kvinnlig berättare ur ett manligt perspektiv

”The cloth of her habit caught against the velvet of his coat. She threw back her white neck, swelling with a sigh, and faltering, in tears, with a long shudder and hiding her face, she gave herself up to him.”

/ Flaubert, Madame Bovary

4.11.2 Manlig berättare, kvinnligt perspektiv

”Had she pulled on the wrong thing? Had she gripped too tight? He gave out a wail, a complicated series of agonised, rising vowels, the sort of sound she had heard once in a comedy film when a waiter, weaving this way and that, appeared to be about to drop a pile of towering soup plates.

/ Ian McEwan, On Chesil Beach

4.11.3 Manlig berättare, manligt perspektiv

”He held her by the hip and strained up to her, rising off the bed and reaching in her, saying Megha, and she rolled down to meet him, and at the closest point of their meeting he felt the spill, ecstatic and alive, and in a last moment of thought he asked, is this me? Is this you?”

/ Vikram Chandra, Love and Longing

For him it was a dark passage which led to nowhere, then to nowhere, then again to nowhere, once again to nowhere, always and forever to nowhere, heavy on the elbows in the earth to nowhere, dark, never any end to nowhere, this time and again for always to nowhere, now not to be borne once again always and to nowhere, now beyond all bearing up, up, up and into nowhere, suddenly, scaldingly, holdingly all nowhere gone and time absolutely still and they were both there, time having stopped and he felt the earth move out and away from under them.

/ Hemingway, For whom the bells tolls

 I was a radiant and robust Turk, deliberately, in the full consciousness of his freedom, postponing the moment of actually enjoying the youngest and frailest of his slaves. Suspended on the brink of that voluptuous abyss (a nicety of the physiological equipoise comparable to certain techniques on the arts) I keep repeating chance words after her–barmen, alarmin’, my charmin’, my carmen, ahmen, ahahamen–as one talking and laughing in his sleep while my happy hand crept up her sunny leg as far as the shadow of decency allowed. The day before she had collided with the heavy chest in the hall and–”Look, look!”–I gasped–”look what you’ve done, what you’ve done to yourself, ah, look”; for there was, I swear, a yellowish-violet bruise on her lovely nymphet thigh which my huge hairy hand massaged and slowly enveloped–and because of her very perfunctory underthings, there seemed to be nothing to prevent my muscular thumb from reaching the hot hollow of her groin–just as you might tickle and caress a giggling child–just that–and: ”Oh it’s nothing at all,” she cried with a sudden shrill note in her voice, and she wiggled, and squirmed, and threw her head back, and her teeth rested on her glistening underlip and she half-turned away, and my moaning mouth, gentlemen of the jury, almost reached her bare neck, while I crushed out against her left buttock and last throb of the longest ecstasy man or monster had ever known

/Vladimir Nabokoc, Lolita

She would fain have cried to him chokingly, held out her snowy slender arms to him to come, to feel his lips laid on her white brow, the cry of a young girl’s love, a little strangled cry, wrung from her, that cry that has rung through the ages. And then a rocket sprang and bang shot blind blank and O! then the Roman candle burst and it was like a sigh of O! and everyone cried O! O! in raptures and it gushed out of it a stream of rain gold hair threads and they shed and ah! they were all greeny dewy stars falling with golden, O so lovely, O, soft, sweet, soft!

/ James Joyce, Leopold’s orgasm, Ulysses

Now she straddled him again, took his hand, and closed it over her, his thumb along the cleft of her buttocks, his fingers spread across the labia. As she began to lower herself, the images came pulsing back, the faces, fragments of neon arriving and receding. She slid down around him and his back arched convulsively. She rode him that way, impaling herself, slipping down on him again and again, until they both had come, his orgasm flaring blue in a timeless space, a vastness like the matrix, where the faces were shredded and blown away down hurricane corridors, and her inner thighs were strong and wet against his hips.

/ William Gibson, Neuromancer

5. Analyser med hjälp av tipsen om ”bra erotik” ska skrivas

För att exercera de sätt att skriva ”bra erotik” som vi diskuterat ovan kommer här korta recensioner av två relativt nya och omskrivna erotiska svenska romaner. En enda natt av Simona Ahrnstedt är en romantisk novell och Dödlig åtrå av Susanne Ahlenius marknadsförs som Sveriges första erotiska deckare.

Presentationer av författare och innehåll kommer i samband med romanen om det skulle behövas.

5.1 En enda natt, Simona Ahrnstedt – Sveriges romancedrottning

Här följer en lite längre recension av romanen En enda natt som är skriven av Simona Ahrnstedt.

Genren för En enda natt är helt klart romance. Det i sin tur innebär att sex är en tillåten ingrediens. Med den profilering författaren har är det en nödvändig ingrediens. Titeln antyder sex och även baksidestexten talar om ”en natt ingen av dem kan glömma”.

5.1.1 Baksidestext

 En enda natt är en berättelse om hämnd, maktkamp men framför allt: förbjuden kärlek. Natalia De la Grip är en av finansvärldens unga supertalanger. Som kvinna, född in i överklass och rikedom, förväntas hon mest intressera sig för mode och inredning. Men Natalia har alltid gått sin egen väg. Envist och stenhårt arbetar hon för sitt mål: att få fadern, patriarken, att se och erkänna hennes kompetens och ge henne en plats i familjeföretagets styrelse. David Hammar är en uppkomling och finansvärldens meste bad boy. Trots sin arbetarklassbakgrund har han lyckats bli en av Sveriges rikaste riskkapitalister. Han är lika beundrad som avskydd och dessutom känd för sina glamorösa kärleksaffärer. På grund av händelser i det förflutna är han ute efter hämnd på familjen De la Grip. Kanske kan han komma åt dem via dottern, Natalia? När David bjuder ut Natalia på lunch blir hon både nyfiken och vaksam. Hon vet att männen i hennes familj hatar honom, men undrar varför. Hon vet också att David dejtar filmstjärnor och prinsessor, inte alldagliga finanskvinnor. Lunchen blir oväntat trevlig och mot sin vilja dras de till varandra. Attraktionen som uppstår leder så småningom till en natt ingen av dem kan glömma. Båda är tagna av kemin dem emellan, men de intalar sig själva att det aldrig kan bli något. Relationen är fullkomligt otänkbar, de är fiender, det var bara en enda natt. Eller?

5.1.2 Handling om, handling av och händelser (förförelse, sexakt och orgasm)

Första sexscenen kommer först på sidan 116. Det är 115 sidor av upptrappning och stigande förväntningar där vi får veta allt mer om Natalie, David och de andra. Vi får följa med på frukost på Grand Hotel och en picknick på en lyxbåt ute i skärgården.

Författaren är en kvinna och hon använder sig av tredje person preteritum. Berättarperspektivet skiftar många gånger i romanen. Först Natalie, sedan David och så tillbaka till Natalie. Nytt kapitel och så berättar Åsa.

Det ständiga perspektivbytet är inte så förvirrande som det låter utan bidrar till att skapa en tät stämning där vi oftast får följa den person som har mest att berätta. Detta gäller även under sexscenerna som vi får följa både ur hans och hennes perspektiv. Den första halvan av den första sexscenen får vi följa ur Davids perspektiv, till dess han får sin orgasm, sedan får vi följa resten av scenen, fram till dess Natalie får orgasm ur hennes perspektiv. För det mesta är det inga problem.

Är det någon skillnad på de två perspektiven? Nej, det är svårt att se skillnaden på om det är han eller hon som berättar och det är det kvinnliga perspektivet som dominerar. Följande scen berättas ur Davids perspektiv, men bara nätt och jämt. Allt fokus är på henne, förutom när han kommer.

Långsamt, med blicken låst vid hennes, lät han henne glida ned igen, såg i hennes blick hur han fyllde henne. Hon andades tungt och han upprepade rörelsen tills hon också tog upp rytmen.

”Så skönt”, sa hon med dov röst och ha såg att hon befann sig långt borta. Långsamt slöt hon ögonen och lät huvudet falla bakåt till det våta håret snuddade vid hans ben. Upp och ner, med våta hala ljud, flämtningar och kvidanden.

David kom.

Utan stil och utan hänsyn exploderade han. Det gick så fort och han hann inte hejda sig så istället tog han ett hårt tag om hennes höfter … Han slöt ögonen och kollapsade mot soffan. (Ahrnstedt, 2015, s. 123)

Den här sekvensen är mer trovärdigt manlig:

Han tog med handen om kuken och styrde in den. Hennes höfter började röra på sig och hon slog upp ögonen. David höll den guldiga blicken med sin, släppte den inte en millisekund, såg i hennes ögon hur hon njöt av att han fyllde henne. Hon var som varmt silke kring honom, hett och våt, svullen efter orgasmen. Egentligen ville han ta henne hårt, själviskt, men han tvingade sig till att vara försiktig, visste inte riktigt vad hon tålde eller tyckte om (ibid. s. 163).

5.1.3 Syfte med sexscenerna

Vad är det som står på spel när de har sex?

Bidrar sexscenerna till berättelsen?

Efter den långa förförelsen i början hade det varit mycket märkligt om det inte kom en sexscen för att rensa bordet. I romanen kommer det ett antal scener tätt efter varandra.

Scenerna består inte bara av sexakten. De lyfter framför allt fram karaktärerna och de konflikter som Davids och Natalie drar med sig in i förhållandet.

5.1.4 Dramatik och spänning

Sexscenernas dramatik ökas av att David, och läsaren, vet om saker som kommer att hända som Natalie inte vet. Det droppas en hel del information i scenerna när karaktärerna lär känna varandras historia.

Inget våld i sexscenerna även om ordet ”hårt” förekommer en del gånger. Vid något tillfälle tänker David att han skulle vilja ta Natalie hårdare, men håller tillbaka.

När Natalie hävdar att hon inte ”ligger runt” ökas insatsen när läsaren samtidigt vet att David kommer att försöka krossa hennes familjs bolag.

Berättelsen kryddas genom att att mycket i berättelsen bedöms ur ett jämställdhetsperspektiv. De onda är kvinnohatare, de goda jämställda.

5.1.5 Sexscener som berör

Karaktärerna måste vilja och vilja intensivt

Ömsesidigt givande och tagande

Nyhetens behag eller trygghet

Den första sexscenen upptar 14 sidor av romanens 500 sidor, efter att läsaren längtat i 115 sidor. Det är upplagt för en eldig scen och så blir också. Bara 25 sidor senare kommer nästa träff, 8 sidor, Bara 20 sidor senare är det dags igen 2*2 sidor, ytterligare en scen hinns med trettio sidor senare, 2 sidor, innan det är dags för den stora kampen om bolaget att starta. Totalt ungefär 25 sidor het sex på lite drygt 200 sidor.

Det är alltid fantastisk sex till slut i alla scenerna även om mindre bakslag beskrivs som när Natalie kommer smeker fel del av Davids kropp. Scenerna beskriver ett ömsesidigt givande och tagande där de ständigt lyssnande famlar sig fram medan de utforskar varandras sexualitet. Inte spontant och lekfullt, men innerligt, ärligt och respektfullt.

Scenen med Michael och Åse är ett exempel på försoningssex efter bråk. Både den scenen och de andra har en tydlig känsla av nyhetens behag. Det kan också anas i minskningen av antalet sidor som ägnas åt sexscenerna. Sex blir vardag och ointressant om det inte direkt är en del av handlingen.

Både David och Natalia njuter hejdlöst och det är lätt att dras med som läsare. Utan den långa uppstarten innan första sexscenen hade de inte varit lika intressanta. Same, same, som till exempel de i Femtio nyanser av honom.

Flera av recensionerna på nätet vittnar om att sexscenerna gett rosor på kinderna, De kännetecknas som ”heta”, ”sexig”, ”ångande”. Förutom en recension från Feministbloggen var det ingen som klagade på sexscenerna. Att det handlade om en stark kvinna fick fler positiva kommentarer än sexscenerna.

5.1.6 Relationer

Det finns en uppsjö av relationer som spelar roll i romanen men den som är hetast är den mellan David och Natalia. Hur gör Ahrnstedt för att krydda den? Spänningen mellan man och kvinna, klasskillnaden och Davids hämndbegär på Natalies familj är tre viktiga komponenter. Natalie är sviken av sin före detta pojkvän och har inte haft en man på länge, han är åtrådd av alla kvinnor. Han är en stenhård finansman som krossar drömmar, ett finansmonster, hon är en smart analyserande kvinna från samma bransch. Hon beskrivs som rekorderlig och han som stenhård och manipulativ, när det behövs. De har också likheter sm att båda tycker att det är okej att jobba dygnet runt för att nå sina (yrkesmässiga) mål.

5.1.7 Sinnlighet

Intellekt och kropp

Språket i sexscenerna är målande och det finns många beskrivningar av hur David och Natalia utforskar varandra.

Hon studerade David över vodkaglasets kan. Hon hade aldrig träffat en man som kunde sitta naken i en soffa och ändå se ut som om han utövade full kontroll över rummet. Han ställde ner glaset. Långsamt drog han med handen över hennes ben, strök den mjuka pläden åt sidan. Natalie blundade och lät sig svepas med av känslan. Han hade sådana otroliga händer, starka och säkra. Han masserade hennes fötter, hennes vader.

”Så mjuk”, mumlade han.

Natalia hörde ett ljud, som ett spinnande, och insåg att det måste komma från henne själv (ibid., s. 125)

En delscen som sticker ut är när David smeker Natalia efter att det gått för fort för honom.

I en senare scen, där han också smeker henne, tenderar beskrivningen mot att bli en manual:

Han böjde fingrarna, letade och lyssnade. Hon mumlade något ohörbart och han hittade den. Han pressade mot den mjuka punkten med fingrarna, böjde sig ned mellan hennes ben, slöt munnen om hennes klitoris och sög. Natalie exploderade. (ibid., s. 163)

5.1.8 Karaktärer

Under de första hundra sidorna får vi inte veta så mycket om huvudpersonernas utseende. Detaljer fylls i allt eftersom men även efter att ha läst hela boken är det fortfarande svårt att se hur författaren tänkt sig dem. Däremot har läsaren med god fantasi fyllt i det som behövs.

När det gäller Natalie så skildras hon indirekt, via de människor hon möter (Åsa, David), via hennes situation, via sina kläder och hur hon beter sig (minimalt arbetsrum, litet skrivbord, strikt tidlös grå dress, disträ och en drömmare, men effektiv och supersmart, tuff, kosmopolitisk, seriös, torr självdistans med humor, sval yta, ser pålitlig ut, ärlig, rekorderlig, små ljudlösa rörelser  …). Natalie har ett ”alldagligt utseende” och ser ”oansenlig” ut, men exakt hur hon ser ut får läsaren bara ledtrådar om (långa fingrar, långa mörka fransar, hon är längre än David trodde). Natalies väninna Åsa skapar en kontrast med sitt nagellack, de rödmålade läpparna och sina exklusiva moderiktiga kläder.

David beskrivs ett antal gånger av Natalie, men det enda vi som läsare egentligen får veta är att han är snygg, galet attraktiv och med otroligt attraktiva drag. Han har intensiva ögon med en blick som blixtrar till ibland. De antyds en hel del positiva egenskaper under den långa lunch som skildras. Han skryter inte och är inte dominant.

Davids könsorgan beskrivs inte direkt men två gånger snuddar berättelsen vid ämnet.

längtansfullt dröjde hon vid hans bröst, hans ben, hans …ja, . Han var magnifik (ibid. s. 127)

Hon hade aldrig riktigt förstått skönheten hos den manliga kroppen förut. Men nu begrep hon precis. (ibid. s. 159)

Hon frossade i känslan av att knappt kunna ta emot honom i munnen, sög och slickade utan att känna skam (ibid. s. 200)

Natalie har ett brinnande operaintresse och en favorittenor. Det är svårt att inte tänka på Christian Grey i Femtio nyanser av honom. Möjligen är Natalie medvetet eller omedvetet skapad som en kvinnlig spegelbild av Christian? I båda romanerna älskas det vid poolen och en lyxutflykt leder till den första sexscenen. Både Natalie och Anastasia i Femtio nyanser av honom beskrivs som extremt känsliga för sina älskares beröring. De har oralsex i båda romanerna och Natalies och Anastasias sugande beskrivs i liknande termer. Natalie är inte oskuld som Anastasia, men det var länge sedan hon gjorde det, så hon är lite orolig för hur det ska kännas.

David spelar fotboll, Christian Grey golf och Natalia tennis.

5.1.9 Dialog

Även i dialogen finns det samstämmighet med Femtio nyanser av honom.

Jag vill att du kommer för mig igen, Natalia, viskade han. Kom, manade han medan han stötte i henne. (ibid. s. 129)

Något liknande säger även Christian Grey.

Det finns här och där inslag av humor i sexscenerna som avdramatiserar dem. Det finns även andra sidoutflykter som lättar på trycket. Natalie berättar till exempel för läsaren varför hon har vodka hemma.

5.1.10 Miljöbeskrivning

Detaljnivån

Det är sparsmakat med miljöbeskrivningar i romanen. Oftast lyfts bara enstaka särdrag fram. Hon sitter vid bordet längst in, det är trångt på baren, båten är enorm och har ett fördäck där de får plats att äta och så vidare. Inte mer miljö än det absolut behövs.

I den mörka hallen var hon som en skugga (ibid. s. 117)

Tröjan föll ner på stengolvet (ibid. s. 117)

… drog ur örhängena och la dem på hallbordet (ibid. s. 117)

Hennes andhämtning ljöd i den tysta våningen (ibid. s. 118)

Den miljöbeskrivning som sticker ut är den av Davids takvåning, som precis som den Christian Grey äger i Femtio nyanser av honom är ”ögonbedövande” lyxig med pool och vidunderlig utsikt. En udda detalj som påpekas flera gånger är att David har en stålklocka, men sedan sägs inget mer om den.

När det gäller sexscenerna är beskrivningen mer utförlig och fördelas på handlingar, sinnesintryck, dialoger och inre tankar.

Han skakade på huvudet. ”Tänk inte”. Med ena handen tog han försiktigt tag om hennes haka och hon flämtade till när hans mun täckte hennes. (ibid. s. 118)

”Det är ingen fara”, svarade David och blinkade. ”För jag gör det naturligtvis jämt”

… ”Jag bjöd med dig upp. Jag vill det här. Och jag har – eh – skydd.” (ibid. s. 118-119)

Exotiska doften av kryddor och något träslag (ibid. s. 119).

Han brukade inte ha dåligt samvete, intalade han sig. Natalia ville det här. De var vuxna människor, det var bara sex, inget annat (ibid. s. 119).

5.1.11 Språk och ordval

Klitoris nämns två gånger. Natalie talar också om att hon sluter handen runt ”hans upphetsning” och nämner Davids ”erektion”, medan David och den mer frispråkiga Åsa Bjelke talar om ”kuken”. Några Fler intima ord används inte.

5.1.12 Precis prosa som ger insikter om den mänskliga naturen

Några djupare insikter om den mänskliga naturen ger inte romanen. Att David hamnar i knipan mellan att hämnas på en familj och samtidigt älska med en familjemedlem är lite utanför de flesta läsares referensramar. Att kärleken övervinner allt, om författaren vill det, är heller ingen nyhet.

5.1.13 Trovärdighet

Lite för många sammanträffanden för att handlingen i romanen ska kännas trovärdig. Däremot är sexscenerna trovärdiga, möjligen med undantag för de tre orgasmerna under första natten tillsammans, där de i övrigt sitter hela natten i soffan, lyssnar på opera, smuttar på vodka och pratar. När solen går upp klär David på sig och går, antagligen för att jobba.

5.1.14 Överraskningar runt karaktärer eller i sexscenens handling, händelser, språk, eller dialog.

Det finns flera överraskningar i handlingen. En del av dem handlar om vad som hänt tidigare i deras liv, men det finns också överraskningar kopplat till sexscener.

När Natalie och David träffas på båten blir det inget sex. Läsaren resignerar. När de något senare tar farväl efter båtturen bjuder hon plötsligt upp honom till sin våning, och till sin egen förvåning accepterar han erbjudandet. Anledningen att inget händer på båten är att han, slarvigt nog, inte tagit med sig skydd, Hon har ett helt paket uppe i sin våning.

En annan överraskning är när Natalie smeker Davids rygg, han reagerar starkt, och hon förstår vad som hänt honom.

5.1.15 Vad andra tycker

”Simona Ahrnstedt är vår svenska ”sex-romantik” drottning. Ingen har som hon kunnat ta upp tråden efter succén ”Femtio nyanser”. Många försöker, men bara Ahrnstedt har hittills lyckats.

… sexscenerna ytterst vackert, detaljerat och kärleksfullt beskrivna. Alla olikheter till trots är parterna i hennes romaner alltid jämställda, ingen form för underkastelse hos Ahnrstedts kvinnor!

… Att Ahrnstedt undviker alla grova eller kliniska könsord utan att man lämnas i tvivel om vad som åsyftas är kanske en svaghet men gör samtidig texten mera njutbar. Jag skulle dock gärna se en förnyelse av språket med namn för våra intimate kroppsdelar.”

/LitteraturMagazinet, Esther Hansen

 ”Nej, nej, nej. Jag blev så otroligt besviken. Ok, på slutet var det en riktig bladvändare, i stil med en deckare, men fram till dess var det en lång och ganska plågsam resa. Det började heller inte bra med först namnet, de la Grip, de la är franskt och Grip svenskt. Otroligt irriterande. …

Natalias pappa som den hänsynslösa rasistiska och sexistiska patriark som inte tvekar att förskjuta sin dotter, är inte trovärdig. Inte heller hans känslokalla fru och den smarta Natalias förhållande till dem….

Sedan sexet. Åh herregud sexet! Det måste ju finnas variation, men detonera är inget ord jag vill höra i samband med sex. Variationen på sexord var för stor, men samtidigt så sa Natalia ”Skit också” varje gång David uppenbarade sig. Ingen variation där alltså. Sedan kan jag inte heller låta bli att nämna att allt är mycket stereotypt. Visst, det är feministiskt och det är starka kvinnor, men precis som Stieg Larsson så är de onda otroligt onda och de goda genomgoda. Och sexet hade kunnat skildrats betydligt mer feministiskt.

/Feministbiblioteket

Styrkan med boken är dels attraktionen mellan Natalia och David som jag tycker är verkligt bra beskriven, och dels att boken även innehåller en historia med förvecklingar som rör sig utanför attraktionen. Boken innehåller flera rätt långa och detaljerade sexscener, men faktum är att jag tycker att de också är bra. I alla fall sitter jag inte och småfnissar eller tycker det är pinsamt…

/Lottens bokblogg

5.1.16 Intervju med Simona Ahrnstedt på SVT

Som författare får hon ofta förklara – och försvara, varför hon skriver romance, trots att det är en av världens största litterära genrer. Många tror att de bara handlar om sex.

– Ta min senaste bok, ”En enda hemlighet”, till exempel. Där för jag komplicerade resonemang kring tredje världen, bistånd och rasism. Det är aldrig någon som pratar om det. Det är alltid erotiken vi pratar om, säger hon.

Lyckliga slut att en bok ska klassas som romance krävs kärlek med förhinder. En kärlekshistoria är central i berättelsen, och de älskande ska få varandra på slutet.

– Det här är böcker som läses, skrivs och diskuteras av kvinnor över hela världen. För mig är det här en samhällsfråga. Varifrån kommer den här konstiga inställningen att det inte är viktigt, inte intressant, att det är ytligt? Det är inte ovanligt att jag får höra, att ”jag ska också skriva en sån där bok som handlar om kärlek och snusk. Det verkar lätt.” Men man hör inte så mycket av de författarna sedan. Det är faktiskt inte så lätt att skriva de här böckerna, säger hon.

De två romanerna ”En enda natt” och ”En enda hemlighet” har redan kommit ut på Bonnierförlaget Forum och sålt i 100.000 exemplar i Sverige. Serien kommer snart ut i USA, där romance är en dubbelt så stor genre som deckare. I dagsläget har böckerna sålts till 15 länder.

/SVT Kulturnyheterna 2015

 

5.2 Dödlig åtrå, Susanne Ahlenius – Sveriges första erotiska deckare

5.2.1 Baksidestext

Alice Wiklund, ung utredare på Rikskriminalen i Stockholm, blir utsedd att hjälpa Scotland Yard med ett långdraget fall. De jagar en seriemördare som är beräknande, samvetslös och lämnar sina offer märkta med en bisarr kärleksförklaring. Alice går upp i sitt nya arbete men inser snart att det inte är alla i gruppen som uppskattar hennes närvaro. Livet i London blir än mer komplicerat när hon träffar bartendern med de bärnstensfärgade ögonen som gör henne näst intill galen av åtrå. Vad är det han döljer bakom sin frustrerande arrogans?

5.2.2 Handling om, handling av och händelser

Deckaren börjar redan i första kapitlet med att en effektiv affärskvinna försöker ragga upp en snygg man i en bar. Hon tror att hon misslyckas men han väntar utanför på henne i sin bil. De älskar i bilen, det blir brutalt och kvinnan svimmar av i ett strypgrepp. Läsaren kastas rakt in i handlingen på det mest våldsamma sätt. Kvinnan hålls bunden och våldtas av mannen och scener från detta där bara antydningar om vad som händer ges i korta kapitel genom hela boken.

Den andra sekvensen av scener som direkt relaterar till sex bygger på möten mellan Alice och en bartender. Det börjar med att hon tillfredsställer sig själv när hon tänker på honom (s. 69) och längre fram träffas de också och älskar (s. 115-116). Gott om sidor för att bygga upp en stämning som förför läsaren, vilket också görs. Sexscenerna där Alice och bartendern älskar är också våldsamma. Är det bartendern som är mördaren?

Det finns en uttalad ide hos författaren att skriva en erotisk deckare, antagligen med förhoppning om att sälja många böcker. Antagligen har det gått ganska bra för det har kommit ytterligare två böcker om deckaren Alice. Författaren är en kvinna och i båda sekvenserna av sexscener är det en kvinna som berättar och vi får följa det som händer ur hennes perspektiv. Tredje person, preteritum. Om man ska döma av recensionerna på Goodreads och Boktips så är den övervägande delen av läsare kvinnor. Betygen varierar dramatiskt från 0 till 5.

5.2.3 Dramatik och spänning

En kommentar som dök upp flera gånger i recensionerna var att sexscenerna hindrade handlingen men de läsare som tycker så måste vara lättstörda. Av de trehundra sidorna är inte mer än en handfull avsatta för sex och den längsta scenen är den som inleder deckaren. Det står tydligt i baksidestexten att detta är en erotisk deckare och om sexscenerna skulle tas bort skulle det bara vara ännu en deckare bland många andra.

5.2.4 Syfte med sexscenerna

Bidrar sexscenerna till berättelsen?

Vad är det som står på spel när de har sex?

Utan den sexscenen i första kapitlet hade boken tappat hela sin spänning. De korta inblickarna i tortyrkammaren där offret hålls inlåst är skrämmande, framför allt för det som inte skrivs ut.

Något hon undvek att titta på var stålbänken, Ovanför bänken hängde en stålvajer. Hon rös när hon tänkte på den. (s. 114)

Scenerna mellan Alice och bartendern hänger lösare i den dramatiska kurvan. Men de behövs för att motivera genren erotisk deckare. Att hon och han hittar varandra är något av ett mirakel, men sådant händer stup i ett i fiktionens värld. Att de är förälskade råder det ingen tvekan om och de njuter fullt ut av varandra i sexscenerna. Men, vad handlar scenerna när de älskar om mer än sex och förälskelse? Vad står på spel för Alice och bartendern när de älskar? Är det skräcken för att binda sig som är problemet?

5.2.5 Sexscener som berör

Det antyds djupare konflikter hos huvudkaraktärerna men vad de består av är oklart. Något sparas till de andra två böckerna i den triologi som nu finns att köpa. Antagligen har de konflikterna erotiska undertoner.

Det som berör i Dödlig åtrå är främst våldsamheten och vansinnet hos det onda som antyds hos mördaren och hans handlingar.

5.2.6 Karaktärerna måste vilja och vilja intensivt

Det går inte att ta miste på att Alice vill älska med sin bartender, inte heller att mördaren behöver sina offer. Kriteriet att karaktärerna måste vilja och vilja intensivt är uppfyllt.

5.2.7 Relationer

Två relationer sticker ut och skildras parallellt. Den första är sexbrottslingens relation till sitt offer som vi för det mesta får gissa oss till. Den andra är relationen mellan Alice och bartendern som fördjupas allt eftersom i boken. Relationen blir till det beroende som kännetecknar förälskelse.

5.2.8 Sinnlighet

Sexscenerna är till största delen baserade på syn och känsel och fokuserade på akten. Något enstaka stön, dunkande och skrik förekommer.

5.2.9 Intellekt och kropp

Fördelen med en deckare är att det finns en bakomliggande historia att knyta sexscenerna till. Det ger möjligheter till att ge något till både intellektet och kroppen.

5.2.10 Dialog

Det förekommer dialog under sexscenerna:

”Snälla, kan du inte komma upp till mig?”

När han inte svarade lyfte hon på rumpan så att hon tryckte skötet mot hans ansikte.

”Passa dig så att jag inte biter dig”, sa han och skrattade.

(s. 115)

5.2.11 Miljöbeskrivning

Miljöbeskrivningen är minimal. Bara det som behövs för att möjliggöra sexet beskrivs.

Hon placerade honom på toalettstolen”

Hon lockade honom med att puta på rumpan där hon stod lutad över handfatet.

(s. 115)

5.2.12 Språk och ordval.

Språket får en del kritik i recensionerna och är också enkelt som det påpekas. Men, flera kommenterar att de gillar det enkla språket därför att det är rakt på.

I sexscenerna är språket ofiltrerat kuk, fitta, blygdläppar, ollon, stånd och så vidare. Både sexbrottslingens och älskarens könsorgan beskrivs som enorma. Ordvalen känns passande utifrån den råa handlingen och hur karaktärerna beskrivs som trasiga.

Ordet ”hårt” upprepas ett antal gånger.

”Du gillar det hårt, då ska du få det hårt”

Han höll ett hårt grepp om hennes höfter och smällde till henne på ena skinkan. Det sved till men samtidigt körde han in kuken i hennes våta värkande kön att hon glömde bort allt. (s. 116)

I utdraget ovan är det svårt att gissa om det är sexualbrottslingen eller älskaren som agerar, vilket troligen också var författarens avsikt.

5.2.13 Detaljnivån

Precis prosa som ger insikter om den mänskliga naturen

Detaljnivån är tillräcklig, men inte överdriven, när det gäller det fysiska i sexscenerna, men i övrigt ges inte många detaljer. Som pornografi brukar vara är den explicit i detaljerna men kunde vara mer målande och precis i hur detaljerna gestaltas. Prosan ger inga insikter om den mänskliga naturen

5.2.14 Trovärdighet

Författaren tar inte ut svängarna i sexscenerna så trovärdigheten är hög. Det känns realistiskt, och flera av recensenterna till boken kommenterar sexscenerna som ”heta”.

5.2.15 Överraskningar

Sexscenerna är konventionella och bjuder inte på några överraskningar, varken i handlingar, dialog, insikter eller språk.

5.2.16 Vad andra tycker

En debutroman som sönderfaller i tre genrer: erotik, romantik och deckare. När sexet ska till stannar handlingen upp och det blir en ny startsträcka för att få igång den kriminella spänningen. En smula romantik fungerar som lim. Susanne Ahlenius kan både skapa spänning och skildra sexualitet. Frågan är hur många läsare som vill ha explicita sexscener mitt i brottsutredningen? Lite intressant att tidigare förekom sånt i kioskdeckare som lästes av män. Nu riktar sig deckarsex även till kvinnor.
/ Trelleborgs Allehanda

Susannes bok börjar helt klart erotiskt, men hon har även kärlek med i sin bok och det är här boken vinner enligt mig. Susanne lyckas bygga upp en helt fantastisk känsla i sina kärlekshistorier. Sedan hade väl jag föredragit ett smaskigt triangeldrama.  … Det är hur som helst en läsvärd bok. Susanne skriver bra; lättläst, hög närvaro hos karaktärerna och bra gestaltning. Även jag, som inte gillar deckare, gick igång på det här då kärlekshistorierna och romantiken får lika stor plats som deckargåtan. Och jag kan bara gratulera Susanne att vara först i Sverige om att skriva en erotisk deckare. (Lerignon, 2014)

Den här boken klassas som erotisk deckare och det är inte något jag brukar läsa. Men efter att ha hört så mycket om den här serien så var jag tvungen att läsa jag också. Ett väldigt bra beslut verkade det som för jag fastnar direkt. Historien och språket är väldigt enkelt och rakt på och det gillar jag. Det är inget krångel utan allt flyter på bra. De erotiska inslagen tar inte över utan det blir lagom pirrigt och det känns bra invävt i handlingen. Så tror inte att du bli överöst med sexscener om du läser den här för Susanne har hittat en perfekt blandning av både spänning och erotik. / Maddes bokblogg

Några röster från goodreads där den fått betyget 3.3 av 5 (54 av 57 kvinnliga recensenter):

Ehm, läste den mest för de erotiska scenerna samt för att den utspelade sig i London. De erotiska scenerna är tillfredställande, absolut. Resten? Not so much. Platta tråkiga karaktärer, miljön är trist beskriven vilket blir en besvikelse för med Londons miljö finns det mycket att arbeta med. Upplösningen var även den en besvikelse. MEN, är ditt liv lite grått och tråkigt? Saknar det passion? Då är denna bok en utmärk verklighetsflykt. / Maria

Spännande deckare som utspelar sig i mysiga London. Poliserna Alice och Tyler har en svår nöt att knäcka när de jagar en brutal seriemördare. Ingen går säker, allra minst Alice. Och vem kan man egentligen lita på? Karaktärerna är bra beskrivna, och man kommer lätt in i boken och vill hela tiden veta hur det går. Jag rekommenderar verkligen denna bok! / Anna

En deckare med erotiska inslag är precis vad jag gillar, fartfyllt och älskar karaktärerna Alice och Tyler. /Agnetha

6. Bästa och sämsta erotiska scenerna / sexscenerna (enligt vissa)

Här följer några citat från nätet. Scenerna är klassade som excellenta då de som lagt ut dem menar att de är mycket välskrivna. Gör din egen bedömning utan att tjuvkika på författarnamnet. Om du gillar utdragen, kan du förklara varför?

I washed her with slow, careful gestures, first letting her squat in the tub, then asking her to stand up: I still have in my ears the sound of the dripping water, and the impression that the copper of the tub had a consistency not different from Lila’s flesh, which was smooth, solid, calm. I had a confusion of feelings and thoughts: embrace her, weep with her, kiss her, pull her hair, laugh, pretend to sexual experience and instruct her in a learned voice, distancing her with words just at the moment of greatest closeness.

But in the end there was only the hostile thought that I was washing her, from her hair to the soles of her feet, early in the morning, just so that Stefano could sully her in the course of the night. I imagined her naked as she was at that moment, entwined with her husband, in the bed in the new house, while the train clattered under their windows and his violent flesh entered her with a sharp blow, like the cork pushed by the palm into the neck of a wine bottle. And it suddenly seemed to me that the only remedy against the pain I was feeling, that I would feel, was to find a corner secluded enough so that Antonio could do to me, at the same time, the exact same thing.

/ Elena Ferrante, The Story of a New Name

He whispered, “Let’s make this one last happy farewell fuck.”

She started to tell him something but then thought no. They fell together, folded toward each other, and then she leaned back, arching, shored on her back-braced arms, and she let him pace the occasion. At some point she opened her eyes and saw him watching her, measuring her progress, and he looked a little isolated and wan and she pulled his head down to her and sucked salt from his tongue and heard the sort of breast-slap, the splash of upper bodies and the banging bed. Then it was a matter of close concentration. She listened for something inside the bloodrush and she spun his hips and felt electric and desperate and finally home free and she looked at his eyes stung shut and his mouth stretched so tight it seemed taped at the corners, upper lip pressed white against his teeth, and she felt a kind of hanged man’s coming when he came, the jumped body and stiffened limbs, and she ran a hand through his hair—be nicer if we did it more often.

 / Don DeLillo, Underworld

6.1 Prisbelönta dåliga sexscener i bra böcker (enligt juryn)

Så här låter motiveringen till Bad Sex in Fiction Award som publiceras av Literary Review:

“The purpose of the prize is to draw attention to poorly written, perfunctory or redundant passages of sexual description in modern fiction. The prize is not intended to cover pornographic or expressly erotic literature.”

Vinnaren 2018 kommenterad i Literary Review:

The judges of the Bad Sex in Fiction Award were swayed by several sex scenes in Frey’s novel, including an extended passage set in a Paris bathroom involving the narrator, Jay, and his lover, Katerina, a model from Norway. The following is merely a brief extract:

“I’m hard and deep inside her fucking her on the bathroom sink her tight little black dress still on her thong on the floor my pants at my knees our eyes locked, our hearts and souls and bodies locked.Cum inside me.
Cum inside me.
Cum inside me.
Blinding breathless shaking overwhelming exploding white God I cum inside her my cock throbbing we’re both moaning eyes hearts souls bodies one.
One.
White.
God.
Cum.
Cum.
Cum.
I close my eyes let out my breath.
Cum.
I lean against her both breathing hard I’m still inside her smiling. She takes my hands lifts them and places them around her body, she puts her arms around me, we stay still and breathe, hard inside her, tight and warm and wet around me, we breathe. She gently pushes me away, we look into each other’s eyes, she smiles.”

/ James Frey, A million little pieces

After days of debate culminating in a meaningful vote, the judges finally agreed that Frey deserved the award. The Norwegian model left them unconvinced and the hard withdrawal was too much for them to bear. They said in a statement: “James Frey prevailed against a strong all-male shortlist by virtue of the sheer number and length of dubious erotic passages in his book. The multiple scenes of sustained fantasy in Katerina could have won Frey the award many times over.” (Literary review, 2018)

I artikeln ”In defense of #BadSex” opponerar sig Allan Drew (2015) mot att tävlingen ”Bad Sex in Fiction Award” bara presenterar lösryckta scener. Han ger ett exempel från Ian McEwans roman “On Chesil beach” som han själv skulle valt som #GoodSex när han läste stycket i sin romankontext:

Drawing her fingers across its underside, she arrived at the base of his penis, which she held with extreme care, for she had no idea how sensitive or robust it was. She trailed her fingers along its length, noting with interest its silky texture, right to the tip, which she lightly stroked; and then, amazed by her own boldness, she moved back down a little, to take his penis firmly, about halfway along, and pulled it downwards, a slight adjustment, until she felt it touching her labia. (Drew, 2015).

Han menar att det finns en risk att priset nedvärderar vissa former av skrivande, som i McEwans fall där en sexuellt explicit beskrivning av vad som hände var nödvändig för handlingen. Drew frågar lite syrligt :

One might wonder whether issues of female sexual desire are, at least for the bad sex judges, a little more cringeworthy, a little more transgressive, than issues of male desire. That, however, is a separate analysis (Drew, 2015).

xxxHG En läsvärd erotisk scen / sexscenerna enligt någon, den sämsta enligt andra

Delar av följande scen blev alltså nominerad till Literary reviews Bad sex in fiction award. Den finns ocksp med bland ”50 incredible written sex scenes in books” (Bookfox) där den karakteriseras som en humoristisk kommentar, om män ur en kvinnas perspektiv.

She said, ‘Very well, you may kiss my vibrato.’

He took her left hand and sucked the ends of her fingers in turn, and put his tongue on the violin player’s calluses there. They kissed, and it was in this moment of relative optimism for Florence that she felt his arms tense, and suddenly, in one deft athletic move, he had rolled on top of her, and though his weight was mostly through his elbows and forearms planted on either side of her head, she was pinned down and helpless, and a little breathless beneath his bulk. She felt disappointment that he had not lingered to stroke her pubic area again and set off that strange and spreading thrill. But her immediate preoccupation – an improvement on revulsion or fear – was to keep up appearances, not to let him down or humiliate herself, or seem a poor choice among all the women he had known. She was going to get through this. She would never let him know what a struggle it was, what it cost her, to appear calm. She was without any other desire but to please him and make this night a success, and without any other sensation beyond an awareness of the end of his penis, strangely cool, repeatedly jabbing and bumping into and around her urethra. Her panic and disgust, she thought, were under control, she loved Edward, and all her thoughts were on helping him have what he so dearly wanted and to make him love her all the more. It was in this spirit that she slid her right hand down between his groin and hers. He lifted a little to let her through. She was pleased with herself for remembering that the red manual advised that it was perfectly acceptable for the bride to ‘guide the man in’.

She found his testicles first and, not at all afraid now, she curled her fingers softly round this extraordinary bristling item she had seen in different forms on dogs and horses, but had never quite believed could fit comfortably on adult humans. Drawing her fingers across its underside, she arrived at the base of his penis, which she held with extreme care, for she had no idea how sensitive or robust it was. She trailed her fingers along its length, noting with interest its silky texture, right to the tip, which she lightly stroked; and then, amazed by her own boldness, she moved back down a little, to take his penis firmly, about halfway along, and pulled it downwards, a slight adjustment, until she felt it just touching her labia.

How could she have known what a terrible mistake she was making? Had she pulled on the wrong thing? Had she gripped too tight? He gave out a wail, a complicated series of agonised, rising vowels, the sort of sound she had heard once in a comedy film when a waiter, weaving this way and that, appeared to be about to drop a towering pile of soup plates.

In horror she let go, as Edward, rising up with a bewildered look, his muscular back arching in spasms, emptied himself over her in gouts, in vigorous but diminishing quantities, filling her navel, coating her belly, thighs, and even a portion of her chin and kneecap in tepid, viscous fluid.

/ Ian McEwan, On Chesil Beach

7.  Män och erotik

7.1 Varför är det svårt att skriva erotik?

Grelsson Almestad (2017) föreslår att en möjlig förklaring till att det är så svårt att skriva om erotik är att läsarna är extra kritiska när det gäller sexskildringar. De enda romaner där det tillåts vara njutbart är i romantiska romaner som saknar litterära ambitioner. Det dåliga är lättare att skriva, precis som allt annat som skaver. Vem bryr sig om lycka och glädje eller kroppars rörelser och ställningar? En annan faktor, påpekar hon, är att det mesta är sagt. Sex är ointressant i sig själv. Vi har sett och läst allt, många gånger. Å andra sidan påpekar hon att det är litteraturens uppgift att tränga bakom och se vad som egentligen händer runtomkring oss och med oss när vi överbelastas med sexuella.

Vad skulle den uppriktiga rösten kunna berätta? Här finns mycket. För påfallande ofta är sexscener fortfarande antingen en gestaltning av en sönderfallande relation, där någon längtar bort, eller motsatsen – visar hur vansinnigt förälskade de inblandade är i varandra. Både sexualiteten och våra relationer rymmer naturligtvis många fler dimensioner än så och är sorgligt outforskade i litteraturen. Sällan förekommer exempelvis den trassliga, ofta generade kommunikation som krävs för att nå fram till det himlastormande som ska gestalta kärleken. Fortfarande är just sex i litteraturen märkligt ordlöst, liksom automatiskt. Diskrepansen mellan en bra och fungerande relation, men sex som liksom bara inte funkar, lyser också med sin frånvaro. Kanske vill vi författare undvika den sortens tråkiga socialrealism som kanske inte direkt tjänar ett litterärt syfte, men jag tror snarare att det däri går att hitta en spänning att bygga något på Och så naturligtvis, vice versa; alla relationer som inte är allt igenom bra och som med små medel kan gestaltas genom sexscener. Inbördes maktrelationer, osäkerhet, orimliga förväntningar och projiceringar exempelvis. (Grelsson Almestad, 2017)

7.2 Varför skriver män dålig erotik?

Nu är vi djupt inne i generaliserande och stereotyper men faktum är att alla åtta nominerade till Literary review’s ”Bad sex in fiction award” var män. Av de 26 vinnarna som utsetts sedan 1993 har 23 varit män.

Några förslag till förklaringar med ännu fler generaliseringar:

 • Män har inte läst så mycket erotik som kvinnor har. Det betyder att även om de skulle skriva bra ändå skriver annorlunda och det straffas eftersom erotik bygger på konventioner.
 • Erotik har under en lång tid skrivits av kvinnor för kvinnliga läsare vilket färgat språket som används i erotisk litteratur.
 • Manliga författare utnyttjar sex i handlingen på ett annat sätt än kvinnor, med mindre känslor inblandat.

7.3 Erotik för män?

Finns det erotik, alltså inte porr, skriven för män? Eller är det definitionsmässigt porr om det skrivs för män? Vad kittlar för män (vi förutsätter ett heterosexuellt förhålande)? Vi utgår här från att texten ska hetsa upp, gärna som en del av handlingen.

Man mot man? Kanske identifikation med den store, välväxte snygge som har total makt att gör vad han vill med en kvinna som inget annat vill än behaga honom, eller med när den store, välväxte snygge misslyckas? Varje upplevt tillkortakommande som man är en möjlig sexuell stimulans.

Man med kvinna? Vi förutsätter här att mannen bara beskrivs som en skugga så att identifikationen / jämförelsen man mot man inte är av intresse. Då är dominera eller domineras gångbara teman. En kvinna som vill. En kvinna som gör låtsat motstånd men som i själva verket vill, till varje pris. Minimalt med känslomässiga om och men, inga tillbakablickar till barndomen eller andra utsvävningar. En kvinna som ser bra ut. Vacker kropp, stora bröst. Naket under sexuella attribut som klänning med hög slits, svarta nylonstrumpor, en klädsel som visar på sexuell tillgänglighet och villighet. Varierad situation och miljö. Detaljerad beskrivning av bröst, sköte och samlaget.

Minimalt med omvägar och omskrivningar som att linda in det som händer i blomspråk eller överdrivna referenser till sinnesupplevelser. Det som händer och syns behöver stöttas, inte döljas av ljud, lukter och känsel.

Litterärt torftigt? Kanske det.

Till det ska förstås läggas oändlig individuell variation.

7.4 Vad gör män som skriver dålig erotik för fel?

Klee (2018) försöker sig på att punkta ner vad män gör för fel som författare av erotik. Han illustrerar några av punkterna med vinnare från ”Bad sex in fiction award”:

 • Överdrivet fokus på den manliga orgasmen

Till det bör läggas överdrivet fokus på det manliga organet

But I soon had my eyes called off by a more striking object that entirely engrossed them.
Her sturdy stallion had now unbuttoned, and produced naked, stiff and erect, that wonder-ful machine, which I had never seen before, and which, for the interest my own seat of pleasure began to take furiously in it, I stared at with all the eyes I had
/ Ur Fanny Hill (Cleland, 1784, s. 62)

 • Misslyckade försök att beskriva en kvinnas upplevelser

She shuffles her head closer to his cock, close enough to smell her own residue, and then takes it in her mouth, with the vague idea of cleaning it. Geoff mirrors this gesture by burying his head between her legs, and gradually she can feel his cock pumping up with blood, one pulse at a time, until it is long and hard and filling her wide-open mouth. They stay in this position for a long time, Anna sucking and slurping with the same lazy persistence you’d use on a gobstopper or a stick of rock. Eventually she loses her sense of the context altogether – of what she is doing or who she is with or where they are – and becomes an empty vessel for what feels like disembodied consciousness. She looks at the window and wonders how the glass feels encased within its wooden frame, what the shaggy clouds feel like being blown across the sky, what the walls felt like being splattered and smeared with wet paint …

/ Luke Tredget, Kismet

 • Kroppar som gör det omöjliga

“Empty my tanks,” I’d begged breathlessly, as once more she began drawing me deep inside her pleasure cave. Her vaginal ratchet moved in concertina-like waves, slowly chugging my organ as a boa constrictor swallows its prey. Soon I was locked in, balls deep, ready to be ground down by the enameled pepper mill within her.

/Soundrel (anonym författare)

 • Casanovakomplex

Mannen som den perfekte älskaren och kvinnan reducerad till ett objekt som förförs med ett magiskt förspel. Perfekt sex som aldrig misslyckas.

7.5 Män som skriver om kvinnor och sex

“She was 40 but could have passed for a year younger with soft lipstick and some gentle mascara. Her dress clung to the curves of her bosom which was cupped by her bra that was under it, but over the breasts that were naked inside her clothes. She had a personality and eyes.” This is how the author Jane Casey fulfilled the challenge of describing herself as a male author would (Cosslett, 2018)

Rowan Pelling listade några andra orsaker till att kvinnor är bättre än män på att skriva om sex:

 • Män tycker inte om att skriva om sex: ” ”I can write about sex, but only if it’s bad, comedic, absurd, embarrassing or downright disgusting. I can’t begin to write about ‘making love’ because the very thought makes my toes curl.”
 • Mäns fantasier är annorlunda än kvinnors: ” chaps are more likely to grow hot under the colour about a particular sexual scenario: shall we say a woman in high heels walking over him in a short skirt without panties. Whereas women are interested in the detail surrounding the story; they can’t turn it into a satisfactory fantasy unless they have striven to make it realistic: who is this woman, what is her backstory and motivation, and what brand are the heels? Thus when women write sex scenes they often sound truer and less ridiculous. Not always, of course. But too many men offer us the fantasies of grownup schoolboys.” (Pelling, 2011)

Kan en man bli upphetsat av ett par röda högklackade skor på ett vitt golv? Ja. Kan inte en kvinna det? Av ett par vandrarkängor storlek 47? Inte av några skor överhuvudtaget?

7.6 Män och sex

Håller en ny typ av maskulinitet och manlighetsnorm på att växa fram? En ny mix av biologiska faktorer, socialt tryck förmedlat via allomfattande media? Piayura (2013) försöker lista skillnaden mellan den traditionelle mannen och det nya:

Traditionell man:

 • Fysisk och aggressiv.
 • Lämnar inte ut sina känslor eller sig själv.
 • Föredrar att umgås med män.
 • Vänskap med andra män men ingen intimitet.
 • Äktenskapet ses som en praktisk nödvändighet, inte romantik.
 • Tror på att dominera kvinnor som ses som antingen fina eller dåliga flickor.

Den nye mannen däremot är:

 • Har gott om pengar, är intelligent och socialt kompetent.
 • Känslomässigt självmedveten och självutlämnande mot kvinnor.
 • Föredrar att umgås med kvinnor.
 • Ser heterosexuella relationer som ett stöd.
 • Ser äktenskapet som något romantiskt.
 • Tror på jämställdhet.
 • Ser kvinnor som individer.

Metrosexual man, the single young man with a high disposable income, living or working in the city (because that’s where all the best shops are), is perhaps the most promising consumer market of the decade. In the Eighties he was only to be found inside fashion magazines such as GQ, in television advertisements for Levi’s jeans or in gay bars. In the Nineties, he’s everywhere and he’s going shopping (Piayura, 2013)

Kommer männens konsumtion av erotisk litteratur att öka igen framöver? Det beror på hur män kommer att reagera på kvinnornas egna förändrade beteenden och det samtidiga konstruerandet av normer och krav på att männen ska ändra sig.

Hur reagerar män? De reagerar som individer men på samma sätt som det finns grupperingar inom kvinnorörelsen kommer det att visa sig grupperingar inom mansrörelsen. Varje kraft möts av en motkraft som Newton sa.

 • Ointresse för kvinnornas argument och problem. ”Inte min strid.”. Det finns annat som är viktigare, roligare, intressantare än att ständigt diskutera kvinnornas frågeställningar.
 • Obekvämt att ändra sig. Kvinnornas argument för att mannen ska ändra sig ses inte alltid som trovärdiga utan oftast bara som partsinlägg. Kvinnor har uppfostrat män i hundratusentals år, och som kollektiv satt regler och definierat normer. Det enklaste sättet att försvara sig mot en sådan enad front är att inte försvara sig alls, bara passivt hålla med. Att protestera leder bara till mer problem, och det tar onödig tid och kraft att diskutera. Det paradoxala är att många kvinnor å ena sidan vill ha samtalande, samtycke, engagemang, empati och å andra sidan som grupp vet hur det ska vara. Som individer är de lyhörda men i grupp har det under minst hundra år funnits en hämndlystnad som baserats på historiska skäl som nu utvidgats till globala orättvisor.
 • Att försöka göra rätt är en strategi av vissa män för att slippa tjatet, andra gör det av bekvämlighet som den enklaste vägen framåt. Det minimerarar risken att sticka ut och bli attackerad. Bara att vara man är tillräcklig anledning att hamna i onåd och kan utnyttjas i argumentation på många olika sätt. Säkrast att inte delta, hålla låg profil, vara tyst och sucka utan att det märks. Det går väl över. Så har män hanterat uppfostran i hundratusentals år.
 • Leta en ny väg är en strategi i individualismens namn och i linje med mäns tendens att göra annorlunda för att skaffa sig fördelar. Bakom letandet finns också ett trots. ”Man måste inte städa varje dag. Varför skulle man behöva det? Det är bara tjat.”, att följa normen flyttar bara fronten och ökar på kraven. Det ständiga degraderandet, kommenderandet och påpekandet av alla fel ökar ytterligare motivationen att leta ny väg snarare än att anpassa sig till normen. Individens sökande förmår knappast något mot kollektivet, men är ett sätt att hantera trycket.

Hur kommer alla dessa känslor och attityder hos manliga individer i slutänden att visa sig? Det troligaste är att de som sätter normerna, kvinnor i grupp, förr eller senare tvingas föra i pardansen. Inom många områden har den förändringen redan börjat ske. Vad innebär detta för erotisk litteratur?

För att inte utarmas måste den troligtvis, och på inte alltför lång sikt, försöka att inkludera män igen och inte bara vara en kvinnornas angelägenhet. Hur ska detta göras? Uppfostran?

Alternativet till att få med sig männen igen är att andra medier som spel, film, serier, sociala medier, och musik, utvecklas till att kunna ge det intellektuella och känslomässiga djup som just nu bara litteraturen kan ge. Om den gör det kommer även kvinnorna att följa männen och överge den erotiska litteraturen. Detta är det troligaste scenariot.

En ny erotisk litteratur behövs som tilltalar män, utan att för den skull stöta bort kvinnor. En litteratur som kan utforska nya, positiva, engagerande, provocerande, kittlande sätt att vara tillsammans med sex.

Vem ska skriva denna nya erotiska litteratur? Kvinnorna? Ett gemensamt projekt?

7.7 Posterotik och män

Vad händer med den litterära erotiken framöver? Vi kan utgå från det följande:

 1. Majoriteten av männen slutade läsa erotik för många år sedan.
 2. Utbudet och efterfrågan på romantisk litteratur (typ Harlequin) är fortfarande stor. Även om läkaren och sjuksköterskan blivit vampyr och zombie.

Om en ny maskuliniteten håller på att konstrueras, se ovan, kan den skapa ett intresse? Behöver den nye mannen erotiken för att matcha kvinnorna?

Hur kommer sociala medier och internetdajting att påverka utvecklingen? Kommer trenden mot livet som individuellt valt projekt enligt en utvald subkultur att fortsätta? Vilka subkulturer kommer att dyka upp och finns det utrymme för erotisk litteratur i dessa?

Sommaren 2017 myntade kritikern Malte Persson (2017) begreppet ”posterotik”. I kulturspalternas diskussion fördes i bland annat följande argument fram:

 • Det bra sexet är utlokaliserat till Harlequin där fokuset på kärlek gör det mindre skamligt.
 • Möjligen går det bra att skriva litterärt om dålig sex, men nästan bara dåligt om bra sex. Risken är stor att bli hånad och utskrattad. Det är lättare att idag blotta sig fysiskt än litterärt.
 • Det finns en marknad som försöker fabricera en lika utlevande kvinnlig sexualitet som den som traditionellt varit manlig. Kanske är posterotiken bara det här: den nu helt uttråkade kvinnan som gjort allt och kan berätta att det faktiskt inte var särskilt kul att knulla. Posterotiken punkterar myten om att tjejer är helt galna i att ha sex med män.
 • På andra sidan den sexuella revolutionen finns bara tomhet, som den katolska kyrkan hävdar. Sex utan kärlek är inte bara livlöst, utan rent av dötrist.
 • Litterärt skrivande blir allt mer kopplat till Internet och sociala medier.
 • Läsaren förväntar sig ett ”sant” jag i författarens berättelse, fiktionen måste te sig som verkligheten. Litterär erotik kräver en stor portion fiktion, som i alla sexuellt ambitiösa möten.

Gissa själv vad som händer framöver.

8. Referenser

(Ahlenius, 2014) Ahlenius, S., Dödlig åtrå, Hoi förlag, 2014.

(Armengol, 2008) Armengol, J. M., Sex and text; Re(dis)covering male sexualities in american fiction, Revista de Estudios Norteamericanos, no 13 (2008), pp. 11 – 30.

(Ahrnstedt, 2015) Ahrnstedt, S., En enda natt, Dödlig åtrå, Månpocket, 2015.

(Baumeiser, 2001) Baumeiser, R. et. Al. Is There a Gender Difference in Strength of Sex Drive? Theoretical Views, Conceptual Distinctions, and a Review of Relevant Evidence, Personality and Social Psychology Review, 5(3), 2001, s. 242–273.

(Benedict, 2002) Benedict, E., The joy of writing sex, Henry Holt, 2002.

(Bitwald, 2014) Bivald, K., Så skriver du bättre sexscener fem tips för att undvika en framtida bad sex-award nominering, blogginlägg, 2014,

http://katarinabivald.se/blog/sa-skriver-du-battre-sexscener-fem-tips-for-att-undvika-en-framtida-bad-sex-award-nominering/

(Bookfox) 50 Incredibly Written Sex Scenes in Books, Bookfox, https://thejohnfox.com/sex-scenes-in-books/

(Cleland, 1748) Cleland, J., Fanny Hill, 1784,

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.limpidsoft.com%2Fsmall%2Ffannyhill.pdf

(Cosslett, 2018) Cosslett, R. All cleavage and clunkiness – why can’t male authors write women?, The Guardian 06-04-2018,

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/06/cleavage-male-authors-women-writer

(Drew, 2015) Drew, A., ”In defense of #BadSex”, The Atlantic, 01-12-2015

https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/12/in-defense-of-fictions-bad-sex-scenes/418251/

(Engstrom, 2015) Engstrom, E., How to write a sizzling sex scene, IFD publishing, 2015.

(Faulkner, 2018) Faulkner, G., The Art of Seduction: How to Entice and Captivate Your Readers, 06-04-2018

https://www.writersdigest.com/writing-articles/by-writing-goal/improve-my-writing/art-of-seduction-entice-captivate-readers

(Flashback, 2019) Flashback, anonyma inlägg om “bra sex”

(Fuld, 2014) Fuld, W. A history of sensual writing, Verlag Kiepenheuer & Witsch, 2014.

(Grelsson Almestad, 2017) Grelsson Almestad, E., Sex i litteraturen: Dags att utforska de erogena gråzonerna, författare, https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/963073?programid=503

(Gulliksson, 2019) Gulliksson, H. Hållbert förförd mot extas, Google plat, 2019 2019-02-16 via

https://play.google.com/store/search?q=h%C3%A5llbart%20f%C3%B6rf%C3%B6rd%20mot%20extas&c=books

(Hardy, 2015) Hardy, S., From Black Lace to Shades of Grey. In: Women and Erotic Fiction: Critical Essays on Genres, Markets and Readers. McFarland, Jefferson, North Carolina, pp. 25-41.

(Hill, 2011) Hill, B. Sex in Fiction—Do They or Don’t They?, The editors blog, 10-03-2011,

https://theeditorsblog.net/2011/03/03/sex-in-fiction-do-they-or-dont-they/

(James, 2011) James, E. L., Femtio nyanser av honom, Norstedts, 2014.

(Johansson, 2003) Johansson, A-C. Jönsson, C., Det blir bättre sex om det finns kärlek”, Kandidatuppsats, Lunds universitet 2003.

(Karlsson, 2010) Karlsson, A. ”Bra sex – den förhandlingsbara ömsesidigheten”, Masteruppsats Stockholms universitet, 2010.

(Kleee, 2018) Klee, M., Mel Magazine, dec 2018,

https://melmagazine.com/en-us/story/bad-sex-fiction-award-male-authors

(Lawrence, 1928) Lawrence, D. H. , Lady Chatterleys älskare, Bra böcker 1978.

(Lawrence, 2013) Lawrence, K. M., Passionate plots, Compass points, 2013.

(LeFranc, 2017) LeFranc, G., Lust in language, Master thesis, Concordia university, 2017.

(Lerignon, 2014) Lerignon,, P., Dödlig åtrå av Susanne Ahlenius,

http://www.pialerigon.se/2014/10/26/d%C3%B6dlig-%C3%A5tr%C3%A5-av-susanne-ahlenius-23881826

(Lindqvist, 2017) Lindqvist, , M., Inte alltför mycket blomsterspråk och inte för rakt på sak – såhär skriver du bra erotik!, Yles, 23-06-2017

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/06/23/inte-alltfor-mycket-blomstersprak-och-inte-rakt-pa-sak-sahar-skriver-du-bra?ref=ohj-articles&_escaped_fragment_=&qt-tabs_under_article=1

(Lister, 2013) Lister, A., How to write erotic fiction and sex scenes, Howtobooks, 2013.

(Literary review, 2018) Literary review, Winner of the 26th Bad Sex in Fiction Award, 05-03-2019,

https://literaryreview.co.uk/bad-sex-in-fiction-award/

(Littens, 1999) Littens, H. Best erotic fantasies, Factor press, 1999.

(Mittelmark, 2009) Mittelmark, H., Newman, S., How Not to Write a Novel, Penguin books, 2009.

(Nin, 1969) Nin, A. Venusdeltat– Erotiska noveller, Anderson pocket AB, 2007.

(Pelling, 2011) Pelling, R., Why are male writers so bad at sex scenes?, The Guardian 25-22-2011,

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/the-womens-blog-with-jane-martinson/2011/nov/25/male-writers-bad-writing-sex

(Persson, 2017) Persson, M. Därför är det så svårt att skriva om bra sex, Expressen, 19-07-2017.

https://www.expressen.se/kultur/bocker/bra-sex-har-man-bara-i-harlequin/

(Peterson, 2017) Peterson, J. Modern people like to think that there is nothing dangerous about sex, https://www.youtube.com/watch?v=qvdHIowgLRs)

(Piayura, 2013) Piayura, O., Metrosexual Men in Thai Classical Literature, International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 3, No. 3, May 2013.

(Roach, 2010) Roach, C., Getting a good man to love: Popular romance fiction and the problem of patriarchy, Journal of popular romance studies, 2010, 2019-03-01 via

http://jprstudies.org/wp-content/uploads/2010/08/JPRS1.1_Roach_GettingGoodMantoLove.pdf

(Rutherford-Morrisson, 2015) Rutherford-Morrisson, L., Sex Literature Excerpts That Prove It Actually Is Possible To Write A Sex Scene In A Genuinely Hot Way, Bustle, 19-06-2015.

https://www.bustle.com/articles/90954-9-sex-literature-excerpts-that-prove-it-actually-is-possible-to-write-a-sex-scene-in

(Salten, 1906) Salten, F., Josefine Mutzenbacher : en wienerhoras historia berättad av henne själv, Vertigo, 2009.

((Skybäck, 2011) Skybäck, F., Hur skriver man en sexscen, Debutantbloggen, https://debutantbloggen.wordpress.com/2011/10/03/hur-skriver-man-en-sexscen/

(SvD, 2019) Svenska Dagbladet, Erotik lockar mest på torsdagar, Svenska dagbladet, TT, 05-02-2019.

https://www.svd.se/erotik-lockar-mest-pa-torsdagar/i/senaste/om/kultur

(Tennant-Moore, 2016) Tennant-Moore, H., The best literary writings about sex, Literary Hub, 08-02-2016

https://lithub.com/the-best-literary-writing-about-sex/

(Ullen, 2009) Ullen, M. Bara för dig, Vertigo 2009.

(Wickberg, 2018) Wickberg, J., Två trender i litteraturen: Folkhemserotik och feminism, ETC, 05-11-2018.

https://www.etc.se/kultur-noje/tva-trender-i-litteraturen-folkhemserotik-och-feminism

(Wyngaard, 2015) Wyngaard, A., The End of Pornography: The Story of Story of O, MLN, Volume 130, Number 4, September 2015, s. 980-997.

(Zizek, 2015) Slavoj Žižek. On Why You’re Never Really Alone With Your Sexual Partner

https://www.youtube.com/watch?v=cE6_6DFNsVk, 2018.