Relationer

Människan är ett socialt djur vilket innebär att relationer är centrala i berättelser. Med det som motivering drar nästa omgång av revideringar igång med att identifiera de viktigaste relationerna i romanen och beskriva hur de utvecklas.

Speciellt viktiga är de relationer där huvudpersonerna är inblandade. Startar de med en smäll? Attraktion? Sexuell spänning? Visas relationen snarare än berättas om? Får turturduvorna lida, skjuts bekräftelsen upp så länge det går? Varje svar bör åtföljas av en ny fråga, varje lösning av ett nytt problem. Utvecklas den fysiska och känslomässiga relationen i otakt? Visas känslor som är stora nog (avgrunder)?

Om romanen i stället handlar om uppbrott gäller motsvarande tumregler, fast omvänt. Ska läsarna bry sig om en skilsmässa måste det gå att förstå vad som var bra med förhållandet. Visas det med handlingar och dialog?