Ord

Ord har en eller flera betydelser som går att slå upp i en ordbok. Ordet gå till exempel betyder att den ena foten sätts framför den andra med en upprätt kroppshållning och utan brådska.

Ord har synonymer som betyder ungefär samma sak. Synonymer till ordet gå är enligt synonymer.se:

vandra, promenera, traska, spatsera, strosa, vanka, kliva, stega, knalla, ströva, flanera, spankulera, ta en promenad; röra sig, vara igång, passera, förflytta, tillryggalägga; sätta igång, avgå, lämna, starta; bege sig, fara, åka, resa; förflyta, försvinna

Till var och en av synonymerna ordet följer associationer, dels mer eller  mindre privata och dels kulturella. Synonymen vandra ger för några associationer till fjällen, andra kommer att tänka på fotvandring på Sörmlandsleden eller pilgromsvandring mot Santiago de Compostela i norra Spanien.

En del ord är långa, andra korta, och ord motsvaras av ljud när de läses. De kan vara hårda eller mjuka, och med betoningen på olika ställen av ordet.

Francine Prose (2006, s. 16) ber oss att sakta ner och stanna av vid varje ord. Vad tillför det texten?

Låt oss följa hennes råd och hennes funderingar runt de första raderna i En bra karl är svår att finna av Flannery O’Connor (ibid., s. 16-17). Så här lyder raderna:

Farmodern ville inte åka till Florida. Hon ville åka och hälsa på några släktingar i östra Tennessee och grep varje chans att få Bailey att ändra sig Bailey var sonen hon bodde hos och hennes enda pojke

Den första enkla meningen består av bara sex ord och saknar adverb eller adjektiv som tonar de enkla fakta som framställs. Det första ordet kunde ha valts på många andra sätt, till exempel Mrs Smith, tanten, kvinnan, men valet är medvetet gjort för att koppla karaktären till hennes familj.  Vi anar att familjen är viktig för henne. Ordet farmoder ger samtidigt mängder av associationer, både kulturella, mytiska och  läsarens egna subjektiva.

Meningen förmedlar känslan av konflikt och det korta konstaterandet skänker berättaren auktoritet. Här finne något att berätta. Lyssna nu.