Män och erotik

arför är det svårt att skriva erotik?

Grelsson Almestad (2017) föreslår att en möjlig förklaring till att det är så svårt att skriva om erotik är att läsarna är extra kritiska när det gäller sexskildringar. De enda romaner där det tillåts vara njutbart är i romantiska romaner som saknar litterära ambitioner. Det dåliga är öättare att skriva, precis som allt annat som skaver. Vem bryr sig om lycka och glädje eller kroppars rörelser och ställningar? En annan faktor, påpekar hon, är att det mesta är sagt. Sex är ointressant i sig själv. Vi har sett och läst allt, många gånger. Å andra sidan påpekar hon att det är litteraturens uppgift att tränga bakom och se vad som egentligen händer runtomkring oss och med oss när vi överbelastas med sexuella.

Vad skulle den uppriktiga rösten kunna berätta? Här finns mycket. För påfallande ofta är sexscener fortfarande antingen en gestaltning av en sönderfallande relation, där någon längtar bort, eller motsatsen – visar hur vansinnigt förälskade de inblandade är i varandra. Både sexualiteten och våra relationer rymmer naturligtvis många fler dimensioner än så och är sorgligt outforskade i litteraturen. Sällan förekommer exempelvis den trassliga, ofta generade kommunikation som krävs för att nå fram till det himlastormande som ska gestalta kärleken. Fortfarande är just sex i litteraturen märkligt ordlöst, liksom automatiskt. Diskrepansen mellan en bra och fungerande relation, men sex som liksom bara inte funkar, lyser också med sin frånvaro. Kanske vill vi författare undvika den sortens tråkiga socialrealism som kanske inte direkt tjänar ett litterärt syfte, men jag tror snarare att det däri går att hitta en spänning att bygga något på Och så naturligtvis, vice versa; alla relationer som inte är allt igenom bra och som med små medel kan gestaltas genom sexscener. Inbördes maktrelationer, osäkerhet, orimliga förväntningar och projiceringar exempelvis. (Grelsson Almestad, 2017)

Varför skriver män dålig erotik?

Nu är vi djupt inne i generaliserande och stereotyper men faktum är att alla åtta nominerade till Literary review’s ”Bad sex in fiction award” var män. Av de 26 vinnarna som utsetts sedan 1993 har 23 varit män.

Några förslag till förklaringar med ännu fler generaliseringar:

 • Män har inte läst så mycket erotik som kvinnor har. Det betyder att även om de skulle skriva bra ändå skriver annorlunda och det straffas eftersom erotik bygger på konventioner.
 • Erotik har under en lång tid skrivits av kvinnor för kvinnliga läsare vilket färgat språket som används i erotisk litteratur.
 • Manliga författare utnyttjar sex i handlingen på ett annat sätt än kvinnor, med mindre känslor inblandat.

Erotik för män?

Finns det erotik, alltså inte porr, skriven för män? Eller är det definitionsmässigt porr om det skrivs för män? Vad kittlar för män (vi förutsätter ett heterosexuellt förhålande)? Vi utgår här från att texten ska hetsa upp, gärna som en del av handlingen.

Man mot man? Kanske identifikation med den store, välväxte snygge som har total makt att gör vad han vill med en kvinna som inget annat vill än behaga honom, eller med när den store, välväxte snygge misslyckas? Varje upplevt tillkortakommande som man är en möjlig sexuell stimulans.

Man med kvinna? Vi förutsätter här att mannen bara beskrivs som en skugga så att identifikationen / jämförelsen man mot man inte är av intresse. Då är dominera eller domineras gångbara teman. En kvinna som vill. En kvinna som gör låtsat motstånd men som i själva verket vill, till varje pris. Minimalt med känslomässiga om och men, inga tillbakablickar till barndomen eller andra utsvävningar. En kvinna som ser bra ut. Vacker kropp, stora bröst. Naket under sexuella attribut som klänning med hög slits, svarta nylonstrumpor, en klädsel som visar på sexuell tillgänglighet och villighet. Varierad situation och miljö. Detaljerad beskrivning av bröst, sköte och samlaget.

Minimalt med omvägar och omskrivningar som att linda in det som händer i blomspråk eller överdrivna referenser till sinnesupplevelser. Det som händer och syns behöver stöttas, inte döljas av ljud, lukter och känsel.

Litterärt torftigt? Kanske det.

Till det ska förstås läggas oändlig individuell variation.

Vad gör män som skriver dålig erotik för fel?

Klee (2018) försöker sig på att punkta ner vad män gör för fel som författare av erotik. Han illustrerar några av punkterna med vinnare från ”Bad sex in fiction award”:

 • Överdrivet fokus på den manliga orgasmen

Till det bör läggas överdrivet fokus på det manliga organet

But I soon had my eyes called off by a more striking object that entirely engrossed them.
Her sturdy stallion had now unbuttoned, and produced naked, stiff and erect, that wonder-ful machine, which I had never seen before, and which, for the interest my own seat of pleasure began to take furiously in it, I stared at with all the eyes I had
/ Ur Fanny Hill (Cleland, 1784, s. 62)

 • Misslyckade försök att beskriva en kvinnas upplevelser

She shuffles her head closer to his cock, close enough to smell her own residue, and then takes it in her mouth, with the vague idea of cleaning it. Geoff mirrors this gesture by burying his head between her legs, and gradually she can feel his cock pumping up with blood, one pulse at a time, until it is long and hard and filling her wide-open mouth. They stay in this position for a long time, Anna sucking and slurping with the same lazy persistence you’d use on a gobstopper or a stick of rock. Eventually she loses her sense of the context altogether – of what she is doing or who she is with or where they are – and becomes an empty vessel for what feels like disembodied consciousness. She looks at the window and wonders how the glass feels encased within its wooden frame, what the shaggy clouds feel like being blown across the sky, what the walls felt like being splattered and smeared with wet paint …

/ Luke Tredget, Kismet

 • Kroppar som gör det omöjliga

“Empty my tanks,” I’d begged breathlessly, as once more she began drawing me deep inside her pleasure cave. Her vaginal ratchet moved in concertina-like waves, slowly chugging my organ as a boa constrictor swallows its prey. Soon I was locked in, balls deep, ready to be ground down by the enameled pepper mill within her.

/Soundrel (anonym författare)

 • Casanovakomplex

Mannen som den perfekte älskaren och kvinnan reducerad till ett objekt som förförs med ett magiskt förspel. Perfekt sex som aldrig misslyckas.

Män skriver om kvinnor och sex

“She was 40 but could have passed for a year younger with soft lipstick and some gentle mascara. Her dress clung to the curves of her bosom which was cupped by her bra that was under it, but over the breasts that were naked inside her clothes. She had a personality and eyes.” This is how the author Jane Casey fulfilled the challenge of describing herself as a male author would (Cosslett, 2018)

Rowan Pelling listade några andra orsaker till att kvinnor är bättre än män på att skriva om sex:

 • Män tycker inte om att skriva om sex: ” ”I can write about sex, but only if it’s bad, comedic, absurd, embarrassing or downright disgusting. I can’t begin to write about ‘making love’ because the very thought makes my toes curl.”
 • Mäns fantasier är annorlunda än kvinnors: ” chaps are more likely to grow hot under the colour about a particular sexual scenario: shall we say a woman in high heels walking over him in a short skirt without panties. Whereas women are interested in the detail surrounding the story; they can’t turn it into a satisfactory fantasy unless they have striven to make it realistic: who is this woman, what is her backstory and motivation, and what brand are the heels? Thus when women write sex scenes they often sound truer and less ridiculous. Not always, of course. But too many men offer us the fantasies of grownup schoolboys.” (Pelling, 2011)

Kan en man bli upphetsat av ett par röda högklackade skor på ett vitt golv? Ja. Kan inte en kvinna det? Av ett par vandrarkängor storlek 47? Inte av några skor överhuvudtaget?

Män och sex

Håller en ny typ av maskulinitet och manlighetsnorm på att växa fram? En ny mix av biologiska faktorer, socialt tryck förmedlat via allomfattande media? Piayura (2013) försöker lista skillnaden mellan den traditionelle mannen och det nya:

Traditionell man:

 • Fysisk och aggressiv.
 • Lämnar inte ut sina känslor eller sig själv.
 • Föredrar att umgås med män.
 • Vänskap med andra män men ingen intimitet.
 • Äktenskapet ses som en praktisk nödvändighet, inte romantik.
 • Tror på att dominera kvinnor som ses som antingen fina eller dåliga flickor.

Den nye mannen däremot är:

 • Har gott om pengar, är intelligent och socialt kompetent.
 • Känslomässigt självmedveten och självutlämnande mot kvinnor.
 • Föredrar att umgås med kvinnor.
 • Ser heterosexuella relationer som ett stöd.
 • Ser äktenskapet som något romantiskt.
 • Tror på jämställdhet.
 • Ser kvinnor som individer.

Metrosexual man, the single young man with a high disposable income, living or working in the city (because that’s where all the best shops are), is perhaps the most promising consumer market of the decade. In the Eighties he was only to be found inside fashion magazines such as GQ, in television advertisements for Levi’s jeans or in gay bars. In the Nineties, he’s everywhere and he’s going shopping (Piayura, 2013)

Kommer männens konsumtion av erotisk litteratur att öka igen framöver? Det beror på hur män kommer att reagera på kvinnornas egna förändrade beteenden och det samtidiga konstruerandet av normer och krav på att männen ska ändra sig.

Hur reagerar män? De reagerar som individer men på samma sätt som det finns grupperingar inom kvinnorörelsen kommer det att visa sig grupperingar inom mansrörelsen. Varje kraft möts av en motkraft som Newton sa.

 • Ointresse för kvinnornas argument och problem. ”Inte min strid.”. Det finns annat som är viktigare, roligare, intressantare än att ständigt diskutera kvinnornas frågeställningar.
 • Obekvämt att ändra sig. Kvinnornas argument för att mannen ska ändra sig ses inte alltid som trovärdiga utan oftast bara som partsinlägg. Kvinnor har uppfostrat män i hundratusentals år, och som kollektiv satt regler och definierat normer. Det enklaste sättet att försvara sig mot en sådan enad front är att inte försvara sig alls, bara passivt hålla med. Att protestera leder bara till mer problem, och det tar onödig tid och kraft att diskutera. Det paradoxala är att många kvinnor å ena sidan vill ha samtalande, samtycke, engagemang, empati och å andra sidan som grupp vet hur det ska vara. Som individer är de lyhörda men i grupp har det under minst hundra år funnits en hämndlystnad som baserats på historiska skäl som nu utvidgats till globala orättvisor.
 • Att försöka göra rätt är en strategi av vissa män för att slippa tjatet, andra gör det av bekvämlighet som den enklaste vägen framåt. Det minimerarar risken att sticka ut och bli attackerad. Bara att vara man är tillräcklig anledning att hamna i onåd och kan utnyttjas i argumentation på många olika sätt. Säkrast att inte delta, hålla låg profil, vara tyst och sucka utan att det märks. Det går väl över. Så har män hanterat uppfostran i hundratusentals år.
 • Leta en ny väg är en strategi i individualismens namn och i linje med mäns tendens att göra annorlunda för att skaffa sig fördelar. Bakom letandet finns också ett trots. ”Man måste inte städa varje dag. Varför skulle man behöva det? Det är bara tjat.”, att följa normen flyttar bara fronten och ökar på kraven. Det ständiga degraderandet, kommenderandet och påpekandet av alla fel ökar ytterligare motivationen att leta ny väg snarare än att anpassa sig till normen. Individens sökande förmår knappast något mot kollektivet, men är ett sätt att hantera trycket.

 

Hur kommer alla dessa känslor och attityder hos manliga individer i slutänden att visa sig? Det troligaste är att de som sätter normerna, kvinnor i grupp, förr eller senare tvingas föra i pardansen. Inom många områden har den förändringen redan börjat ske. Vad innebär detta för erotisk litteratur?

För att inte utarmas måste den troligtvis, och på inte alltför lång sikt, försöka att inkludera män igen och inte bara vara en kvinnornas angelägenhet. Hur ska detta göras? Uppfostran?

Alternativet till att få med sig männen igen är att andra medier som spel, film, serier, sociala medier, och musik, utvecklas till att kunna ge det intellektuella och känslomässiga djup som just nu bara litteraturen kan ge. Om den gör det kommer även kvinnorna att följa männen och överge den erotiska litteraturen. Detta är det troligaste scenariot.

En ny erotisk litteratur behövs som tilltalar män, utan att för den skull stöta bort kvinnor. En litteratur som kan utforska nya, positiva, engagerande, provocerande, kittlande sätt att vara tillsammans med sex.

Vem ska skriva denna nya erotiska litteratur? Kvinnorna? Ett gemensamt projekt?

Posterotik

Vad händer med den litterära erotiken framöver?

 1. Majoriteten av männen slutade läsa erotik för många år sedan.
 2. Utbudet och efterfrågan på romantisk litteratur (typ Harlequin) är fortfarande stor. Även om läkaren och sjuksköterskan blivit vampyr och zombie.

Om en ny maskuliniteten håller på att konstrueras, se ovan, kan den skapa ett intresse? Behöver den nye mannen erotiken för att matcha kvinnorna?

Hur kommer sociala medier och internetdajting att påverka utvecklingen? Kommer trenden mot livet som individuellt valt projekt enligt en utvald subkultur att fortsätta? Vilka subkulturer kommer att dyka upp och finns det utrymme för erotisk litteratur i dessa?

Sommaren 2017 myntade kritikern Malte Persson (2017) begreppet ”posterotik”. I kulturspalternas diskussion fördes i bland annat följande argument fram:

 • Det bra sexet är utlokaliserat till Harlequin där fokuset på kärlek gör det mindre skamligt.
 • Möjligen går det bra att skriva litterärt om dålig sex, men nästan bara dåligt om bra sex. Risken är stor att bli hånad och utskrattad. Det är lättare att idag blotta sig fysiskt än litterärt.
 • Det finns en marknad som försöker fabricera en lika utlevande kvinnlig sexualitet som den som traditionellt varit manlig. Kanske är posterotiken bara det här: den nu helt uttråkade kvinnan som gjort allt och kan berätta att det faktiskt inte var särskilt kul att knulla. Posterotiken punkterar myten om att tjejer är helt galna i att ha sex med män.
 • På andra sidan den sexuella revolutionen finns bara tomhet, som den katolska kyrkan hävdar. Sex utan kärlek är inte bara livlöst, utan rent av dötrist.
 • Litterärt skrivande blir allt mer kopplat till Internet och sociala medier.
 • Läsaren förväntar sig ett ”sant” jag i författarens berättelse, fiktionen måste te sig som verkligheten. Litterär erotik kräver en stor portion fiktion, som i alla sexuellt ambitiösa möten.

Gissa själv vad som händer framöver.