Lär känna dig själv som författare

“All writers learn from the dead. As long as you continue to write, you continue to explore the work of writers who have preceded you; you also feel judged and held to account by them. But you don’t learn only from writers — you can learn from ancestors in all their forms. Because the dead control the past, they control the stories, and also certain kinds of truths — what Wilfred Owen, in his descent-to-the-Underworld poem, ‘Strange Meeting,’ calls the ‘truth untold’ — so if you are going to indulge in narration, you’ll have to deal, sooner or later, with those from previous layers of time. Even if that time is only yesterday, it isn’t now. It isn’t the now in which you are writing. All writers must go from now to once a upon a time; all must go from here to there; all must descend to where the stories are kept; all must take care not to be captured and held immobile by the past. (Atwood, 2002, s. 178)

För att bättre lära känna dig själv som författare kan du försöka besvara följande frågor.(anpassade från Johnson, 2015). Var ärlig mot dig själv. Detta gör du inte för att visa upp dig för någon annan, bara för din egen skull.

 • Vad är dramat i ditt eget liv? Går det att peka på dramatiska höjdpunkter? (Johnson, 2015, s. 34).
 • Vilka är dina favoritkaraktärer i böcker du läst? Vad är det för dilemman som de drabbas av?
 • På vilka sätt liknar dina egna karaktärer dina favoritkaraktärer?
 • Hur relaterar det som dina favoritkaraktärer kämpar med till ditt eget liv?
 • Hur påverkas dina känslor när du läser om dina favoriktkaraktärer? Varför? Hjälper de dig att hantera dina egna negativa känslor, eller er de dig en positiv kick?
 • Tillåter du dina egna karaktärer att gå bortom dina egna problem och mål? På vilka sätt skiljer sig karaktärernas problem och mål från dina egna? (Johnson, 2015, s. 53).
 • Om du ser på ett liv som en berättelse. vad är det då framför allt som du försökt att åstadkomma? (Johnson, 2015, s. 61).
 • Vilka konflikter undviker du i verkliga livet? Hur påverkar det vilka konflikter du tycker om att läsa om?
 • Vilka konflikter, om några, stimuleras du, och njuter du av, i verkliga livet? Hur påverkar det vilka konflikter du tycker om att läsa om (Johnson, 2015, s. 71)?
 • Vilken är kärnan i den viktigaste konflikten (det viktigaste dilemmat) i ditt liv? Kan du se en koppling till till de berättelser som känslomässigt engagerar dig (Johnson, 2015, s. 75)?
 • Finns det en eller flera idéer som du skulle säga genomsyrar till tänkande, dina behov, och i slutänden ditt liv? Kan du återfinna denna ide i det du skriver och i dina karaktärer? Är det därför du skriver?
 • Finns det idéer som utmanar ditt sätt att se på livet (din världsbild)? Hur hanterar du dessa utmaningar? Vad finns det för idéer som bekräftar ditt sätt att se på livet (Johnson, 2015, s. 81)?

Att skriva om något meningsfullt ger dig som författare chansen att dela med dig, påverka andra positivt och utvecklas som person. Det gör du men texter som är meningsfulla för dig utgår från dig själv:

 • Värden och världsbild – vad är viktigt för dig?
 • Intressen – vad gör dig glad, upphetsad, intresserad?

Dina värderingar och intressen handlar om hur du är, eller i alla fall hur du vill vara och verka, men som författare kan du inte vara bra på allt. Självkännedom behövs för att komma rätt i romanskrivandet.

 • Talang / kunskaper / färdigheter – varför är du speciell? Vad är du bra på och vad kan du som är värt att berätta om? Kan och orkar du genomföra skrivprocessen?

Slutligen, vilka är dina läsare?

 • Läsarna – vilka är det som du tror dig kunna roa, hjälpa, upplysa? Vad har de för erfarenhetsbakgrund? I extremfallet finns där bara en läsare, författaren själv, du, och det kan vara tillräckligt. Det bestämmer du själv.

De värden du skriver om och de läsare som romanen riktar sig till bestämmer syftet, alltså varför du skriver romanen. Om du lyckas bestäms av din talang, kunskaper och färdigheter, och på om läsarna nappar på kroken. Det beror förstås också på att du lägger ner massvis med hårt arbete, på skrivande och tänkande. Att skriva är ett sätt att tänka. Bara om du är intresserad och motiverad orkar du i mål. Lättast går det om du skriver något du själv vill läsa.

”Du behöver vara trovärdig i det du berättar. Ha intimitet och äkthet. Om inte, kommer texten att kännas falsk, oäkta och du förlorar läsare av den anledningen.” (Norin, 2011, s. 51)

Som författare har du troligen din åsikt klar om vad boken säger, men vad läsaren uppfattar kan vara något helt annat.

“My choice of words, codes, and conventions is designed to inscribe meaning into the text, although it is also possible that I am inscribing meanings that I am not aware of, as writers do when using masculine pronouns and other gendered terms when referring to people generally.” (Smagorinsky).