Modellen för romanens innehåll

I figuren nedan hittar vi de första begreppen vi kan använda för att beskriva innehållet i en roman.

image004.gif

Stoff – råmaterialet, som kan hämtas från författarens drömmar, fantasier, historien, eller från det som författaren har läst och upplevt på andra sätt. Stoffet kan grupperas till nytt stoff och illustrerar innehållets motiv, ämnen, karaktärernas tankar och handlingar, händelser, dialoger och miljöer (Hallberg, 2014, s. 40).

Motiv – en ”karakteristisk situation, eller bestämd handlingssekvens, frikopplad från ett konkret stoff med tillhörande namn och speciella omständigheter i tid och rum.” (Hallberg, 2014, s. 44). I en roman finns ofta ett antal olika motiv. Motivet är också stoff, tillgängligt som material för berättelsen som kan beskrivas.

Tema – ett strukturelement som organiserar / strukturerar de olika motiven i en berättelse till en helhet. Berättelsens allmänna övergripande innebörd (Hallberg, 2014, s. 47).

Ämne – begreppet tema preciserar Pusztai (s. 184) som ämnet , föremålet för idémässig behandling. Ett livsområde, eller problemområde som upplevs som viktigt, exempelvis ödet och den fria viljan, sociala klasskillnader, och könsroller.

De övriga rutorna i modellen kommer att diskuteras i egna inlägg.