Inledning om sex och litteratur om sex

Erotic fiction is a powerful form of literature. While som stories can provide insights into the human condition and others can sway our opinions about religion abd philosophies, erotica consistently shows us that, as humans, we’re driven by arousal and we will always be driven by arousal (Lister, 2013, s. 115)

Sex och språk är två fundamentalt mänskliga upplevelser. Utan det ena skulle vi inte vara här och utan den andra skulle vi inte vara människor. Litteratur med och om sex är numera en kulturellt accepterad genre som är värd mer öppen diskussion än för närvarande. Vad kännetecknar sådan litteratur? Vilka varianter finns det? Hur skriver en författare sådan litteratur? Vad behöver författaren tänka på? För vem skrivs den? Finns det skillnader som beror av läsare? …

Målsättningen med denna fristående essä i handboken är att ge en strukturerad redogörelse för erotik i litteraturen som hjälper författaren att få ut mer av sitt skrivande av erotik och läsaren att få ut mer av sitt läsande.

Exempel för att illustrera diskussionen är främst tagna från tre storsäljande texter från olika tidsepoker, miljöer och genrer, ambitionen sträcker sig inte till att vara heltäckande:

 • Lady Chatterletys älskare, D. H. Lawrence (1928) – en klassisk roman med erotiska inslag som efter att ha varit förbjuden läsning blivit en etablerad klassiker och storsäljare.
 • Venusdeltat, Anais Nin (1969): Storsäljare – erotiska noveller skrivna på 1940-talet som är accepterade som konst av litterära kritiker.
 • Femtio nyanser av honom, E. L. James (2011) – megasäljande erotisk roman ai den romatiska genrem. Inte accepterad av litterära kritiker.

En hel del av citaten är på engelska. Lite bekvämt för författaren, men å andra sidan är engelskan ett mer uttrycksfullt språk än svenskan, det finns fler författare, och det finns en poäng att se texten i oöversatt original.

Texten har ingen ambition att förändra, bara att beskriva nuläget efter bästa förmåga, så ärligt som möjligt. Att inte försöka förändra kommer förstås av några ses som ett ställningstagande, men i vår värld är det väl ändå ingen som håller med någon annan fullt ut om någonting. Detta är ett inlägg in en större diskussion.

Försök till definitioner av litteratur med inslag av sex

Before we get there, a quick quiz: What is the difference between erotica and sex in literary novels? In erotica, the sex is never bad. It’s always vagina-blowing, cock-swelling fantastic. But in the excerpts below, sometimes the sex scenes don’t go as planned, or one of the partners wants something he is not getting. It’s not all roses and multiple orgasms. In short, it’s more like the complexity of real life, which sometimes arouses you and sometimes depresses you. (Bookfox)

En första distinktion är att texterna vi studerar är noveller eoch romaner som handlar om sex eller där sexbeskrivningarna används för att driva på handlingen, fylla på den, försöka göra den intressant, eller där sex används för att beskriva tema, karaktärer, eller relationer.

Erotisk litteratur: Berättelser som har betydande textavsnitt som bygger beskrivningar av sexuella relationer och sexuella beteenden.

Pornografi (porr): Erotisk litteratur som detaljerat fokuserar på sexakten eller sexakter. Språket är realistiskt och grafiskt beskrivande. Tiden är linjär och dramat avspeglar sexakten.

Det är svårt att definitionsmässigt separera begreppen på ett tydligt sätt, men det är definitivt skillnad att berätta runt fikabordet att en köpt och läst pornografi eller erotik för att läsa på vägen till jobbet, även om det är samma bok det talas om. Att läsa erotik är inte heller helt rumsrent. Erotiken säljs mycket som e-böcker. De går att läsa utan att omslaget ses av andra. Om och hur en distinktion görs skiljer sig från kultur till kultur, författare till författare, och från läsare till läsare. Anais Nin kallade sin samling av berättelser för Venusdeltat – Erotiska noveller. Analogt finns det sedan länge en diskussion om bilder. Enligt Barthes skiljer sig det erotiska fotografiet från det pornografiska genom att något sticker ut. Den erotiska bilden har ett punctum som pornografin saknar. ”Fotografen har funnit begärets rätta ögonblick”, en reprentation som överlever läsakten (Ullen, 2009, s. 68-69).

Etymologiskt kommer pornografi från de grekiska orden pornos, prostituterad och graphos, att skriva. Erotik kan härledas till det grekiska eros som står för passioneras fysisk kärlek. Skillnaden mellande båda begreppen beskriver LeFrank som “between sex and love, the physical and emotional […] comparing being naked to being nude – the subtlety is nearly imperceptible” (LeFranc, 2017, s. 19). Vi kan också känna liknande distinktion i synonymer som: utan kläder, naken, näck, blottad, obeslöjad, eller som i skillnaden mellan att klä av sig, slita av någon kalsongerna och utföra en strip tease till Joe Cockers ”You can leave your hat on”. Till skillnad från pornografin behåller erotiken förförelsen, magin och mysteriet, till och med romantiken.

So-called “erotic” books . . . represent not so much the erotic scene as the expectation of it, the preparation for it, its ascent; that is what makes them “exciting;” and when the scene occurs, naturally there is disappointment, deflation. In other words, these are books of Desire, no of Pleasure. (Barthes, The pleasure of the text 1989: 58)

Pornografi och erotik, då och nu

Själ i flamma, blod i dans,
han var hennes, hon var hans,
han blev hon, hon blev han,
ett och allt och tvenne,
när hans unga makt av man
trängde in i henne.

/ Gustaf Frödings, Femte strofen i En morgondröm, Stänk och flikar, 1896

För bara några hundra år sedan avrättades 100 000 kvinnor enligt lag för att ha haft sex med satan. För hundra år sedan ansågs det allmänt att masturbation var ett tecken på dålig karaktär, en svag fysik, sexuell omognad och kunde leda till galenskap, fysisk kollaps, blindhet och vårtor (Littens, 1999). I många länder avrättas fortfarande homosxuella. Vad som är politiskt korrekt och hur vi ser på sex ändras alltså över tid. Pornografin legaliserdes i Sverige så sent som 1971. Innan dess var det brottsligt att sprida sexuellt explicita bilder.

Genre är en överenskommelse mellan läsare och författare via texten har ett tydligt syfte och med den definitionen blir det lätt att klassa in pornografi. Den har enligt (Ullen, 2009) ett tydligt syfte, nämligen att hjälpa läsaren att tillfredsställa sig själv sexuellt. Porr handlar enligt honom primärt inte om relationen mellan könen och har heller ingen ambition att berätta en bra historia (Ullen, 2009, s. 19). Det behövs inget dilemma, inget motstånd för huvudpersonen att kämpa mot, och det kommer att sluta lyckligt med en tillfredsställd läsare.

Pornografin behöver inte tolkas för att uppfylla sitt syfte. […] utifrån konsumentens perspektiv bär pornografin inte någon betydelse utöver sig själv. Pornografi är underlag för onani (eller, för all del, sexuellt ummgänge med en partner) varken mer eller mindre det vill säga för ett handlande som äger rum i samma ögonblick som vi tar del av den fiktiva historien. (Ullen, 2009, s. 57-58).

Det är inte så att pornografin saknar handling eller karaktärer, de är inte bara inte det centrala utan är bara med för att motivera sexet (Ullen, 2009, s. 59). Pornografin fokuserar på detaljer, den visar, och är ur det perspektivet den litteratur där att visa snarare än att berätta är allra viktigast. Den får oss att glömma tid och rum och bara vara. Språkbruket är också speciellt. Att använda ord som ”kuk” och ”fitta”, speciellt när läsaren inte förväntar sig det, är ett sätt att skapa en ögonblicklig fascination (Ullen, 2009, s. 455). Den typen av ord och även närgånga detaljer kan utnyttjas för att dra in läsaren i den fysiska akten som beskrivs, men riskerar att stöta bort dem som blir alltför chockade. Som inte vill komma så nära.

One woman’s erotica is another woman’s pornography ((Engstrom, 2015)

Erotisk litteratur har skrivits i alla tider. Här är en kort lista över berättelser som i vissa fall lästs i över tusen år och i de flesta fall lästs av miljontals människor:

 • Tusen och en natt
 • Decamerone, Boccaccio G.
 • Fanny Hill, Cleland, J.
 • Lady Chatterleys älskare, Lawrence, D. H.
 • Rädd att flyga, Jong, E.
 • Venusdeltat, Nin, A.
 • Femtio nyanser av honom, James E. L.
 • Erotiska noveller, Stenberg, B.
 • Lust, Jonsson, C., Xstory

Erotisk litteratur riktar sig idag främst till kvinnor. Så har det inte alltid varit, men det är heller inte ett nytt fenomen enligt Fuld (2014, s. 9). Erotisk litteratur lästes tidigt av kvinnor när de träffades.

I claim that between Ovid’s Ars amatoria up until the beginning of the 19th century, a large part of literature with erotic or explicitly sexual subjects was written for a female audience, and was intended and indeed served as a contribution towards their sexual education or as a manual on prudent female behaviour in potentially compromising situations. For centuries, men and women entertained each other at social soirees by reading aloud stories with erotic themes. (Fuld, 2014, s. 9)

Förlaget Xstory gav ut 25 titlar mellan år 2007 och 2010, de flesta skrivna av kvinnor för kvinnliga läsare (Expressen, Nytt sug efter erotik, 2010). Förlaget Vertigo hävdar att 90 procent av den erotiska litteraturen i Sverige inhandlas av kvinnor. Männen lämnade texten som medium i mitten av 70-talet för mer visuella medier (Expressen, Nytt sug efter erotik, 2010).

[V]isual documentation became in the twentieth century the ultimate means of recording the ‘truth’ of human sexuality. Yet, while the visual medium has largely diverted the attention of the male audience it has its own inherent limitations, especially its tendency to make the image occlude narrative and psychological complexity. Even after the coming of film, therefore, the written form has remained an important vehicle for erotic expression, and one that has increasingly been colonised by women as readers and as writers. (Hardy, 2015).

Fanny Hill som John Cleland skrev 1748 räknas som den första moderna pornografiska romanen. Vi får följa glädjeflickan Fannys öden och äventyr ur hennes eget perspektiv. Romanen är realistisk och berättas i presens och första person för att ge bästa möjliga närvarokänsla för läsaren. Den kvinnliga berättarrösten gör romanen speciell (Hardy, 2015). Samtidigt som romanen skrevs började ett samhälle växa fram med rigorösa normer och en tydligt patriarkal organsiation av familjen. I denna miljö var det männen som skrev och läste sex. Romanen släpptes ocensurerad så sent som 1970 i Strobritannien. Runt år 1900 skrevs pornografi fortfarande företrädesvis av män från medel- eller överklass som gärna skrev ur ett kvinnligt perspektiv där kvinnan var undergiven och medgörlig. Litteratur av män för män. Under de senaste femtio åren har mycket ändrats. Berättelser om man och kvinna i heterosexuella förhållanden ur ett manligt perspektiv, ofta skruvade, har kompletterats med berättelser om homosexuella förhållanden, kvinnliga konstnärer på driv, gruppsex och BDSM. En kantring mot erotik för kvinnor.

Först på 1980-talet etableras erotisk litteratur som en egen marknadsföringskategori. Det är också då som erotik som riktar sig till kvinnor blir mer synlig. Utgivningen av erotik har sedan gått lite upp och ner. En uppgång var under slutet av 1980- och början av 90-talet, då det gavs ut minst fyra antologier med erotiska noveller. […] Birgitta Stenberg och Kerstin Thorvall är exempel på kvinnliga författare vars självbiografiska skildringar utmanade gränser, och som var politiskt laddade. (Litterturvetaren Anna Hultman i Wickberg, 2018).

En extremt framgångsrik representant för den nya tidens erotik för kvinnor är Femtio nyanser av honom skriven av E. L. james (1969). I den kombineras heterosexuell romantik, sexscener med sadistiska inslag och ett liv i utstuderad lyx till ett framgångsrikt koncept (Hardy, 2015). Med den romanen har den erotiska litteraturen accepterats, speciellt av kvinnliga läsare men utvecklingen fortsätter, förstås:

– I Sverige har vi en stark tradition av feministiskt självbiografiskt skrivande om sex, som de två kan ses som en del av. I takt med att kvinnorna har erövrat den erotiska genren, har också läsekretsen ändrats. Idag kan man se hur den erotiska litteraturen vänder sig mer mot en kvinnlig läsekrets, medan den mainstream-pornografiska filmen riktar sig mer till män (Litterturvetaren Anna Hultman i Wickberg, 2018).

En tydlig trend är att erotik kombineras med romantik. Roach (2010) menar att denna sammansmältning hjälper kvinnor att hantera sitt eget kärleksliv där de har problem att hantera paradoxen att samtidigt vilja ha och vara rädda för män. Den nya romantiska litteraturen med erotiska inslag är ett sätt för kvinnor att hantera normer och komplexiteten är att söka sig utanför den heterosexuella relationen. Vampyrer, starka kvinnor som klarar sig utan sex eller utforskar sex utifrån sina egna behov.

I am heartened by the growth of erotica, paranormal, and the new lines of gay and lesbian romance with their ménage stories; non‐“vanilla sex scenes;and heroines who even after pairbonding remain kickass vampirekillers, or vampires, or some other form of strong female alpha or highachieving professional.Although romance fiction can sometimes seem to offer a narrower vision of womens lives perhaps even create false expectations and impossible goals on the other hand, judging by its massive readership, this vision is hugely appealing to women (Roach, 2010).

Om det är väl känt och undersökt att många kvinnor söker sig till romantik med erotiska inslag är det enligt Armengol (2008) mindre utforskat vad erotisk litteratur kan ge män. Det är intressant av flera skäl. Dels för att det är en potentiellt stor läsargrupp, alla män är inte stereotyper som bara går igång på visuella ledtrådar, och dels för att det normativa landskapet nu snabbt ändrar sig. När kvinnor ändrar sin syn på hur liv ska levas kommer även männens liv att förändras. Inte bara som en reaktion på kvinnornas förändring, hela samhället förändras ständigt och det går allt snabbare.

Armengol (2008) studerar amerikanska manliga författare och ser en förändring i synen på sex från ett fokus på maskulin styrka och virilitet, kvinnor ska besegras med en stadig erektion, till en sexualitet som inte är fokuserad på mannens könsorgan och penetration.

Ford asks the reader to play an active role in envisioning possible rewritings of heterosexuality away from traditionally phallic terms. In Ford’s story, then, the phallocentric view of sexuality, along with Troy’s phallic rod, is finally torn into pieces. Moving beyond reductive phallic notions of sexuality, Ford opens up the world of male (hetero)sexuality to infinite bodily pleasures and sensations, as well as to a new world of feelings and emotions. (Armengol, 2008, s. 27-28)

Genom att göra det skulle mannen kunna få en ny syn på mer av sin kropp, sina sinnesintryck och känslor. Som en viktig sidoeffekt skulle denna utveckling kanske kunna minska männens fokus på individualism och lösa upp många känslomässiga knutar kopplade till den isolering denna medför. Det skulle definitivt ändra mannens förhållande till kvinnor, andra män och säkert även till sex. Kanske även till erotisk litteratur.

Vad är sex?

Frågan om vad sex är verkar vara enkel att besvara ända till dess man försöker.

Svaret från uppslagsverket är att sex är det nedärvda beteende som säkerställer människans överlevnad genom att en penis förs in i en kvinnas vagina, sperma ejakuleras och befruktar kvinnans ägg. När man läser den beskrivningen inser man att något av den mänskliga erfarenheten och upplevelse av sex fattas.

För att komma närmare vad sex är kan vi utvidga sex som en rent fysisk aktivitet till att innefatta sexuella fantasier och allt annat som kan ge sexuell njutning.

Sex är ett samlingsbegrepp för de olika sexuella praktiker som personer kan ägna sig åt. Med sex brukar menas stimulering av genitalier eller anus, men begreppet kan också stå för allt som en person gör för att uppnå sexuell njutning (Wikipedia, sex)

Sex är viktigt för de allra flesta av oss

What makes sex so powerful an urge is our desire to connect with another human being. (Benedect, 2002, s. 41)

Vi är i grunden djur och den primära drivkraften för djur är att föröka sig. Sex ligger i vår natur. På den grunden har vi människor lagt, och fortsätter att lägga, lager på lager av sociala normer och konventioner.

Sex är inget avskilt ämne, det kopplar till allt i våra liv och är oerhört viktigt för de flesta av oss. Så viktigt att vi har problem att tala om det, även om det nu, i alla fall är tillåtet att skriva nästan vad som helst om ämnet. Vad som går att skriva om är kulturellt betingat, så om några år kanske all sexualitet är bannlyst som sexism, gubbsjuka eller kroppsfixering?

Sex har konsekvenser som påverkar känslor och relationer, det kan sprida sjukdomar och det har enorm påverkan på sociala omständigheter. Tänk om du får höra ditt barn berätta att det på matrasten sett gymnastikläraren älska med svenskaläraren på katedern? Ett annat bevis på dess betydelse är att prostitution sägs vara det äldsta yrket. Sex som leder till barn binder upp föräldrarna i ett livslångt åtagande (Peterson, 2017). Eftersom sex är så viktigt är det också svårt at skriva om.

Sexuella fantasier

Sexuella fantasier är lika naturliga som att andas och de flesta av oss skulle inte kunna avhålla oss från dem om så vårt liv hängde på det. Med variationer för individ och ålder rapporterar typiskt män att de tänker på sex minst en gång per dag (eller mycket mer) och kvinnor något mindre (Baumeiser, 2001).

Vilka typer av fantasier har vi? Littens (1999) listar de vanligaste fantasierna för kvinnliga kollegestudenter:

 1. Sex på offentlig plats
 2. Sex med en auktoritär person, t.ex. en lärare
 3. Människor i närheten som ofredas sexuellt.
 4. Göra något uppseendeväckande/äckligt med sina genitalier
 5. Säga något under ett samlag som upprör partnern

Och för manliga kollegestudenter:

 1. Sex på offentlig plats
 2. Sex med en auktoritär person, t.ex. en lärare
 3. En auktoritär person som är naken
 4. Göra något under ett samlag som upprör partnern
 5. Säga något under ett samlag som upprör partnern

Listan över fantasier var lång så det som listas här är bara toppen på ett isberg. Vad är det då enligt Litten (199) som kännetecknar en fantasi som berör:

 • Den får inte vara tråkig, och människan har en talang för att snabbt bli uttråkad
 • Subjektivt trovärdig för den som fantiserar. Sex med gröna män kan vara det för vissa.
 • Kontroll och makt finns med som viktiga ingredienser. Det behöver inte handla om piska eller muskler utan kan vara mer subtilt. Kontrollera eller vara kontrollerad är två varianter på samma tema.
 • Narcissism, den som fantiserar skriver manus, bestämmer handlingen och är oftast stjärnan i berättelsen.

Hur är det med fantasier när vi älskar? Enligt filosofen Slavoj Zizek finns det alltid ett element av fantasi med. Vi kan inte uppgå helt i älskandet innan extasen, vi behöver fantasin för att nå dit (Zizek, 2015).

We are never alone, me and my partner, there has to be a third element, a fantasy scene, an intruder, in Her an operating system. (Zizek, 2015)

Varför, när, var, hur blir det ”bra sex”

I de flesta porrfilmer är orgasmen garanterad, erektionen hård och utan problem, och njutningen är garanterat. Så är det inte alltid i verkligheten och det är upp till författaren av erotika att balansera idealiserad stereotyp sex och verkligheten.

Vad som kännetecknar ”bra sex” är en individuell bedömning men här är en lista som de allra flesta verkar vara överens om, se till exempel (Flashback, 2019) (Johansson, 2003) (Karlsson, 2010):

 • ”Bra sex” följer ingen manual.
 • Det är inte alltid bra. Det är en utopi.
 • Det är ett ömsesidigt givande och tagande, ett utforskande där det är viktigt att lyssna på sin partner.
 • Känslan måste byggas upp, det får ta den tid som behövs.
 • Spontant och lekfullt.
 • Kärlek eller åtminstone kärleksfullhet är viktig. Respekt.
 • Försoningssex efter bråk.
 • Sex för att skaffa barn.

Beroende på läggning och situationen placeras sexupplevelsen och även beskrivningen av en sexscen någonstans längs följande två skalor:

 • Sinnligt / kroppsligt eller en snuskig fantasi?
 • Nyhetens behag eller tryggt sex med någon man litar på?

Det blir bättre om hormonerna svallar och vissa delar av månaden är speciella.

Sex som engagerande gissningslek

Maybe this will turn her on, or this? There’s so much strategy that goes on in people’s heads during sex. More, less, harder, softer, maybe I should be romantic at this moment, maybe I should relent for a little bit So there’s always endless debate over strategy, and that is never confided (Edmund White in Benedict 2002, s. 40)

Sex är en intim dialog där de två (eller flera) inblandade aldrig fullt ut kan förklara sig och inte heller helt kan förstå de andra. Det är en avancerad engagerande gissningslek där alla ger och tar efter bästa förmåga och efter de mål de själva medvetet eller omedvetet har.

Sex uttrycker mycket av det vi menar med att vara människa som tillgivenhet, kärlek, rädsla, sårbarhet, ilska, makt, och underkastelse. Det river också ner försvarsmurar och öppnar upp oss för känslor och tankar vi tryckt undan (Benedict, 2002, s. 41).

När passar det med sex i en roman

I detta avsnitt ges några plus och minus med att ha sexscener i sin text. Allt från möjligheten att få sälja många böcker till att genren förfataren valt kräver det.

Erotik är en storsäljare

Erotic literature is women’s domain. From the very beginning, ever since knowledge fell into the lap of the apple picker, women have wanted to know what love is all about and share this knowledge with others (Fuld, 2014, s. 7).

Hur viktigt sex är kan anas utifrån antalet böcker som säljs med det temat. En bok av den typen som blev accepterad som rumsren var Fifty shades of grey (Femtio nyanser av honom) från 2011 som i juni 2015 sålt i 125 miljoner exemplar (150 miljoner februari 2018) och översatts till 52 språk. Den är bland de 20 bäst säljande böckerna i världen någonsin och det på bara några år.

Lady Chatterleys älskare av D. H. Lawrence skrevs 1928 och mötte hårt motstånd i domstolar för sina beskrivningar av sex. När den gavs ut av Penguin 1960 efter att censuren släppts såldes första upplagan på 2 miljoner exemplar slut inom ett år.

Erica Jongs Rädd att flyga som öppet talade om sex ur ett kvinnligt perspektiv har sålt i över 25 miljoner exemplar.

Företaget Nextory rapporterar att läsandet och lyssnandet av erotiska och romantiska böcker ökade med 165% 2018 jämfört med 2017. Intresset var störst på torsdagar mellan 21 och 22 på kvällen. Enligt företaget är det sysnen på erotisk litteratur som förändrats (SvD, 2019). December är den månad när flest läser genren och runt alla hjärtans dag i februari toppade läsandet.

Varför ha med sex i en roman?

In the best fiction about sex, even in a brief paragraph, we come to the end knowing not just “what happened” but something about the characters, their sensibilities, circumstances, or inner lives, about the narrator who is relating the events, the concerns of tha author – o all of the above. A well written sex scene engages us on many levels: erotic, aesthetic, psychological, metaphorical, even philosophica. (Benedict, 2002, s. 39)

Eftersom sex är viktigt för de flesta av oss är det också ett effektivt sätt att beröra läsaren. Fiktion behöver konflikt och så fort författaren närmar sig sex stiger insatserna. Hur, var, när säger en hel del om de som deltar så sex är ett utmärkt sätt att visa på karaktärernas inre egenskaper. En välskriven sexscen piggar upp de flesta läsare och är rolig att skriva. I vissa genrer förväntas det dessutom en eller flera sexscener och i en relationsroman helt utan erotisk spänning har författaren amputerat sin text. Den erotiska spänningen behöver inte realiseras i ssexscener, det kanske aldrig händer något mellan karaktärerna, men spänningen finns alltid mellan en man och en kvinna som ungås en tid (vi håller oss till heterosexuella förhållanden i denna essä).

I Tollström (s. 114) ges tipset att våga sikta på att göra läsaren upphetsad vilket kan göras utan att använda könsord. Det viktiga är att läsaren berörs. Ett sätt att åstadkomma detta är att skriva med mycket detaljer (Tollström, s. 117).

Du kan skriva en halv sida om hur en romanfigur ser på en annans ben. Kanske beskriva formen på vaden i form av en liknelse, Fantiserar romanfiguren om hur låret känns att ta på? Vilken färg har huden? … Hur tänker romanfiguren om att låta läpparna följa en viss linje, låta tungan kittla i knävecket? Går det att skildra förväntan? Vad händer i kroppen? (Tollström, s. 117).

Roland Barthes har skrivit ”all writing is in some sense erotic”, detta eftersom all text skrivs för att beröra läsaren, om den inte gör det, till exempel för att den är pratig, är texten frigid och känslokall (LeFranc, 2017, s. 23). Sett som sexuell stimulans är pornografi den ultimat transformerande texten, inte mentalt, men fysisk, som kroppsligt berörande.

“Is not the most erotic portion of a body where the garment gapes? In perversion (which is the realm of textual pleasure) there are no ”erogenous zones” (a foolish expression, besides); it is intermittence, as psychoanalysis has so rightly stated, which is erotic: the intermittence of skin flashing between two articles of clothing (trousers and sweater), between two edges (the open-necked shirt, the glove and the sleeve); it is this flash itself which seduces, or rather: the staging of an appearance-as-disappearance. The pleasure of the text is not the pleasure of the corporeal striptease or of narrative suspense […] the entire excitation takes refuge in the hope of seeing the sexual organ […] or in knowing the end of the story.” (Barthes, The pleasure of the text, 1975, s. 5)

Sexscener blir personliga

Beskrivningar av sex handlar om kontroll, förtroende och sårbarhet (Morris, s. 119). Svåra ämnen. Att skriva om sex blir med automatik personligt. Författaren speglas och förknippas med det som händer och hur det beskrivs.

Samma sex för alla?

Sex är olika saker för alla och hur författaren väljer att beskriva sex kommer, med nödvändighet, bara att passa några. Frågor att fundera över  här är: ”Är det skillnad på erotik och porr för kvinnor och män?”, ”Varför i så fall?”, ”Kan män skriva om sex för kvinnor?”, ”Kan bara kvinnor skriva om sex för kvinnor?”, ”Är det bara kvinnor som kan skriva läsvärda erotiska berättelser?”. Så här skriver Anais Nin (1969) om detta.

Som jag skev i del III av Dagboken hade jag en känsla av att Pandoras ask rymde mysterierna kring kvinnors sensualitet som är så annorlunda än männens och som inte går att beskriva på männens språk. Kvinnor tänkte jag, var mer benägna att knyta sex till känslor och kärlek och att välja ut en enda man åt sig snarare än att leva i promeskuitet. Jag insåg detta medan jag skrev romanerna och Dagboken, och jag insåg det än klarare när jag börjad undervisa. Men även om kvinnors inställning till sex är mycket annorlunda än män hade vi då ännu inte lärt oss hur vi skulle skriva om det. (Nin, 1969, s. 16-17)

Frågan om hur sex ska skrivas, och av vem, nu och i framtiden är en öppen fråga. Exemplen i denna essä kan användas som diskussionsunderlag och i slutet av essän ges lite inblickar i hur diskussionerna går i dagens medier.

Författaren

Enligt alla skrivböcker bör en författare som inte känner sig bekväm med att skriva erotik undvika det. Men att skriva sex kan också handla också om författarens ego. ”Jag kan skriva sex bättre än någon annan.”, ”Jag vill skriva sex. För mig själv och för andra”.

För Nins novellsamling Venusdeltat är explicita sexbeskrivning självklara, men de skrevs på ett sätt som läsarna förknippar med Nins sätt att skriva. Vad är det för ett sätt? Senare i denna essä ska vi försöka identifiera hennes stil.

Berättelsen

Vi kan definiera berättelsen på följande sätt:

En berättelse handlar om någonting som åtminstone författaren bryr sig om och vill berätta om, en ide, sak, eller olika sätt att tänka eller bete sig. En precisering vi ofta gör är att en berättelse inbegriper ett händelseförlopp.

Om det författaren vill berätta om inbegriper sex, då bör väl rimligen romanen innehålla sexscener? Men, så enkelt är det inte eftersom det är läsaren som slutligen bestämmer om romanen är läsvärd och om sex behövs. Skrivprojektet kan ses som ett kontrakt mellan författare och läsare. Två perspektiv på kontraktet är genre och tema.

Genre

Beth Hill (2011) fokuserar på genren som bestämmande för hur mycket sex som kan och bör finnas i en roman. Utifrån genren har läsarna förväntningar och krav på vad de vill och absolut inte vill läsa om. Hon ger romatiska romaner som exempel och delar upp dem efter en skala där i ena änden explicita sexscener är en förväntad och nödvändig ingrediens men där sex helst inte ens ska antydas i den andra ändesn En puss och en kram räcker. Att det alltid finns en sexuell spänning i en romantisk roman är en annan sak.

Fundera över varför sex finns eller inte finns med i följande berättelser och hur sex gestaltas om det förekommer:

 • Sex i romaner i djursagor där djur berättar?
 • Sex i Harry Potter? I Sagan om ringen?
 • I bibeln? Visst ja, där finns det en del.
 • Sex i en sciencefiction med robotar?
 • Sex i dokumentärer där händelseförloppet i stort är verklighetsbaserat med sexskildringarna lagts dit för att öka intresset eller förankra verklighetsförloppet i människors vardagsliv.
 • Sex i romantiska barndomsskildringar? ”Det var bättre förr. När jag var liten”.
 • Sex mellan spöken?

Om boken är en actionthriller är frågan om en eller flera sexscener hinns med. Över tid har acceptansen ökat för sex i många genrer, men den första erotiska deckaren skriven av en svensk författare kom ut så sent som 2014, Dödlig åtrå av Susanne Ahlenius.

Tema

Finns det teman där erotik i form av explicit sexuella beskrivningar inte alls passar, eller teman där det sexuella är poängen?

Religiösa teman är ligger nära till hands att föreslå som sexbefriade, men i romanen Rosens namn av Umberto Eco klämmer författaren in en sexscen som sätter igång katastrofen. I övrigt innehåller boken långa vindlande religiösa och existentiella diskussioner och mord. Teman relaterade till barn är andra exempel där sex inte är vanligt.

Vi kommer senare att ge flera exempel ur romanen Lady Chatterleys älskare av D. H. Lawrence. Där är ett tema att författren ville visa på den innerliga sexualitetens möjligheter att skapa mänsklig gemenskap. Det var Lawrence dröm för hur mänskligheten skulle lösa sina problem och en roman med det temat måste naturligtvis innehålla sexscener. Att han dessutom ville göra uppror mot snäva normer och ett stelt klassamhälle motiverade honom ytterligare.

Autofiktion har ett ambivalent förfållande till sex. Å ena sidan skapar sådana sexskildringar intresse och kan behövas för att trovärdigt beskriva en relation, å andra sidan ges bara ena sidans version av det som hänt. Den andra sidan kanske hade en helt annan syn på det som hände och har i många fall varit emot att lämnas ut. Att författaren sedan hävdar att alltihop är en fiktion och påhittat hjälper inte.

Humor, känslor och sex

Sexanspelningar och humor har en gemensam kulturell bakgrund. Före 1700-talet användes båda för att kritisera religiösa och politiska aktoriteter (LeFranc, 2017, s. 11).

Hur fungerar humor och porr tillsammans? Problemet för porr är att om den är riktigt rolig slår humorn ut den sexuella upphetsningen. Däremot kan humorn vara något som håller konsumenten kvar till dess sexakten börjar. Hur är det med humor och erotik? På ett liknande sätt som för porr hotas erotiken, fast här är det den estetiska dimensionen som attackeras. Läsningen av det sensuellt beskrivna fingret som glider längs magen neråt får en helt annan karaktär av ett gapskratt när det kittlas. Humor går alltså alldeles utmärkt att använda i erotiska scener, men det får följder. Passar det med den valda genren och i scenen? Matchar det karaktärerna

Även andra känslor som ånger, rädsla, hopp, skräck är bara några exempel som kan användas, med känsla för hur läsaren påverkas och hur resten av romanen uppfattas.

Våld är provocerande på ett helt annat sätt än humor. I kombination med sex kan det bli riktigt otrevligt.