Idé

Den centrala idén i berättelsen är dess tema men temat behöver definitivt inte vara den enda idén i berättelsen. Ideér kan också vara berättarkomponenter.

  • Berättelsen om en uppfinnare kan vara berättelsen om en idé.
  • En deckare kan följa upp ett eller flera spår (ideér) till hur mordet utfördes.
  • Som en bihandling kan en familj kan ändra sitt liv utifrån en idé, som att äta mer vegetariskt.
  • Science Fiction där ideerna spänner upp en värld och påverkar handlingen

En uppfinnare bör ha gott om ideer och detsamma gäller för författare.

Idedrivna romaner är kanske inte det som gäller just nu. Människor, karaktärer och relationer är dominerande teman snarare än frågor om hur samhället skulle kunna se ut. Man kan förstås hävda att utforskandet av mänskliga värden också är en sorts idedriven litteratur.

För det stora flertalet läsare är den mänskliga erfarenhet som litteraturen presenterar förvisso det primära. … Läsaren försöker ta del av en annan människas vision, erhålla kunskap om världen, utforska den mänskliga andens resurser, vinna insikter som kommer att göra hans liv mer begripligt (Rosenblatt, 2002,  s. 22)

Var finns tekniken i den mänskliga erfarenheten? Framtiden?

Anders Öhman (2002, s. 161) skriver följande som en kommentar till litteratur helst ska vara realistisk och en kommentar till den sannolika världen:

För mitt syfte är det uppenbart att flera av de populära genrer jag behandlar har blivit föraktade och nedvärderade av den litterära institutionen för att de inte präglas av denna realistiska effekt. Man har därför beskyllt dem för att vara verklighetstomma, banala, förljugna och redskap att fly verkligheten med (Öhman, 2002, s. 161).

En ide är en överraskning för läsaren. En innovation kanske till och med för författaren.