Humor och språk

Det är svårt att tänka sig en humoristisk bok som beröms för ett ”vackert språk”. Varför? Kanske för att humor bygger på brott i helheten, överraskningar i ordval eller händelser, störningar i allmänhet, övertramp, aggressiv överlägsenhet, humor som flykt ur en psykologiskt pressande situation, …?

Det som är vackert kan också något utöver det vanliga, överraskande och kreativt, men det syftar uppåt, antyder något större, utanför, där humor smäller ballongen och gör en kullerbytta i gräset. Möjligen har vårt skönhetsbegrepp kvar en del av antikens koppling mellan moral och skönhet.

Kan humor vara sublim?

Under rubriken Stil/Stilanalys finns en hel del mer som relaterar till språkanalys. Tips finns också under rubriken Efterarbete och förstås i avsnittet om Mall för systematisk analys.