Handling av

Det finns många olika typer av handlingar och vi har redan behandlat specialfallet dialog som är en sekvens av handlingar. En handling är i sig ett specialfall av alla möjliga händelser. Typiskt handlar berättelser om karaktärer som är personer, men det är inte nödvändigt. Kravet är att karaktären har ett inre liv som kan resultera i en (mer eller mindre) överlagd och alltså oförutsägbar handling.

En hungrig varg kan definitivt vara en karaktär.

En robotgräsklippare, och en väckarklocka kan vara en karaktär.

Ett moln och ett träd kan vara karaktärer.

The action is every kind of story created by your character’s goals. Goals provide motivation. Obstacles create tension. Potential loss promises transformation. (Alderson, s. 7)

För människor och huvudkaraktärer i berättelser gäller att valen som görs blir till handlingar. En människa kan inte låta bli att handla och ska en karaktär skapa intresse måste den handla och göra det utifrån en konsekvent inneboende logik baserad på de drivkrafter och handlingsmönster som bakplanet och berättelsen medger.

Handlingar i en berättelse är språkbaserade representationer av processer där en eller flera karaktärer är inblandade på en eller flera platser och tidpunkter. Vilka typer av processer kan urskiljas? Simpson (s. 22-28) listar de följande:

  • Materiella processer – något görs av någon som har ett mål
  • Mentala processer –uppleva, tänka och reagera. Upplevelser från sinnen behandlas och reageras på.
  • Beteendebaserade processer –
  • Språkskapande processer – säga och uttrycka
  • Relationella processer – varande, tre huvudtyper är: intensiv relationell process (x är y), ägande (x har y), och en process för omständigheter (x är med/är på/i/ y). Men så enkelt är det inte för var och en av de tre processerna kan förekomma i två typer, som tillägnande (attributerande) eller som identifierande. Exempel för ägande är att x har attributet y och x har en relation med y, som har en relation med x. Ett konkret exempel på tillägnande är att ”Han har finnar”, där det inte går att säga att ”Finnarna har honom”. I ett identifierade fall som att ”Han har skrivit romanen” kan man vända på relationen och skriva ”Romanen är skriven av honom”.
  • Existentiella processer – någonting finns, eller någonting sker

När karaktärerna i en berättelse handlar får berättelsen liv. Då kan dramat ta fart för handlingen är karaktärens sätt att hantera de hinder som dramat sätter upp.

På nivån av handlingar / aktiviteter beskrivs även indirekt karaktärerna som gestaltas via sina beteenden. Handlingar är utmärkta sätt att åskådliggöra en karaktärs starka och svaga sidor, behov, moral, läggning, lynne, humör och många andra interna tillstånd. Alla karaktärer har en historia som spelar roll när de spelar sin roll i en berättelse. Som författare går det inte att börja berättelsen med att berätta allt om alla inblandade, alltså måste informationen pytsas ut ”just in time”, när den behövs.