Handingar av

Gå igenom romanen ännu en gång och notera kritiska handlingar i romanen. Är det troligt att den karaktär som utför handlingen skulle bete sig så (Obstfeld, 2002, s. 29)? Om inte, hur ska karaktären eller handlingen modifieras?

Hur besegras till exempel antagonisten?