Händelse

Förändring är grunden för dramatiken och berättandet och varje förändring initieras av en eller flera händelser.

Händelser inkluderar alla handlingar som karaktärer i berättelsen utför och som styrs av en karaktärs intention och interna tillstånd, e.g. idéer. Men det finns även andra händelser. Det finns tilldragelser som berättelsens karaktärer inte kan påverka, i alla fall inte just där och då. Händelsen kan redan ha inträffat eller så genereras den av någon eller något som inte går att påverka. Att blixten slår ner är oftast av karaktären slumphändelse som inte går att påverka.

Det som gör händelser intressanta är just att de inte är deterministiska. Att de kan slå ner som en blixt från klar himmel, eller vara väntade sedan länge men det är osäkert precis när och var de inträffar.

För att vara begripliga måste förändringar grundas i läsarens erfarenheter. Detta räcker dock inte för att skapa intresse. Det behövs ett rejält hot eller dilemma som berör för att den ska bli intressant. Hägg (s. 39) kallar detta svarta moln vid horisonten för ”En björn på stranden”. Berättelsen om ett par som sitter i solnedgången på en strand och småpratar är tråkig. Vet läsaren att en livsfarlig björn som rymt närmar sig blir det mer intressant.

Händelser har olika vikt som beror av situationen. Från dödshotande till omärkliga. Ett skott som hörs kan vara en berättelses klimax, men ett skott kan också vara bara ett av skotten i en skottsalva under ett större slag. Det är upp till författaren att betona och skriva fram det som är viktigt för berättelsen och tona ner det som inte driver den framåt. Det behöver inte vara det objektivt, utifrån sett, viktigaste som ska lyftas fram. Att björnen som närmar sig en strand stannar upp och äter en ram blåbär är smågulligt om inte författaren presenterat den yttre kontexten med den döde blåbärsplockaren i riset och det unga paret på stranden.

Händelser som påverkar mänskliga relationer är viktiga i de flesta berättelser. De kan vara av en social karaktär, att någon person gör något, men även ett blixtnedslag kan påverka relationer. Tänk på den unge mannen och kvinnan som söker skydd undan regnet i en busskur. De känner inte varandra och plötsligt slår blixten ner.