Författarstereotyper

“That’s when I recognized the underlying problem some writers wrestle with is that they transport story characters from their inner stage to a public stage whete these characters are supposed to be performing for an audience. But those characters often keep their back to the audience while performing for the author, their real audience.” (Johnson, 2015, s. 196)

Allt skrivande speglar författaren och mest tydligt syns detta i de karaktärer som författaren skapar och ger ett fiktivt liv. Det är troligt att du som författare mer eller mindre tillhör en eller flera av följande kategorier (Johnson, 2015, s. 198 ff.).

  • Den passionerade författaren – känslorna svallar hos karaktärerna, men var finns berättelsen som engagerar?
  • Den sårade författaren – skapar huvudkaraktären som är för medtagen för att agera, bifigurerna drar fram huvudkaraktären, och handlingen.
  • Martyren – med känslomässigt döda huvudkaraktärer som inte verkar reagera på det som händer dem.
  • Den obekräftade författaren – huvudkaraktären puttas åt sidan när dramat intensifieras. Då är det författarens tro eller idéer som styr showen. Sidokaraktärer är publik till huvudkaraktären och skurken/motståndaren är väl beskriven och dör en dramatisk död.
  • Idésprutan – hinner inte utveckla karaktärerna för alla idéer som måste diskuteras
  • Författaren som vill bli räddad eller rädda – huvudkaraktären blir ett tomt redskap för att skapa situationer där författaren kan räddas eller rädda
  • Den rädde författaren – rädslan överförs till karaktärerna som misslyckas när de tvingas till det författaren är rädd för. Alternativet är att som Edgar Allen Poe låta karaktärerna utforska författarens rädslor (Johnson, 2015, s. 243).
  • Den objektive – karaktärer som skildras utifrån, enbart via sina handlingar.
  • Den djupe – får inte så stor publik med karaktärer som för mer eller mindre obegripliga resonemang. Kanske av en rädsla att inte bli uppskattad som ligger bakom flykten in i det obegripliga?
  • Föreläsaren – att hela tiden få reda på vad som är rätt irriterar snarare än engagerar publiken.