Dramatik

Dramatik

Är uppstarten av berättelsen tillräckligt dramatisk? Cut deep är en teknik för att se om dramatiken kan ökas genom att ta bort allt så mycket som möjligt av inledningen av ett kapitel, en scen eller ett handlingsförlopp. Vad är det i början som får en läsare att fortsätta läsa? Vad är det för stämning som sätta alldeles i början av romanen? Den kommer att färga av sig många sidor framåt. presenteras motståndet och är det tillräckligt starkt för att engagera? Är presentationen tillräcklig? Inte alltför många karaktärer som presenteras?

Undviker romanen det som kallas problemet med att texten mellan start och upplösning är för vekt beskriven och oengagerande (”saggy middle”)? För att åtgärda detta behövs antagligen texten trimmas ner. Författaren måste offra lite av den text som så mödosamt skrivits ner. Bell (2008, s. 233) föreslår några tekniker. En drastisk är att slopa en karaktär, eventuellt genom att kombinera två till en. Ett alternativ är att skala av en delintrig.

Finns det cliff hangers? Byggs de upp? Skapar de förväntan? Finns det en cliff hanger i slutet av första kapitlet? Om inte, kan kapitlet delas upp så att en cliff hanger skapas i slutet av någon spännande scen i kapitlet? Går inte det så bör kapitlet skrivas om, eller bytas ut (Goldsmith, s. 48). Alternativt kanske det finns för många cliff hangers (Obstfeld, 2002, s. 53)?

Bell (2011b, s186-187) föreslår en drastisk metod för att undersöka