Dramat i den enkla berättelsens fyra delar

I avsnittet om berättelsen och använde vi fyra delar för att strukturera berättelsen och karaktärsbeskrivningen. Nu är det dags att se hur dramat kan sorteras in efter samma modell (Brooks (2011, s. 158-223).

Del 1: Introduktionen fram till den första vändpunkten

Berättelsen börjar med en öppningsscen och en händelse som syftar till att lyfta ett ögonbryn på läsaren och skapa intresse. Intresseväckaren (hooking moment) måste komma tidigt i romanen, på de första tjugo sidorna. Den första delen introducerar karaktären och ger bakgrund till berättelsen som följer. Insikten etableras att det finns något att förlora och att något kommer att hända. Den första delen av berättelsen accelererar fram till ungefär en fjärdedel av romanen. Då inträffar något.

Den första vändpunkten presenterar konflikten.

Vändpunkten kan vara något stort, som att Titanic kör på ett isberg, eller något personligt som en skilsmässa eller en lotterivinst. Vad det än är så berör det huvudpersonen och tillvaron i vardagen ses i ett helt nytt ljus.

Del 2: Reaktionen på första vändpunkten

I del två av berättelsen får läsaren följa vad som händer efter att konflikten presenterats. Det är viktigt att läsaren vid det här laget känner huvudkaraktären tillräckligt för att bry sig om det som händer i den första vändpunkten. Det är en avancerad uppgift för författaren att presentera allt om karaktären och dennes värld utan att för den skull bränna av historien och underminera dramatiken. Under del två utforskas konfliktens gränser av karaktärer, utan att något försök görs att lösa problemet. Ett relativt enkelt författarprojekt. Sanningar kan behöva omvärderas. Nya kunskaper behövs. Jämvikten i vardagen är rubbad. Någon eller något hotar huvudpersonen. Vilken blir reaktionen? Hoten blir allvarligare och möjligen med en antydan om att den som hotar känner till något om huvudpersonen, en svart hemlighet som inte får komma ut. Reaktionen blir inte att ge tillbaka, ingen vedergällning, inte än. Det är för tidigt för det i berättelsen. Huvudpersonen tar inte fullt ut till sig hur allvarligt problemet är och är inte desperat nog. Det kan mycket väl läsaren vara om författaren vill släppa det. Hjälten gör ingen större ansträngning förrän dramatiken har stegrats tillräckligt. Då händer något.

Den andra vändpunkten förändrar situationen.

Ny information presenters som gör att huvudpersonen måste agera. Situationen förändras och insatserna ökar drastiskt. Barnen i familjen hotas. Hjälten blir beskjuten men klarar sig som genom ett under. Nu går det inte längre att fundera och gömma sig. Det krävs aktion och tiden är knapp.

Del 3: Attacken efter andra vändpunkten

I detta läge finns inget annat val än att ge sig på problemet, skurken, ondskan och det verkar till en början inte alltför svårt. Men, allt eftersom inser hjälten sitt underläge. Antagonisten är smart och utnyttjar varje misstag. Hjälten kämpar med sina inre demoner och sina begränsade kunskaper. Gräver djupt efter kraft. Skurken sitter med all trumf på handen. Om och om igen slår skurken ner hjältens försök. Läsaren och hjälten inser att det är en oerhört svår motståndare att besegra och valmöjligheterna sinar. Med starkare och med skarpare vapen har hjälten tvingats in i ett hörn, nu kanske både fysiskt och mentalt skadad. Då händer det något:

Den tredje vändpunkten ger en sista upplysning.

Upplysningen, som till att börja med inte verkar vara så viktig visar sig vara avgörande när hjälten drar full nytta av den.

Del 4 Upplösningen:

Slutet är nära. Med hjälp av den sista pusselbiten kan hjälten ta upp jakten och avsluta den. Hjälten besegrar sina egna demoner och skurkarna. Han eller hon har växt under trycket och gjort det omöjliga. Läsaren också. Hjärtat är varmt. En tår i ögonvrån. Segern känns ända ner i tårna.