D-F

Denouncement (avrundning) – lugnet efter stormen i den dramatiska utvecklingskurvan. (Dramatik)

Dialog – ett specialfall av handling av typen agerande-påverkan. Dialogen är karaktärers meningsutbyten som aktivt fördjupar, preciserar, breddar dramat (löftet, resan), som lägger till och inte bara är en presentation av passiv information. Kort, fokuserad i dramatiska ögonblick. (Berättelsen)

Dialog – en sekvens av handlingar som utförs av berättelsens karaktärer i avsikt att förmedla information och bygga eller bryta upp en relation. (Dialog)

Dialog– karaktärers meningsutbyten som aktivt fördjupar, preciserar, breddar dramat (löftet, resan), som lägger till och inte bara är en presentation av passiv information. Kort, fokuserad i dramatiska ögonblick. Det går att formulera syftet med dialogen i dramat i en mening. (Dramatik)

Dilemma – vad står på spel för huvudpersonerna. Runt dilemmat skapas en ramberättelse med huvudpersoner, platser, omständigheter, situationer. Ett bakland byggs upp av information i vilket berättelsen iscensätts med en undertext (budskap) i en viss genre (stil). (Romanens värld)

Direkt tal (direkt anföring) – Karaktärerna pratar utan att berättaren förmedlar (Dialog)

Dispotio – är grekernas ord för struktureringen av materialet. (Dramatik)

Distanserande ord (filter words) – ord som ökar avståndet mellan den som ser det som berättas (point of view), och det berättade. (Beskrivningar)

Epifor – flera satser eller meningar efter varandra avslutas med samma ord. (Stil)

Erlebte rede” –  berättelsen återger en persons tankar i indirekt form, e.g. ”Trädet funderade en stund. Det regnar, tänkte det.” (Berättaren)

Erlebte rede (upplevt tal, täckt anföring, inlevande anföring, svävande framställning, Oratio tecta, fritt indirekt tal ) –  repliker återges i tredje person och i samma tempus som den berättande texten (Dialog)

Erlebte rede (svävande framställning) – mellanform mellan relation och anföring. (Stil)

Eufemism – förskönande omskrivning; ”Vi ska alla den vägen vandra”. (Stil)

Exposition – presentation av fakta (Dramatik)Fabula (story, storyline) – handlingen i en ordnad tidssekvens av händelser i handlingen skalad från detaljer om händelser, karaktärer, dialoger och beskrivningar. (Berättelsen)

Fabel (storyline) – vad? Händelser som tar läsaren från löftet till upplösningen. Normer trotsas. Föräldrar trotsas. Till sist trotsas döden. En storyline kan beskrivas utan att karaktärerna nämns. (Dramatik)

Fokalisering – det berättarperspektiv utnyttjas vid berättandet, alltså vems synvikel (point of view) vi få följa. (Berättaren)

Formen – författarens personliga språkliga gestaltning, den unika organisationen/ arrangemanget/kompositionen av just denna text. (Berättelsen)

Frasering – användning av pauser, via interpunktering, ordval och meningslängd och betoning. Ett sätt att se språkets som musik. (Språk)

Fritt indriekt tal – (erlebte rede, upplevt tal, täckt anföring, inlevande anföring, svävande framställning, oratio tecta) –  repliker återges i tredje person och i samma tempus som den berättande texten (Dialog)

Författare – har ett unikt, typiskt uttryck, ett språk och en röst som kännetecknar texterna. (Språk)

Förväntan– karaktärerna startar en resa där läsaren lovas dramatiska ögonblick. Hur upprätthålls berättelsens löfte (story, story line)? Frågan kan formuleras i en mening. Vilka hinder sätts upp i intigen (plot, plot line)? Hur transformeras karaktärerna under resans gång? (Dramatik)