Analys av tema

Kunskaper om analys innebär kunskaper om syntes och vice versa. Läsande ger kunskaper om skrivande och som författare läser du på ett nytt sätt. Här är ett förslag till temabaserad analys, till exempel i en bokcrkel.

Först några inledande frågor:

 • Idén? Finns det en idé som satt igång processen att skriva berättelsen?
 • Konceptet? Svaret på frågan ”Vad händer om?”.
 • Utgångspunkten? Karaktärer och konflikt?
 • Motivet? Formuleras en konkret representation av temat?

 Sedan frågor om temat:

 • Vad kännetecknar författaren som kan tänkas återfinnas i temat?
 • Hur har författaren själv formulerat frågan om varför romanen skrivits?
 • Hur formulerar läsaren samma fråga efter att ha läst boken?
 • Genrekopplade teman? Intertextuella ledtrådar till teman?
 • Ger ämnesval, innehåll, språk och stil ledtrådar till teman?
 • Drivs temat av karaktärers egenskaper eller av de omständigheter som karaktärerna hamnar i?

Vilket av följande två teman matchar bäst romanen?

 1. Teman som beskriver hur någonting är. Analyserande. Till exempel kärlek, döden, syskonskap, kamratskap, krigets elände. (karaktärer, relationer, händelser, miljöer,
 2. Teman med syfte att åstadkomma en förändring. Transformerande. Romaner från utopiska samhällen. Som beskriver hur något skulle kunna bli och därmed lyfter fram eller försöker stoppa ett beteende. Moraliskt motiverade romaner.

Med hänsyn tagen till det som kommit fram i svaren ovan:

 • Vad betyder romanen för mig som läsare?

Och som avslutning:

 • Skriv ner berättelsens teman och vikta dem.
 • Skriv ner en mening som sammanfattar berättelsens viktigaste idé.

Se även kapitlen om fiktiva världar, utopier och dystopier, kapitel om den transformerande läsupplevelsen.