Analys av relationer och deras beskrivningar

Ett sätt att se relationen  är som en egen karaktär som tar tid och plats i ett sammanhang. Här följer en mall för att analysera relationerna.

För varje relation i berättelsen kan följande frågor ställas:

Vad innebär relationen? Vad är den av för typ och vilka inre och yttre egenskaper har den? Är relationen till exempel dynamisk nog för att driva på dramatiken? Bränner det till mellan karaktärerna eller inte? Behöver tonlägen skruvas upp i några scener?

När och hur introduceras relationen?

Vem/vilka är inblandade?

Hur påfrestas relationen?

Vem/vilka i relationen är inblandade i förändringen?

Vilka nya karaktärer påverkar relationen? Andra faktorer som ändras? Meningen med relationen? Kunskaper / kompetens? Verktyg och material som stöttar?

Utvecklas relationen? Positivt eller negativt?

Avslutas relationen?

Om inte, varför? Vad lämnas öppet?

När och hur avslutas relationen?

Vem/vilka gör det?

Några andra saker att titta på är:

Hur börjar romanen?

Hur slutar romanen? Visst är slutet lyckligt?

Slutomdöme:

Analys av kärleksromaner

Det som följer är några tillägg till analysen av vilken roman som helst som innehåller en eller flera kärlekshistorier.

Finns det en central kärleksrelation i romanen du analyserar?

Hjältinnan

Är hon sympatisk? Går det att känna empati med henne? Att identifiera sig med henne? Vad har hon för defekt(er)? Har hon ett passande namn?

Hjältinnan är vacker, kanske med vissa mindre skönhetsfel som att hon behöver glasögon. Hon förstår inte själv hur vacker hon är. Hon är också stark, modig, uthållig, och mycket mer. Men hon tror sig till en början inte ha någon av dessa egenskaper.

Hur utvecklas hjältinnan under berättelsen?

Störs hjältinnans röst av författarens?

Är romanen skriven i första person, ur hjältinnans synvinkel?

Hjälten

Är han älskvärd? Vad har hon för defekt(er)? Matchar hjälten hjältinnan, utan att överglänsa henne? På vilket sätt kompletterar han hjältinnan? Har han ett passande namn?

Hjälten måste vara lätt att tycka om. Varför skulle annars hjältinnan falla? Hjälten ska vara, eller visar sig under berättelsen vara, perfekt för henne, vilket inte behöver betyda att han, det är typiskt en han, är felfri.

Han ska vara supersnygg, förstås. Ärlig och med en moralisk, intellekturell och känslomässig styrka som matchar hjältinnans. Det kan gärna finnas en historia som tynger honom och som han kämpar med. Hjälten måste utvecklas under berättelsen för att vara intressant. Är han tuff visar han en mjukare sida som hjältinnan lockar fram, är han mjuk, visar han en tuffhet utmanad av omständigheterna.

Hjälten är fantastisk, och det är hjältinnan också. Tillsammans är de ett oslagbart par förutbestämda att hålla ihop livet ut.

Passar han in på någon av urtyp för en hjälte (alfahanne, mjukis, rötägg, lidande eller playboy)? Är han ryss, tysk eller skandinav?

Hur utvecklas hjälten under berättelsen?

Har hjälten en egen romantisk röst, skild från hjältinnans?

Bifigurer

Vad spelar de för roller? Tillför de något till berättelsen? Har de passande namn?

Handling och intrig

Stöter hjälten och hjältinnan ihop tidigt i berättelsen? Attraheras de av varandra? Skapas det en sexuell spänning vid mötet? Hur beskrivs denna åtrå? Var lägger författaren ribban språkligt och handlingsbeskrivande när det gäller det sexuella (en kyss, hämningslöst köttsligt älskande utförligt beskrivet i minsta intima detalj)? Hur byggs den erotiska spänningen på? Finns det bromsklossar för utvecklingen av den fysiska och känslomässiga relationen? Utvecklas dessa i otakt? För varje möte mellan de älskande handlingen framåt?

Finns det partier i romanen där relationen inte utvecklas? Där de aldrig träffas, eller träffas hela tiden utan att något händer?

Vilka cliff hangers finns det i romanen? Hur är dessa konstruerade?

Följer handlingen något stereotypt mönster?

Visst är slutet lyckligt?

Känslor

Finns det minst en tung konflikt som hindrar hjälten och hjältinnan att direkt bli kära och (älska/)gifta sig? Upplever läsaren starka känslor?

Slutomdöme

Vad ger kärleksromanen målgruppen, till största delen kvinnor? Är det en bildningsroman, verklighetsflykt, eller något annat?