Analys av humor

Kunskaper om analys innebär kunskaper om syntes och vice versa. Kunskaper om att läsa ger kunskaper om skrivande och som författare läser du på ett nytt sätt.

När det gäller valet av analysmetod för humor är problemet att det inte finns något vedertaget sätt att identifiera, analysera eller presentera humor i litteratur. Att identifiera analysmetoden blir därför ett första delmål.

Två olika möjligheter för en rolig värld i en roman är om världen själv är rolig/absurd/ galen/xxx eller om beskrivningen av världen är rolig. En kombination av båda är också tänkbar. Detsamma kan sägas om karaktärer och andra berättelsekomponenter. En komponent kan vara rolig i sig själv, eller beskrivas på ett roligt sätt.

Vi utgår från vår egen verklighet som referens. Vad kan vi säga om den? Är den rolig? I Douglas Adams ”Liftarens guide till galaxen” är hela universum galet och till detta läggs författarens egna galna sätt att se på och formulera sig om världen.

Detta har hänt:
I begynnelsen skapades universum.
Detta har senare gjort många människor upprörda, och har i vida kretsar betraktats som helt förfelat. […] Det finns en teori som säger att om någon någonsin upptäcker vad Universum är till för och varför det existerar kommer det omedelbart att försvinna och ersättas av någonting ännu mer bisarrt och obegripligt. Enligt en annan teori har detta redan inträffat. (Adams, s. 169)

Detta skrevs i vår värld och i vår tid, men allvarligt talat även utan att ha läst citatet utdraget måste vem som helst som lyfter blicken och som har det allra minste sinne för humor inse att vår värld är en lustig plats.

Under läsningen av artiklar och böcker har ett antal analysmöjligheter identifierats. Några av dessa finns att hämta ur humorteorin ovan. Jag har självsvåldigt valt ut några som till sin omfattning och tillämpning matchar essäns mål. En humoristisk värld kan skapas genom att lämpliga element varieras på ett lekfullt sätt (Marszalek, 2012) men hur analyserar man en fiktiv värld för att undersöka om den är rolig och till vilken grad den är det? Detta är ingen lek men under arbetet har följande indikatorer visat sig:

 • Humoristisk författare (hade Gud humor? Troligen.)
 • Humoristisk kontext, antingen i romanens värld eller runt romanen
 • Lek med genre eller rubbade teman
 • Humoristiskt platta karaktärer, karikatyrer och stereotyper
 • Andra störningar av litterära element (dialog, beskrivningar, …)
 • Översittarskämt eller sådana som lättar på trycket (med skämt eller distansering).
 • Antal skämt, ordvitsar och användande av enkla humortekniker per sida
 • Ironi, satir, sarkasm, parodiska inslag, pekoral ….
 • Kulturbaserade skämt (modernismen, politiska skämt, …)
 • Humorförstärkare
 • Repetition och variation
 • Läsare med en humoristisk attityd

Här följer en uppsättning ord för att karakterisera humorn i en värld, ordnade i en skala från farsartad till grotesk.

Farsartad, Dråplig, Rolig, Glad / Munter / Sprallig, Humoristisk, Slagfärdig / Fyndig, Underfundig, Förslagen / Knepig / Utstuderad, Klurig, Besynnerlig, Skruvad / Distorderad, Bisarr, Grotesk.