Analys av dialog

Kunskaper om att läsa ger kunskaper om skrivande och i rollen som författare läser du på ett nytt sätt. Kunskaper om analys innerbär att veta något om syntes och vice versa.

De första (eller sista) frågorna är av övergripande karaktär:

 • Har varje dialog en funktion i berättelsen?
 • Representeras dialoger konsekvent, till exempel med citattecken

Sammanfattningsvis ska det för alla dialoger och alla repliker ska gå att svara på följande frågebatteri. Fokusera på berättelsens viktigaste dialoger. Börja med de fem viktigaste dialogerna.

Vad säger karaktärerna?

 • Sammanfatta dialogen i en mening.

Varför sägs det?

 • Vad är dialogens huvudsakliga budskap till läsaren?
 • Är dialogen övertydlig? Personerna blir buktalardockor för författarens budskap eller för att driva handlingen framåt i en osannolik dialog

Hur säger karaktärerna det?

 • Har karaktärerna i dialogerna egna röster? Inte bara författarens eller berättarens.
 • Lyfter dialogen (dialogerna) fram karaktärsegenskaper?
 • Lyfter dialogen (dialogerna) fram relationer?
 • Är dialogen osportslig? Den ena kontrahenten tar hem alla applåderna med författarens bästa repliker samtidigt som den andre framstår som en idiot eller skurk.

Hur påverkar dialogen kontexten?

 • Lyfts miljö (stämning, händelser, tid, plats) fram?
 • Skapas närvaro i berättelsen, i.e. det känns som nu och här?
 • Används dialog för att presentera information ur baklandet?

Hur påverkas dramatiken av dialogen?

 • Byggs och visas konflikter?
 • Finns det en inbyggd spänning på mänsklig resonansbotten?
 • Ökas tempot med korta repliker?
 • En överraskning på varje rad?
 • Skapas pauser för ett dramatiskt skeende?
 • Antyds att något kommer att hända (omen, cliff hanger)?

Dialogens stil

 • Är det en fet dialog där minst en berättarkomponent till deltar?
 • Sägesatser som berättar i stället för replik som visar eller personer som gör?
 • Används adverb för att karakteriserar hur något sägs
 • Görs texten som helhet mer omväxlande. Inte för ensidigt berättande eller gestaltande.
 • Känns dialogen spontan, enkel, naturlig, okonstlad, med ett varierat ordval, tvetydig med anspelningar och oväntade kast, så att fastän den är noggrant frammejslad av författaren så är deb ändamålsenlig med avsikt och relevans?
 • Är dialogen såsig? För många repliker som varken för handlingen framåt eller mejslar ut karaktärerna?
 • Är dialogen osportslig? Den ena kontrahenten tar hem alla applåderna med författarens bästa repliker samtidigt som den andre framstår som en idiot eller skurk.