Analys av berättaren

Ett axplock av frågor för analys av berättaren, berättarrösten, berättarperspektivet och berättelsenivå

  • Är det en eller flera berättare? Ett eller flera berättarperspektiv?
  • Var på skalan mellan dialog (ingen berättare alls) och en allvetande berättare befinner sig de olika berättarna? Första eller tredje person?
  • Vilken typ av fokalisering används? Sammanfaller den med berättaren? Extern eller intern? Varieras den?
  • Finns det problem där en viss berättare inte kan ha upplevt det som berättas om? Berättaren är till exempel medvetslös eller på semesterresa när det händer något på jobbet. Hur hanteras dessa paradoxer?
  • Hur varieras rösten på de olika berättarna?
  • På vilket sätt hörs författaren i de olika berättarrösterna?