Varför skriva en roman?

”Inbilla er inte att ni kan göra er kvitt det som betungar er i livet genom att uttrycka det i ord.” (Gustave Flaubert citerad i Malmsten, s. 99)

Varför i hela fridens namn vill du skriva en roman? Vill du bli ett proffs (Brooks, s. 48)? Vill du till varje pris bli publicerad? Bli erkänd som författare? Kändis? Är romanen ett led i din utveckling som författare? En färdighetsträning? Spelar innehållet någon roll? Har du något viktigt att berätta? Är det bara du som tycker att det är viktigt?

Har du driv nog för att ta till dig den här handboken?

Varför skrivs berättelser och mer specifikt romaner? En skriva en roman är ett stort åtagande så det bör finnas en stark drivkraft. Några sådana är att författaren:

 • Har något unikt och viktigt att säga på ett eget speciellt sätt som är värt att försumma, eller till och med offra allt annat för
 • Har lust och vilja att berätta
 • Underhålla, berätta en historia
 • Övertala, sälja in, lära ut, ändra attityd …
 • Instruera, Varna, Rädda mänskligheten
 • Dokumentera
 • Skaffa sig inflytande, skvallra, baktala
 • Göra sig själv glad och nöjd
 • Göra sin bank glad
 • Överraska, chocka sig själv
 • Fördriva tiden. Har inget annat för sig.
 • Kan inget annat
 • Reda ut någonting obegripligt
 • Utforska idéer
 • Hitta sig själv
 • Visa upp sig
 • Fly från verkligheten
 • Ta livet av läsare

Som författare kan du alltid fråga sig själv hur stora risker det är värt att ta för att skriva en berättelse på ett visst sätt. Antag att det kostar dig ditt äktenskap, är det okej? Vad säger de risker du utsätter sina karaktärer om dig själv och vad du är rädd för? (Johnson, 2015, s. 243). Hur ljuger dina karaktärer (Johnson, 2015, s. 277)? Vad säger det om dig som författare?

“As for writing, most people secretly believe they themselves have a book in them, which they would write if they could only find the time. And there’s some truth to this notion. A lot of people do have a book in them – that is, they have had an experience that other people might want to read about. But that is not the same as ‘being a writer.
Or, to put it in a more sinister way: everyone can dig a hole in a cemetery, but not everyone is a grave-digger. The latter takes a good deal more stamina and persistence. It is also, because of the nature of the activity, a deeply symbolic role. As a grave-digger, you are not just a person who excavates. You carry upon your shoulders the weight of other people’s projections, of their fears and fantasies and anxieties and superstitions.” (Atwood, 2002, s. 26)

Om du nu bestämt dig för att skriva en bok. Gör det! Bara sätt igång. Ignorera självkritik. Gå skrivarkurser. Läs skrivhandböcker. Även om första försöket inte blir en roman kanske du har skrivit en novell och fått en ide till den roman du egentligen ville skriva. Öva att skriva, Öva, Öva. Läs och fundera över det andra skrivit. Läs. Läs.

Kort om handbokens innehåll och struktur

Denna handbok tar upp de grundläggande kunskaperna för att skriva och läsa en roman. I teorin. En hel del viktiga begrepp presenteras dig som vill gå pang på rödbetan i alfabetisk ordning på sidan ”Begreppsindex”. De viktigaste berättelsekomponenterna som ”Karaktär” och ”Dialog” sammanfattas i en figur på sidan ”Modellen för innehållet”. I övrigt bör rubrikerna och strukturen tala för sig själva.