Varför skriva en roman? (uppdaterad 2021-11-08)

”Inbilla er inte att ni kan göra er kvitt det som betungar er i livet genom att uttrycka det i ord.” (Gustave Flaubert citerad i Malmsten)

Varför i hela fridens namn vill du skriva en roman? Har du något viktigt att berätta? Vill du till varje pris bli publicerad? Bli erkänd som författare?

Det finns drivkrafter i stort och smått och varje författare har sin mix. Ett fåtal författare har något som är så viktigt att säga på deras eget speciella sätt att allt annat är oväsentligt. Det är ett driv som sällan slutar lyckligt. Stieg Larsson som skrev Millennium-triologin dog plötsligt av en hjärtattack och i hans eftermäle sägs det att ”innan han dog hann han skriva färdigt och lämna in manuset”. Var det rätt prioritering att göra?

Att vilja berätta för att göra sig själv glad och nöjd, underhålla, visa upp en miljö, relation eller sätt att leva räcker för många författare. Några har inget annat för sig och skriver för att fördriva tiden och om skrivandet är det enda författaren kan så är valet av sysselsättning enkelt.

Några, mer seriösa med rynkade ögonbryn, vill övertala, sälja in, lära ut, ändra attityd, varna och rädda världen, mänskligheten eller vad nu författaren brinner för. Den obegripliga verkligheten behöver utforskas, dokumenteras och förändras till det bättre. Författandet kan ge inflytande och författaren hoppas att texten spelar roll.

De som vill rädda oss andra kontrasteras av de som vill rädda sig själva och fly från världen. Sittande på huk i hörnet eller stående på köksbordet vill de hitta sig själva, förstå sig själva och visa upp sig. Att överraska, chocka och beröra blir av största vikt och kan gärna kombineras med hämnd. Skvaller har alltid varit en av favoritlekarna i sociala sammanhang och så också inom litteraturen. Förstärkt av sociala medier har pennan blivit ett ännu vassare vapen.

Vad driver dig? Vet du det har du en bättre chans att balansera skrivandet och resten av allt som livet innebär. Känslan av att ha flyt i skrivandet och skapa något unikt är fantastisk men det är mer jobb än du vill tro och som författare bör du alltid fråga dig själv hur stora risker det är värt att ta för att skriva en berättelse på ett visst sätt. Antag att skrivandet kostar dig ditt äktenskap, är det okej? Självinsikt kan nås för den som orkar ta ett steg tillbaka och objektivt studera sina egna texter och sina favoritböcker. Vad säger de risker du utsätter dina karaktärer för om dig själv och vad du är rädd för? Hur ljuger dina karaktärer för andra och för sig själva?

Har du driv nog för att ta till dig den här handboken?

“As for writing, most people secretly believe they themselves have a book in them, which they would write if they could only find the time. And there’s some truth to this notion. A lot of people do have a book in them – that is, they have had an experience that other people might want to read about. But that is not the same as ‘being a writer.’ (Atwood, 2002, s. 26) Margaret Atwood, Negotiiating with the dead, a writer in writing, Anchorbooks, 2002.

Analys av mina egna skäl för att skriva romaner

Här har jag (Håkan Gulliksson) viktat punkterna ovan för att försöka få en bild av vad som motiverar mig som författare i mitt romanskrivande. Prova på dig själv, vikta ärligt och du kanske blir förvånad.

60 Har något unikt och viktigt att säga på ett eget speciellt sätt
40 Vill bli respekterad för ett kunnande som författare
30 Övertalar, säljer in, lär ut, ändrar attityd …
30 Instruerar, varnar, räddar mänskligheten

25 Reder ut någonting obegripligt
25 Utforskar idéer
20 Överraskar och chockar mig själv
15 Vill bli läst av många, bli känd
15 Ge läsare en upplevelse, underhålla, berätta en historia …
10 Fly från verkligheten
10 Fördriver tiden. Har inget annat för mig.
8 Utforskar mig själv
5 Har lust och vilja att berätta
4 Utforskar karaktärer i berättelsen
3 Vill sälja romaner. I alla fall fler än förra året då jag sålde ett tiotal.
0 Kan inget annat, har för mycket tid över
0 Skaffa inflytande, skvallra, baktala
0 Hitta mig själv

Om handboken – struktur och innehåll

Som titeln säger tar denna webbaserade handledning upp skrivande och analys av romaner. Den presenterar en strukturerad modell för den spagettiröra av metoder och begrepp som utvecklats under hundratals år. En utveckling som accelererats under de sista tiotals åren när skrivande blivit ett folknöje. Ett akademiskt perspektiv blandas med personliga reflektioner.

Den modellbaserade strukturering av innehållet kombinerat med ambitionen att ge en helhetssyn över skrivprocessen leder ofelbart till en del överlapp i handboken. Jag har försökt att minimera upprepningar men behålla tillräckligt för att läsaren ska kunna dyka ner på vilket avsnitt som helst för att specialstudera det som matchar speciella problem under arbetet med en roman.

Jag har eftersträvat ett enkelt språk när inte ämnet kräver något annat. Det innebär minimalt med poetiska blomstergirlanger och mitt personliga uttryck har jag försökt trycka ner så gott jag kunnat.  Det finns ingen ambition att presentera mig själv som blåkopia till en författare. 

Det mesta i handboken är förstås inte mina egna takar utan mitt urval ur de bokstavligen hundratals skrivhandböcker som jag plöjt. De som jag tyckte platsade finns med i referenslistan. Där finns bland andra Stephen King, Margaret Atwood och Bodil Malmsten. En hel del läsbara och lärorika referenser har jag säkert missat.

Modellen för en roman

För modellering och strukturering av innehållet använder sig handboken av de ”berättarkomponenter” som bygger upp innehållet i en roman. De viktigaste komponenterna är beskrivningen, karaktären, handlingen om, dialogen, dramaturgin och handlingen av.  De har alla fått ett eget avsnitt. För att stötta författaren finns det i slutet av avsnitt analysmallar för att få syn på hur komponenterna används och hitta möjliga förbättringar.

På en av de sista sidorna kombineras de olika delanalyserna till en analysmodell för hela romanen (”Mall för systematisk analys”). I samband med detta diskuteras också det viktiga efterarbete som behövs för att få till bästa möjliga resultat.

Mängder av begrepp presenteras och för dig som vill gå pang på rödbetan och leta efter ett visst begrepp finns de samlade i alfabetisk ordning på sidan ”Begreppsindex”.

Handboken innehåller mycket mer än bara berättarkomponenter och analysmallar. Ett avsnitt som jag skulle vilja slå ett slag för är det om skrivprocessen och som gömmer sig bakom en utläggning om att hantera kritik. Ett exempel på ett annat sätt att använda sig av handboken är att via den komma åt hur nobelpristagare i litteratur skriver. Exempel finns från August Strindberg, Selma Lagerlöf, Ernest Hemingway och Alice Munro. Don DeLillo som räknas till samma krets av författare finns också representerad.  

Om författaren

Jag tycker själv att jag har en lämplig bakgrund för att skriva just den här handboken på den här nivån. Manin med att strukturera härrör sig från 40 år som programmerare och lärare i datavetenskap. Förmågan att skriva en lärobok har jag övat upp under överinseende av förlaget Studentlitteratur, där jag bland annat skrivit om hållbar utveckling och design. Det arbetet tvingade mig också att komplettera tekniktänkandet med insikter om verkligheten och speciellt med kunskaper om psykologi och sociologi. De senaste tio åren har jag läst kurser i skapande svenska och kreativt skrivande. Duktiga lärare i Umeå och Luleå har givit multipla perspektiv på alla delar av skrivandet. Författande blev allt eftersom  ett måste och jag sa upp mig från universitetet för att satsa på en karriär som författare. Som sådan har jag så långt misslyckats med att etablera mig, vilket ur handbokens perspektiv snarast varit en fördel. Insikterna har sakta vuxit fram under kurserna, skrivandet av åtta romaner och ett nödvändigt analyserande av varför de blev som de blev. Jag kan ärligt säga att jag gjort alla de misstag som jag i handboken skriver om hur man hittar och undviker att göra.

Att läsa handbokens alla sidor är en grannlaga uppgift eftersom den innehåller så mycket komprimerat tänkande om romanskrivande. En nybörjare har massor att lära sig, men handboken passar nog bäst för dig som, i likhet med mig, är en dedikerad författare, har skrivit en del, anar en egen författarröst och upptäckt att det behövs mer kunskaper för att lyckas.